Přihlášení na Bety.cz

Neplatné uživatelské jméno nebo heslo

Zapomněla jste své heslo?

Pokud žádný z uvedených účtů nemáte, zaregistrujte se zde

Co je nového

.

Nové zprávy

Nemáte žádné nové zprávy

Diskuse na téma Čím větší strach z trestající božské autority, tím úspěšnější společnost

15. 03. 2019

Neregistrovaná/ý - Jujano

26. 3. 2019

Blbost. Není to ze stracu, ale kvůli jinému hodnotovému žebříčku, tedy pozitivní motivaci.

Neregistrovaná/ý - aster

26. 3. 2019

Neregistrovaná/ý - Michal | 26. 3. 2019
Strach z Boha má lidí usměrňovat k lepšímu? Pak asi nechápu ten počet pedofilů v církvi

Strach z Boha totiž mají jen "věřící" - kněží ne - ti totiž vesměs vědí, oč jde...

Neregistrovaná/ý - Michal

26. 3. 2019

Strach z Boha má lidí usměrňovat k lepšímu? Pak asi nechápu ten počet pedofilů v církvi

Siraellen

26. 3. 2019

věřím ve vesmír a jeho sílu

Neregistrovaná/ý - aster

26. 3. 2019

Dabr - ještě jinak a srozumitelněji pro účastníky diskuze - vy to nepotřebujete, vy jste v obraze, nebo - měl byste být......."pane můj, co na nebi je tvůj dům, má máma mě dala katům - katům mým, v polích s bavlnou..."

Neregistrovaná/ý - aster

26. 3. 2019

Neregistrovaná/ý - Dabr | 26. 3. 2019
Zmiňovaní špičkoví vědci své doby nebyli žádnými křesťany naoko "protože to jinak nešlo" - něco si o nich přečtěte (kolik se věnovali, z vlastního zájmu, víře). Samozřejmě žádné upalování neobhajuji, ale proč byl upálen Giordano Bruno? Kvůli svým vědeckým názorům nebo, kvůli svým teologickým spisům? Galileo Galiei - opravdu si myslíte, že byl držen v mírném domácím vězení (ze kterého podnikal i návštěvy), protože prohlásil "a přece se točí!"? Zjistěte si o tom něco. Vydal spis (Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) ve kterém zesměšňoval papeže a porušil závazné sliby, k tomu publikoval své amatérské výklady Bible. Ve vědeckém spise sice správně zastával heliocentrický názor, avšak důkazy byly chybné. Církevní kosmologické pojetí nevycházelo z Bible (protože tam se o tom moc nepíše), ale z díla řeckého filosofa Ptolemaia !! Církev ale především představovala dogmatický monolit jen na první pohled. Uvnitř probíhal vášnivý boj o pravdu - jak mravní, tak noetickou. Hus vám nic neříká nebo Komenský - biskup Jednoty bratrské? Co teprve Luther, Erasmus... Společnost se proměňovala a církev stála pochopitelně ve středu společnosti. Zlom přišel s knihtiskem - tedy s rozšířením znalosti Bible, pak rychle následovala reformace s pojetím neinstitucionalizované osobní zbožnosti a individuálního svědomí (Lutherovo "zde stojím a nemohu jinak"). Kde myslíte, že se vzala myšlenka lidských práv? Z řecké otrokářské demokracie, kde žena byla méněcenný tvor nebo z Nového zákona ("nyní už není ani muž ani žena ani otrok ani svobodný, ale všichni jedno v Kristu"). Která společnost zrušila otrokářství? Na začátku byl vášnivý křesťanský aktivista Wilberforce a Anglie zakázala otrokářství a vyplatila otroky. Poslechněte si černošské spirituály a pochopíte proč se probudilo svědomí amerických abolicionistů... a tak bych mohl hodně dlouho pokračovat. Mluví se o středověkém dogmatismu, ale kolika moderních dogmat se drží dnešní běžný člověk? Není potřeba ho nijak zastrašovat - docela postačí jeho vlastní lenost a spokojí se s naservírovanými mainstreamovými polopravdami. Kdo není líný může si pro začátek přečíst třeba "Dinesh D'Souza: Křesťanství a ateismus" (je to ke stažení na Ulozto.cz) nebo velmi seriozní "Phillipe Nemo: Co je Západ?"

To není zcela přesné. Galileo byl zastáncem Koperníkových heliocentrických názorů a chtěl si je nejdřív ověřit - v tom mu mimo jiné také pomohl dalekohled, který sestrojil. Dílo, díky kterému se ke konci života ocitl v domácím vězení, bylo pojednání o dvou soustavách - Ptolemaiově geocentrické a Koperníkově heliocentrické. Své učení byl nucen odvolat dokonce dvakrát a kdyby to neudělal, skončil by na hranici - což věděl velmi dobře, protože - jako ostatně skoro všichni tehdejší vědci, studoval také církevní právo. Podle vás křesťanství osvobodilo ženy a otroky - to je dost zavádějící. V prvopočátcích, kdy vedle sebe existovalo pohanství a křesťanství, se může zdát, že ženy byly na tom lépe - to je kapitola sama pro sebe, k tomu se vyjadřovat nebudu. Ale křesťané brali do otroctví všechny válečné zajatce (ženy i muže), kteří nebyli křesťany a následně je násilně pokřtili. A byli to právě křesťané, kteří zotročili černochy a vyvraždili indiánské civilizace - a to vše s podporou církve - na tom nezmění nic ani ta skutečnost, že různí reformátoři pak bojovali za osvobození otroků. Bibli by si ji měl přečíst každý, je to základ evropské kultury. Ale není to vědecká publikace. A co se týče církve - je to mocenská organizace a k víře v Boha ji nikdo nepotřebuje - víra je stav mysli a nelze ji ani nařídit (jak církev často dělala a dělá) ani zakázat.

Neregistrovaná/ý - Dabr

26. 3. 2019

Neregistrovaná/ý - aster | 25. 3. 2019
To je ale hodně nadnesené - ano, vědci byli křesťané - protože to tenkrát jinak nešlo, skončili by brzy na hranici jako kacíři - ale kolik z nich i přesto bylo upáleno, protože církev nehodlala trpět, aby kdokoliv zpochybňoval církevní dogmata. Z těch notoricky známých např. Giordano Bruno, upálen 1600 a Galileo o pár let později před církevním soudem "odvolal", jinak by na hranici skončil také. A mnozí další, kteří přežili, byli také donuceni odvolat. Tomu říkáte rozvoj a podporování vědy? Církev podporovala "vědu", která se hodila jí. Ve všech dobách, kdy "vládli" Bohové prostřednictvím kněží, to bylo totéž - kdo se znelíbil kněžím, byl prostě zlikvidován - vždyť se jen podívejte na islám - to zářný příklad toho, jak dopadá vláda pod taktovkou kněží.

Zmiňovaní špičkoví vědci své doby nebyli žádnými křesťany naoko "protože to jinak nešlo" - něco si o nich přečtěte (kolik se věnovali, z vlastního zájmu, víře). Samozřejmě žádné upalování neobhajuji, ale proč byl upálen Giordano Bruno? Kvůli svým vědeckým názorům nebo, kvůli svým teologickým spisům? Galileo Galiei - opravdu si myslíte, že byl držen v mírném domácím vězení (ze kterého podnikal i návštěvy), protože prohlásil "a přece se točí!"? Zjistěte si o tom něco. Vydal spis (Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo) ve kterém zesměšňoval papeže a porušil závazné sliby, k tomu publikoval své amatérské výklady Bible. Ve vědeckém spise sice správně zastával heliocentrický názor, avšak důkazy byly chybné. Církevní kosmologické pojetí nevycházelo z Bible (protože tam se o tom moc nepíše), ale z díla řeckého filosofa Ptolemaia !! Církev ale především představovala dogmatický monolit jen na první pohled. Uvnitř probíhal vášnivý boj o pravdu - jak mravní, tak noetickou. Hus vám nic neříká nebo Komenský - biskup Jednoty bratrské? Co teprve Luther, Erasmus... Společnost se proměňovala a církev stála pochopitelně ve středu společnosti. Zlom přišel s knihtiskem - tedy s rozšířením znalosti Bible, pak rychle následovala reformace s pojetím neinstitucionalizované osobní zbožnosti a individuálního svědomí (Lutherovo "zde stojím a nemohu jinak"). Kde myslíte, že se vzala myšlenka lidských práv? Z řecké otrokářské demokracie, kde žena byla méněcenný tvor nebo z Nového zákona ("nyní už není ani muž ani žena ani otrok ani svobodný, ale všichni jedno v Kristu"). Která společnost zrušila otrokářství? Na začátku byl vášnivý křesťanský aktivista Wilberforce a Anglie zakázala otrokářství a vyplatila otroky. Poslechněte si černošské spirituály a pochopíte proč se probudilo svědomí amerických abolicionistů... a tak bych mohl hodně dlouho pokračovat. Mluví se o středověkém dogmatismu, ale kolika moderních dogmat se drží dnešní běžný člověk? Není potřeba ho nijak zastrašovat - docela postačí jeho vlastní lenost a spokojí se s naservírovanými mainstreamovými polopravdami. Kdo není líný může si pro začátek přečíst třeba "Dinesh D'Souza: Křesťanství a ateismus" (je to ke stažení na Ulozto.cz) nebo velmi seriozní "Phillipe Nemo: Co je Západ?"

Neregistrovaná/ý - Frantama

25. 3. 2019

Před \Křesťanskou vírou absolutního vládce vesmíru boha zde byla i demokracie a to pár desítek let či stovky a jen někde a civilizace se velmi rozvíjela a pak přišli Křesťané a doslova na 2 000 let se vše zastavilo, za vědecké objevy se upalovalo. Takže tento článek je jen taková masáž slabých mozků a když církev ztratila svou moc co se vše za pár desítek čim stovek let stalo ? Od prvních pokusů z létáním, či s parními stroji až po dnešek, to by za vlády církve či její totality zde nebylo možné. Podívejte se na islám, je to středověk a ne rozkvět i když i tam byli učenci světového významu, ale jen ve jménu víry. Víte co je to církev ? Jistě znáte že vše stvořil bůh , je všude a vše slyší a řídí a má být představitel dobra , ale aby bylo dobro musí být i zlo a to představuje ve víře peklo a jeho vůdce satan či ďábel. Jenže ten neměl možnost jak se dostat k člověku blíž a tak stvořil církev, kde jej vychvaluje, ale jen se za to schovává a podívejte se do minulosti i současnosti jak se představitelé církve chovají kde jejich nejvyšší bůh a všech náboženství je bůh Mamon a pokleslá morálka . Takže je to důkaz, že církev je nástroj pekla. K bohu se mohu modlit kdekoliv a nepotřebuji k tomu žádné faráře, papeže, imány a pod. . Toto je důkaz absurdnosti a hlouposti naší mysli a hlavně pohodlnosti , raději se nechat vést, než sami vést.

Neregistrovaná/ý - Oldřich Hein

25. 3. 2019

Člověk se má chovat mravně ne proto, že se bojí "božího hněvu", ale s přesvědčením, že takové chování je správné. Slušnost ze strachu je obyčejné pokrytectví. Doporučuji seznámit se s názorem Kritia z Athén (460-403 př.n.l. , mimochodem Sókratův žák a Platónův strýc), který prohlásil, že náboženství si vymyslel nějaký chytrý člověk proto, aby v lidech vzbudil strach i za jejich utajené myšlenky, slova a činy. Pouze "démon božské podstaty" totiž ví a vidí vše, co si lidé myslí, co vskrytu mluví a co činí. Náboženství proto umožňuje lépe ovládat lidi než zákony (tolik Kritiás). Pokud nepochopíte, že sledování, špiclování, udávání a strach je základem každé totality (fašistické, komunistické, teokratické i pseudodemokratické), nepochopíte nic.

Neregistrovaná/ý - sslavek

25. 3. 2019

Tao se mění v mravnost, mravnost se mění v morálku, morálka se mění v zákony, zákony nikdo nedodržuje...

Neregistrovaná/ý - aster

25. 3. 2019

Neregistrovaná/ý - Dabr | 25. 3. 2019
Rozšířený, ale hloupý stereotyp. Víte vůbec, jak se utvářela západní věda? Ano, dnes je sekulární, ale v minulosti byla většina vědců věřících a řada z nich hluboce (např. Isaac Newton, Blaise Pascal aj.). Jejich motivace byla často náboženská - pochopit a oslavit stvořitelského génia, který je ukrytý v řádu přírody a kosmu. Pokud bylo křesťanské náboženství tak škodlivé, jak to, že právě evropská civilizace se stala bezkonkurenčně dominantní a předstihla (a ovládla) zbytek světa? Přitom existovaly kultury mnohem starší . Ale i ty existovaly v podstatě na nějakém náboženském základě (kult - kultura). Lidé potřebují nějakou hlubokou jednotící ideu, která je přesahuje (proto vznikly pyramidy atd.). Kde to nebylo - ustrnuli na úrovni doby kamenné. Takže, není to tak černobílé

To je ale hodně nadnesené - ano, vědci byli křesťané - protože to tenkrát jinak nešlo, skončili by brzy na hranici jako kacíři - ale kolik z nich i přesto bylo upáleno, protože církev nehodlala trpět, aby kdokoliv zpochybňoval církevní dogmata. Z těch notoricky známých např. Giordano Bruno, upálen 1600 a Galileo o pár let později před církevním soudem "odvolal", jinak by na hranici skončil také. A mnozí další, kteří přežili, byli také donuceni odvolat. Tomu říkáte rozvoj a podporování vědy? Církev podporovala "vědu", která se hodila jí. Ve všech dobách, kdy "vládli" Bohové prostřednictvím kněží, to bylo totéž - kdo se znelíbil kněžím, byl prostě zlikvidován - vždyť se jen podívejte na islám - to zářný příklad toho, jak dopadá vláda pod taktovkou kněží.

Neregistrovaná/ý - jenicek54

25. 3. 2019

až mě ho někdo představí, možná uvěřím. žádná boží spravedlnost neexistuje. můžu mít tak leda svoji filozofii

Neregistrovaná/ý - Dabr

25. 3. 2019

Neregistrovaná/ý - Václav | 25. 3. 2019
Největší zloději jsou právě nábožensky retardovaní, počínaje zubařem u nás v ulici který si za každou návštěvu naúčtuje dvojnásobek a ještě si to nechá proplatit od pojišťovny, k majetku církví buď nakradeného, nebo podvodně vylákaného z lidí strašením a pohádkmi za staletí své existence, který se teď těm zlodějům vrací. Navíc vynucování víry v pohádky stálo mnoho životů lidí a zdrželo rozvoj lidstva neskutečným způsobem. Kde jsme dnes, jsme mohli být už před staletími.

Rozšířený, ale hloupý stereotyp. Víte vůbec, jak se utvářela západní věda? Ano, dnes je sekulární, ale v minulosti byla většina vědců věřících a řada z nich hluboce (např. Isaac Newton, Blaise Pascal aj.). Jejich motivace byla často náboženská - pochopit a oslavit stvořitelského génia, který je ukrytý v řádu přírody a kosmu. Pokud bylo křesťanské náboženství tak škodlivé, jak to, že právě evropská civilizace se stala bezkonkurenčně dominantní a předstihla (a ovládla) zbytek světa? Přitom existovaly kultury mnohem starší . Ale i ty existovaly v podstatě na nějakém náboženském základě (kult - kultura). Lidé potřebují nějakou hlubokou jednotící ideu, která je přesahuje (proto vznikly pyramidy atd.). Kde to nebylo - ustrnuli na úrovni doby kamenné. Takže, není to tak černobílé

Neregistrovaná/ý - dabr

25. 3. 2019

Neregistrovaná/ý - WannabeP | 24. 3. 2019
Myslím, že ide o hoax, pretože napr. v ateistickom Holandsku je prevažujúci ateizmus a korupcia takmer nulová. Takisto krajiny Západnej Európy a Sev. Ameriky s prevažujúcim kresťanstvom, ktoré v nich zaniká, je zároveň blahobyt vyšší ako vo zvyšku sveta. Tiež Japonci, ktorí nemajú boha vytvorili prosperujúcu kultúru.

Nemáte tak úplně pravdu. V USA se podle průzkumů prohlašuje za věřící 80% Američanů. V "ateistickém" Holandsku je podíl lidí "bez vyznání" 40% - zatímco u nás je podíl věřících přinejlepším 38% (sčítání lidu 2011, kde ale cca 1/2 neuvedla odpověď). Takže v Holandsku je počet věřících téměř dvojnásobný. Navíc Holandsko je zemí s významnou kalvinistickou tradicí - a ta kladla na věřící vysoký morální standart (osobní zodpovědnost Před Bohem) To je něco, co v národě nějakou dobu přetrvá i kdyby byli všichni ateisty http://info.dingir.cz/2018/05/pew/ https://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/nabozenstvi-v-zemich-eu-nizozemsko--579348

Neregistrovaná/ý - Václav

25. 3. 2019

Největší zloději jsou právě nábožensky retardovaní, počínaje zubařem u nás v ulici který si za každou návštěvu naúčtuje dvojnásobek a ještě si to nechá proplatit od pojišťovny, k majetku církví buď nakradeného, nebo podvodně vylákaného z lidí strašením a pohádkmi za staletí své existence, který se teď těm zlodějům vrací. Navíc vynucování víry v pohádky stálo mnoho životů lidí a zdrželo rozvoj lidstva neskutečným způsobem. Kde jsme dnes, jsme mohli být už před staletími.

Neregistrovaná/ý - Ina

24. 3. 2019

Být slušný jen díky strachu z trestu, to není žádná zásluha. Problém u nás není víra či nevíra, ale příliš mnoho špatných příkladů, neboť jak známo, příklady táhnou. Když máme všichni neustále na očích, jak se lumpové smějí poctivým, občas to někdo nevydrží a přidá se k lumpům. Určité procento lidí se vždy a za všech okolností bude chovat čestně a žádného vrchního dohližitele, ani policajta, ani Boha k tomu nepotřebuje. A lumpové byli také vždy, i v dobách, kdy byla víra v Boha takřka stoprocentní.

Neregistrovaná/ý - ellen

24. 3. 2019

Bohy si vymysleli jen lidé, kteří potřebovali ovládat druhé pomocí manipulace. Ta probíhala (a probíhá dodnes) v několika kategoriích, a sice: vyvoláním strachu (z pekla a očistce, případně božího hněvu), sliby odměňování těch "poslušných" (v imaginárním nebi), zakazováním, přikazováním. Případně kombinacemi nebo směsicí toho všeho. V dřívějších dobách to mohlo mít i nějaké pozitivní opodstatnění - lidé byli nevědomí a nevzdělaní, neměli přístup k informacím, a "pravidla" nastavená církvemi sloužila i pro jejich ochranu, např. před šířením infekcí, před porušováním zákonů, před nezřízeným životem - a "bohabojní" poddaní ze strachu vše dodržovali a opravdu věřili všemu, co jim bylo předloženo. Dnes už to neplatí a lidé už sami dovedou posoudit, kde je pravda. Víra v "něco" (vesmírné síly, přírodu, nadpřirozeno, bohy) je každého individuální věc a člověk by ji měl mít v sobě a pro své účely, pokud to tak chce. Ale vnucovat někomu víru je naprosto nepřípustné, a také nesmyslné, protože něco takového není fakticky možné - člověk buď věří z hloubi svého srdce, nebo nevěří vůbec. Pokud říká něco jiného než cítí, je to jen přetvářka. A tu vlastně podporují církve. I politika a státní systémy jsou určitá forma církví: jejich existence je též závislá na tom, zda jim lidé věří a nakolik umí lidi zmanipulovat k obrazu svému. Slepá víra je vždy pro lidi nebezpečná, ať se jedná o jakýkoliv její druh.

Neregistrovaná/ý - aster

24. 3. 2019

Neregistrovaná/ý - Dáša Bilanová | 23. 3. 2019
Křesťanská cirkev je z nás lidí, kteří nejsme dokonali a nejsme bez hříchu. Církev je Boží odina a můžeme přirovnat ji k rodině, kde jsou chybující lidé a to je otec , maminka, dědeček, babička, syn a dcera. Musíme si uvědomit, že nikdo z nás není dokonalý v povahových rysech a každý z nás je chybující nejen v rodině ale i v církvi Boží rodině. Nevěřím v církev, ale do církve jdu za živým Bohem do Boží rodiny.

Církev je jen jakási obdoba politické strany - nic víc. K tomu, abych mohla věřit v Boha, žádnou církev nepotřebuju

Neregistrovaná/ý - aster

24. 3. 2019

Neregistrovaná/ý - Kasin | 24. 3. 2019
Janka: Ano, přesně tak. Trefila jste to jako jediná v této nesmyslné diskuzi, kterou zde vedou FANATICI. Ano, fanatici, Ateističtí fanatici, se kterými nemá cenu diskutovat. Fanatik nediskutuje, on má svou, pouze svou a jedinou pravdu, bohužel. Vám Janko děkujeme za upřímnost. Slunce v Duši. Ksn.

A podle vás jsou fanatici jen ateisté a věřící v Boha ne? To je dost omezený pohled.

Neregistrovaná/ý - WannabeP

24. 3. 2019

Myslím, že ide o hoax, pretože napr. v ateistickom Holandsku je prevažujúci ateizmus a korupcia takmer nulová. Takisto krajiny Západnej Európy a Sev. Ameriky s prevažujúcim kresťanstvom, ktoré v nich zaniká, je zároveň blahobyt vyšší ako vo zvyšku sveta. Tiež Japonci, ktorí nemajú boha vytvorili prosperujúcu kultúru.

TESTOVÁNÍ: Kočičí balíčky pro všechny mlsné jazýčky plné ...

Vepřové medailonky ve slanině

Vepřové medailonky ve slanině

18 hlasů
30min 1002 kJ 150 Kč

Nejčtenější články

Tip na oběd

Salát se zelenými fazolkami

9 hlasů
25min 268kJ 79 Kč

Recept na zdravý salát z lusků a sýra Feta.

Pivní polévka

16 hlasů
45min 905kJ 85 Kč

Sytá polévka z černého piva.

Poradny

Jsem OSVČ, může partner žádat o PPM?

Dobrý den,při hrazení minimálních záloh na nemocenské pojištění byste jako OSVČ samozřejmě měla j... Více

Jak doložit zdravotní pojišťovně péči o malé dítě?

Dobrý den,jestliže nyní osobně pečujete o dítě do sedmi let věku, měl by za Vás podle zákona o ve... Více

Beran

Horoskopy Beran

21. 3. - 20. 4. změnit

Zrozence tohoto znamení čeká týden plný modrého nebe bez mráčků (tedy obrazně řečeno). Využijte toho, odhoďte nedůležité starosti a žijte naplno! Pokud do svých plánů navíc zahrnete milovaného člověka, vyhnete se potenciálním problémům, které...

Více