Přihlášení na Bety.cz

Neplatné uživatelské jméno nebo heslo

Zapomněla jste své heslo?

Pokud žádný z uvedených účtů nemáte, zaregistrujte se zde

Co je nového

.

Nové zprávy

Nemáte žádné nové zprávy

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Odpovídá: Vladimíra Šťastná

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Nevíte na jaké sociální dávky máte nárok a jak o ně požádat? Potřebujete sehnat pečovatelku či pomůcky pro postižené? Končí vám mateřská a budete se vracet do práce? Nevíte si rady? Napište dotaz do naší poradny. Vše vám ochotně zodpoví naše sociální poradkyně Vlaďka Šťastná (dříve Nováková).

Tématické oblasti:

Sociální dávky a příspěvky - kdo a za jakých podmínek má na ně nárok, kde a jak si o ně požádat

Rehabilitační a kompenazční pomůcky - doporučení vhodných pomůcek pro maminky pečující o postižené děti, kde pomůcku zapůjčit, jak na ni získat příspěvek

Sociální služby - poskytnutí kontaktů na organizace pečující o děti, dospělé či seniory, doporučení vhodné služby např. pro občasnou či pravidelnou péči/výpomoc

Pracovně právní poradenství - problémy spojené s odchodem na mateřskou a návratem zpět do zaměstnání z RD, ale i běžné pracovně právní problémy - nevyplácení mzdy, hrozba výpovědi, nárok na odstupné apod.

O mně

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se intenzivně věnovala práci s dětmi jako doborvolník v programu PětP a také jsem doučovala několik sourozenců v jedné pěstounské rodině. Po ukočení studia jsem pracovala 1,5 roku jako sociální pracovnice v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením - mými klienty byli převážně dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Od jara letošního roku působím jako sociální pracovnice v občanském sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti začlenit se zpět do běžného života.

 

Peněžitá pomoc během mateřství

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, v loňské roce jsem dala výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Pracovní poměr jsem měla ukončit 31.1.2017. Začátkem ledna jsem onemocněla a v průběhu nemocenské jsem zjistila, že jsem těhotná. Chtěla jsem se zeptat, zda mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, když splňuji podmínku 270 odpracovaných dní za poslední 2 roky. Zda nemocenská přechází rovnou v tuto peněžitou pomoc. Děkuji Hřibová

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, paní Hřibová, pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: získat během uplynulých dvou let alespoň 270 dní nemocenského pojištění (zaměstnání) a být pojištěná (zaměstnaná) i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání. Jestliže první podmínku splňujete, záleží na tom, zda splňujete i podmínku druhou. Na mateřskou dovolenou můžete nastoupit v rozmezí od počátku 8. do počátku 6. týdne před stanoveným termínem porodu. Protože Váš pracovní poměr skončil výpovědí z Vaší strany k 31.1.2017, ochranná lhůta uplynula k 30.7.2017. Abyste měla nárok na mateřskou, musela byste na ni nastoupit do tohoto data. Nárok na mateřskou Vám tedy nevzniká, ale na nemocenské můžete být až do 6. týdne po porodu (jedná se o tzv. nemocenskou v souvislosti s porodem) a následně volit výši rodičovského příspěvku.

Dobrý den jsem v ČID 1 stupně,jsem vedena na úřadě práce,,nepracuji,mám 15ti letého syna který studuje 1 ročník na střední škole..Od 1.7 si zařídil brigádu kde má dvě smlouvy DPP a DPČ.Byla jsem nyní požádát o přídavky a o příspěvek na bydlení.Dnes mi volali ze sociálky,,že kluk student nemůže mít dvě smlouvy a že musím od června vrátit peníze a tudiž i teď nemám nárok ani na příspěvky na bydlení a ani na přídavky...Nerozumím tomu tzn,že já a syn máme žít pouze z mého invalidního důchodu z 5 tis kč??Děkuji za odpověď

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, nárok na přídavek na dítě ve výši 700 Kč máte nárok tehdy, pokud příjem Vaší domácnosti nepřesáhne 2,4násobek jejího životního minima. Pokud žijete se synem sama, je životní minimum Vaší domácnosti vyjádřeno částkou 5.590 Kč, hraničním příjmem pro nárok na přídavek na dítě je tedy příjem ve výši 13.416 Kč. Při žádosti o přídavek na dítě podané od října 2017 se posuzují příjmy za kalendářní rok 2016. Problém tedy nebude ve výši synova výdělku z brigády, ale v tom, že pravděpodobně přestal být nezaopatřeným dítětem. Nezaopatřeným dítětem je dítě nejdéle do 26 let věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se ale nepovažuje doba školních prázdnin, jestliže dítě vykonávalo po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, ze které je odváděno nemocenské pojištění. Pokud tedy Váš syn má od 1.7. také DPČ, ze které je za něj při výdělku 2.500 Kč a více hrazeno i nemocenské pojištění, pak během prázdnin nebyl nezaopatřeným dítětem a tudíž mu za tuto dobu skutečně nevznikl nárok na přídavek na dítě. Jestliže syn studuje na střední škole dálkové, distanční, kombinované nebo večerní studium, pak nemá kvůli výdělečné činnosti na přídavek na dítě nárok ani během studia. Nárok na příspěvek na bydlení máte tehdy, jste-li vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém máte trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek se dokládají příjmy za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí žádosti o příspěvek. Pokud žádáte o příspěvek od října 2017, dokládají se příjmy za červenec až září 2017. Na příspěvek na bydlení tedy bude mít vliv i výše synova příjmu z jeho brigád, o které nic bližšího nepíšete. Vzhledem k tomu, že neznám výši synových příjmů, Vašich nákladů na bydlení a další podrobnosti, nemohu se k tomu, proč nemáte nárok na příspěvek na bydlení, blíže vyjádřit. Určitě ale nemáte žít jen z Vašeho invalidního důchodu, máte k dispozici i synův příjem z brigády, který se do Vašich příjmů také počítá.

Hezký den přeji a prosím o radu.Vnučka se přestěhovala za přítelem ,zaregistrovala se na ÚP.Sama sice denně hledá práci,ale všude stejné!jenom brigádně,nebo bez smlouvy i po měsíci jí nechtěli dát-takže odešla!Nyní jí ÚP nabídl práci jako pečovatelka v Domě seniorů -dojíždět 25km-špatné spojení je tam-s přestupem a noční,svátky-pátky -prostě domů by přijela v noci a brzy ráno odjížděla!Bylo jí ale řečeno,že tam může bydlet!!!Toto odmítla a chtějí ji za to vyřadit z evidence ÚP.Mají na to nárok???Mnohokrát děkuji za brzkou radu,jak postupovat dále???

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, podle § 30, odst. 2, písm. a) zákona o zaměstnanosti může úřad práce vyřadit z evidence uchazeče, který bez vážného důvodu odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání. Podle § 20 téhož zákona je vhodným zaměstnáním takové zaměstnání, které: a) zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti b) jehož délka pracovní doby činí nejméně 80% stanové týdenní pracovní doby c) které je sjednáno na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než tři měsíce d) které odpovídá zdravotní způsobilosti fyzické osoby a pokud možno její kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání. Jestliže nabízené zaměstnání splňuje výše uvedené podmínky, pak se jedná o vhodné zaměstnání. V takovém případě by dále záleželo na tom, zda měla Vaše vnučka pro odmítnutí zaměstnání vážný důvod. Vážné důvody jsou vymezeny v § 5, písm. c) téhož zákona. Vážným důvodem pro odmítnutí zaměstnání je například osobní péče o dítě do čtyř let věku nebo o osobu závislou na péči jiné osoby, docházka (vnuččina) dítěte do školky nebo školy nebo zdravotní důvody znemožňující vykonávat zaměstnání. Jestliže se nejednalo o vhodné zaměstnání nebo měla Vaše vnučka pro odmítnutí zaměstnání vážný důvod a úřad práce ji přesto vyřadí, doporučuji se ve stanovené lhůtě proti takovému rozhodnutí odvolat. Pokud se ale jednalo o vhodné zaměstnání a Vaše vnučka neměla pro jeho odmítnutí vážný důvod, může se sice zkusit odvolat také, ale velmi pravděpodobně neuspěje. V takovém případě ji úřad práce vyřadí z evidence, nebude mít nárok na podporu v nezaměstnanosti a pokud nepatří mezi osoby, za které hradí zdravotní pojištění stát, bude si muset sama hradit zdravotní pojištění.

Dobrý den, prosím o informaci zda je smlouva na dobu určitou, kterou jsem podepsala jako třetí v pořadí na 5 let - platná? První dvě byly na 1 a 1 rok. Tři roky uplynou 31.12.2017 a chtěla bych ukončit pracovní poměr. Je to v mém případě možné? S délkou prac. smlouvy na 5 let jsem před podpisem souhlasila. Děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, podle § 39 zákoníku práce nesmí doba trvání pracovního poměru na dobu určitou přesáhnout tři roky a ode dne vzniku pracovního poměru může být opakována nejvýše dvakrát. Podle tohoto ustanovení nemusí zaměstnavatel postupovat tehdy, jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce. I kdyby ale takové důvody neexistovaly, Váš pracovní poměr je platný, i když je sjednán na delší dobu než tři roky. Pokud chcete pracovní poměr ukončit k 31.12.2017, budete muset dát zaměstnavateli výpověď, a to ještě do konce měsíce října, aby do konce prosince uplynula výpovědní doba.

Dobrý den, chci ukončit prac. poměr ve zkušební době, ale nevím, jaký den ukončení mohu napsat, aby byl dokument platný. Naposledy jsem pracovala tento pátek /20.10.2017/, v pondělí dne 23.10.2017 ráno chci předat písemné ukončení vedoucímu a odejít. Personální odd. má korespondenčí adresu v jiném městě a tam bych ukončení doporučeně zaslala také. Můžu na dokument napsat ukončení k 22.10.? /je to neděle/. Jinak prac. smlouvu se mzd. výměrem jsem sice dostala, ale bez razítka a podpisu zaměstnavatele /má sídlo v jiném městě a není schopen celé 3 týdny smlouvu podepsat, takže je možná neplatná a já nedostanu ani výplatu?/.Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, při zrušení pracovního poměru ve zkušební době skončí pracovní poměr dnem doručení písemného zrušení Vašemu zaměstnavateli. Pracovní poměr končí dnem, nikoliv okamžikem doručení zaměstnavateli. Jestliže tedy chcete zaměstnavateli předat zrušení pracovního poměru v pondělí, počítejte spíše s tím, že nebudete moci hned odejít, ale budete muset pondělní pracovní směnu ještě odpracovat, ledaže byste se se zaměstnavatelem dohodla na předání práce a dřívějším odchodu z pracoviště. Pokud chcete pracovní poměr skončit v pondělí, jako datum tedy doporučuji uvést 23.10. I kdybyste uvedla 22.10., v tento den pracovní poměr neskončí, protože zrušení doručíte zaměstnavateli až v pondělí. Pokud si necháte písemně potvrdit převzetí zrušení, pak už nemusíte další dokument posílat poštou. Co se týče pracovní smlouvy, podle § 561, odst. 1 nového občanského zákoníku se k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě vyžaduje podpis jednajícího. Podpis může být nahrazen mechanickým prostředky (typicky razítkem) tam, kde je to obvyklé. Pokud ale Vaše pracovní smlouva neobsahuje ani razítko, ani podpis zaměstnavatele, může se zaměstnavatel pokoušet odvolávat na její neplatnost. V takovém případě Vám doporučuji obstarat si co nejvíce důkazů o tom, že jste pro zaměstnavatele pracovala (kopie dokumentů, které jste doručovala zaměstnavateli, elektronickou komunikaci se zaměstnavatelem, svědecké výpovědi), abyste uspěla v případném soudním sporu.

Tento dotaz jsem zkopirovala abych mohla dodat informace,ze pred datem pracovni smlouvy jsem byla zaevidovana na ÚP a pred tim jsem byla student. Termin porodu mam 28.ledna 2018. Dale viz muj dotaz: Dobrý den, chtěla bych se prosím informovat, zda mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a následné určení výše rodičovského příspěvku. Od 1.5. 2017 mám smlouvu na dobu neurčitou a od 27.5.2017, jsem na neschopence, vím, že je potřeba mít odpracováno 270 dní, do čehož se jak jsem počítala nejspíše nevlezu. Jde mi hlavně o to, zda si budu moct dát rodičovskou na 3 roky abych nemusela automaticky na 4 roky. Někde jsem také četla, že od 1.1.2018 si může matka zvolit délku rodičovské, ale už z toho mám hlavu jako balon a nevím si rady. Moc Vám děkuji za zprávu a pomoc. Flenderová

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, jestliže máte termín porodu 28.1.2018, můžete na mateřskou dovolenou (za předpokladu, že na ni máte nárok) nastoupit v období od 3. do 17.12.2017 (počátek 8. - 6. týdne před termínem porodu). Pokud se rozhodnete na mateřskou nastoupit například až 17.12.2017, bude se potřební doba pojištění zjišťovat z období od 17.12.2015 do 16.12.2017. Ze současného zaměstnání se Vám započítá celá doba zaměstnání - i ta, kterou trávíte na neschopence - tedy celkem 231 kalendářních dní. Pro nárok na PPM Vám tak bude chybět 39 dní. Doba evidence na úřadě práce se pro nárok na PPM nepočítá. Počítá se ale doba studia, pokud je toto studium úspěšně ukončeno. Pokud jste tedy studium ukončila až po 17.12.2015, počítá se Vám pro nárok na PPM i studium, které probíhalo po tomto datu. Pokud doba studia po tomto datu činila alespoň oněch 39 dní, nárok na PPM by Vám měl vzniknout. V opačném případě budete moci pobírat alespoň rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč měsíčně.

Dotaz: Tereza

Dobrý den, chtěla bych se prosím informovat, zda mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a následné určení výše rodičovského příspěvku. Od 1.5. 2017 mám smlouvu na dobu neurčitou a od 27.5.2017, jsem na neschopence, vím, že je potřeba mít odpracováno 270 dní, do čehož se jak jsem počítala nejspíše nevlezu. Jde mi hlavně o to, zda si budu moct dát rodičovskou na 3 roky abych nemusela automaticky na 4 roky. Někde jsem také četla, že od 1.1.2018 si může matka zvolit délku rodičovské, ale už z toho mám hlavu jako balon a nevím si rady. Moc Vám děkuji za zprávu a pomoc. Flenderová

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, paní Flenderová, pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí získat během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou alespoň 270 kalendářních dní nemocenského pojištění (zaměstnání). Ve svém dotazu uvádíte, že máte od 1.5.2017 smlouvu na dobu neurčitou, ale nepíšete, jak dlouho jste byla zaměstnaná před tímto datem. Vzhledem k tomu, že ani neuvádíte, kdy máte termín porodu, bez těchto informací Vám nemohu napsat, zda Vám nárok na PPM vznikne či nikoliv. Je ale pravda, že od 1.1.2018 si budou moci i ženy, které nemají nárok na PPM, zvolit rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč a pobírat jej až do vyčerpání celkové částky 220.000 Kč. Dosud mohly tyto ženy pobírat částku 7.600 Kč jen do 9. měsíce věku dítěte a poté se jim rodičovský příspěvek snížil na polovinu.

Dobrý den, zaevidovala jsem se na úřadě práce a žádala o PVN. Aktuálně pečuji o nemocnou matku (III. stupeň závislosti) a 18 měsíční dítě. Pro uznání nároku na PVN musím použít „náhradní dobu“. Do formuláře jsem vyplnila jako důvod péče o matku. Vím, že pokud se doby péče překrývají, počítá se doba péče jen jednou. Nicméně pracovnice mi řekla, že jako důvod bude „použita“ péče o dítě nikoliv o matku protože „péče o matku není ukončená a stále probíhá“. Je tento postup správný? (oficiální vyjádření pracovního úřadu jsem ještě neobdržela). Zároveň by mě zajímalo, zda lze po 2 letech po vyčerpání podpory z výše uvedených důvodů znovu zažádat ze stejného důvodu náhradní doby nebo je právě potřeba uvést jiný důvod (matka/dítě). děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, stejně jako se nárok na podporu v nezaměstnanosti posuzuje z ukončeného zaměstnání, tak i v případě náhradní doby pojištění se primárně posuzuje ta doba pojištění, která je již ukončena. Nicméně předpokládám, že pokračujete i v péči o dítě, takže se domnívám, že ve Vašem případě na tom, která doba bude pro nárok na podporu použita, příliš nezáleží. Zákon o zaměstnanosti nevylučuje opakované využití stejné náhradní doby pojištění, takže se domnívám, že je možné využít jednu a tutéž náhradní dobu pojištění opakovaně.

Dobrý den je mi 18 let a otec mi zemřel v roce 2009. Od té doby jsem žil s matkou a mladším bráchou. Matka si ale našla přítele a normálně jsem s nim vycházel. Ale po dovršení 18ti let se ke mě začal chovat divně a nakonec mě i vyhodil. Teď bydlím sám a beru sirotčí důchod. Chtěl jsem se zeptat jestli mám nárok na nějaké přídavky. Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, jestliže jste nezaopatřeným dítětem (studiem se připravujete na budoucí povolání) a příjem Vaší domácnosti nepřesahuje 2,4násobek jejího životního minima, máte nárok na přídavek na dítě ve výši 700 Kč měsíčně. Společně posuzovanými osobami jsou rodiče a děti. Pokud byste chtěl být posuzován samostatně, musel byste doložit čestné prohlášení, že s matkou nežijete. Jestliže žijete sám, měl byste na přídavek nárok tehdy, je-li Váš příjem nižší než 8.184 Kč měsíčně. Pokud s matkou nyní nežijete a stále studujete, máte nárok také na výživné. Pokud se s matkou na jeho výši nedohodnete, budete se muset obrátit na soud.

Peněžitá pomoc během mateřství

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, prosím o radu. V červenci mi skončila rodičovská dovolená, z důvodu péče o dítě jsem ukončila pracovní poměr dohodou ,ale stále pobírám rodičovský příspěvek. Syn chodi do mateřské školy. Nyní mám možnost pracovat na zkrácený ůvazek na DPP. Chtěla jsem se zeptat ,jestli mohu pracovat pokud pobirám rodičovský příspěvek a syn chodi do školky, nebo je zde nějaké omezení. Děkuji moc za odpověd.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, během rodičovského příspěvku si můžete přivydělávat bez omezení, výše přivýdělku není nijak omezena. Můžete tedy klidně pracovat na DPP. Synova docházka do školky na Váš přivýdělek také nebude mít žádný vliv. Dokud budete pobírat rodičovský příspěvek, bude za Vás stát hradit zdravotní pojištění. Po vyčerpání rodičovského příspěvku bude záležet na tom, na jak dlouho chodí Váš syn do školky. Pokud chodí do školky maximálně na 4 hodiny denně, bude za Vás zdravotní pojištění hrazeno i nadále. Pokud chodí (bude chodit) do školky na delší dobu, musela byste si zdravotní pojištění hradit sama nebo se evidovat na úřadě práce (pak by za Vás zdravotní pojištění opět hradil stát).

Invalidní důchod(y)

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, hledám odpověď na otázku ohledně invalidního důchodu. Mám třetí stupen invalidního důchodu. Od narození mám nevyléčitelnou nemoc, byla jsem však moc hrdá na to přiznat si důchod. Zašla jsem si pro něj až v v roce 2012.. Od té doby mi byl uznán a je vyplácen doteď. Moje nemoc je však od narození, mám právo požádat se zpětného vyplacení od roku 2007-2012 (tedy od roku kdy jsme dosáhla 18.let až do roku vyplácení?.... Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, podle zákona o důchodovém pojištění platí, že: Zjistí-li se, že důchod byl neprávem odepřen nebo přiznán od pozdějšího data, než od jakého náleží, důchod se přizná, a to ode dne, od něhož důchod nebo zvýšení náleží. Podle věty druhé tohoto ustanovení se důchod nebo jeho zvýšení doplatí nejvýše za dobu 5 let nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění nároku na důchod. Těchto pět let zpětně se posuzuje od data podání žádosti, resp. přiznání invalidity. Záleží však také na tom, zda jste během těchto pěti let splňovala podmínky pro přiznání invalidního důchodu. Pokud se domníváte, že ano, můžete se obrátit na OSSZ.

Dobrý den. Měla bych dotaz ohledně mých nároků na peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Těhotná zatím nejsem, ale již plánujeme a chtěli bychom mít přesné informace na co máme nárok. Já jsem studentka 5. ročníku vysoké školy a v červnu 2018 budu ukončovat studium jako Ing. Po dobu vysoké školy mám stálé brigády formou DPP. Přítel již normálně vydělává cca 8 let. Dočetla jsem se, že se mateřská dá pobírat pokud bych měla ukončené studium. Nebo je pro nás výhodnější pobírat peněžitou pomoc v mateřství na otce dítěte (jak to vlastně funguje) ? Zároveň bych ještě ráda věděla, jestli při těhotenství a případně poté na rodičovské dovolené bych si mohla přivydělávat stále na DPP, kterou mám teď. Děkuji moc za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, pro nárok na mateřskou je zapotřebí získat 270 dní nemocenského pojištění. Do doby pojištění se započítává i doba studia, pokud je toto studium úspěšně ukončeno. Pro nárok na mateřskou ale nestačí studium ukončit, je zapotřebí také nechat se po ukončení studia zaměstnat, aby Vám okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) měla mateřskou z čeho vypočítat. Pokud byste nárok na mateřskou nezískala, mohl by o ni od počátku 7. týdne po porodu žádat Váš přítel. V takovém případě je zapotřebí, abyste se společně s přítelem dostavili na OSSZ, kde uzavřete dohodu o tom, že dítě přebírá do péče Váš přítel. Doba péče o dítě musí trvat alespoň 7 kalendářních dní po sobě jdoucích a během té doby nesmí Váš přítel pro zaměstnavatele vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu plyne nárok na na mateřskou. Pokud by Váš přítel chtěl pracovat a současně pobírat mateřskou, musel by na dobu pobírání mateřské uzavřít se zaměstnavatelem DPČ nebo DPP s jiným druhem práce, než jaký má uvedený v pracovní smlouvě. Co se týče přivýdělku na DPP, pokud to bude umožňovat Váš zdravotní stav během těhotenství, můžete na DP pracovat během těhotenství, mateřské i rodičovské dovolené.

Dobrý den, mám dva dotazy, jsem rozvedená s 8 letým synem a ex manžel ma určené soudem platit 2800kč alimentu do dnešniho dne jsem nedostala ani koru momentálně je teď ve vězeni. Neměla by mi to dávat socialka? A druhý problém je že za srpen ještě nemám vyplacenou hmotnou nouzi, když jdu na socialku tak mi pani řekla že to ma metodička v ostravě a že je sana na celý moravskoslezský kráj. Jsem už v zoufalé situaci nevim už co mám dělat nezajima nikoho že nemám děcku co dát jist atd. Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, jestliže je otec Vašeho syna ve vězení, záleží do značné míry na tom, zda mu je umožněn výkon výdělečné činnosti. Pokud má možnost pracovat, vyhláška Ministerstva spravedlnosti stanoví, jak vysoká část výdělku může být použita na úhradu výživného. Tato částka by měla být otci srážena ze mzdy a zasílána k Vašim rukám. Jestliže ale otec nemá možnost výdělečné činnosti, nemůže mu být za dobu pobytu ve vězení uložena povinnost platit výživné. Sociálka dlužné výživné nevyplácí. Co se týče dávek, úřad práce má na výplatu dávek lhůtu 30 kalendářních dní od data podání žádost. Pokud Vám v této lhůtě dávky nebyly vyplaceny a nevyplacením dávek by Vám vznikla škoda, můžete pak žalovat stát o náhradu škody. Jinou radu pro Vás bohužel nemám.

Dobrý den, prosím o informaci. Jsem OZP, II.stupeň invalidity, pobírám inval. důchod a nyní od října jsem nastoupila do zaměstnání. Dostala jsem prac. smlouvu na dobu určitou /jedná se o administr.práci/.Pracuji na zkrác. úvazek 6 hodin /déle bych nezvládla/,ale ve smlouvě mám uvedeno 40 hod. týdně. Prý je to kvůli účetnictví. Má to pro mě nějakou nevýhodu /hl. kvůli případné kontrole z posudkového odd., kam jdu za rok na přezkum invalidity nebo kvůli daním/.V posudku mám sníženou prac. schopnost o 60 %.Děkuji Marie

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, pokud Vaše pracovní schopnost poklesla o 60%, měla by tomu odpovídat i výše Vašeho pracovního úvazku a míra Vašeho pracovního úvazku. Pokud pracujete na 6 hodin denně, nechápu, proč máte pracovní smlouvu na 40 hodin týdně. V pracovní smlouvě byste měla mít skutečnou výši Vašeho úvazku - argument, že je to kvůli účetnictví, je nesmyslný. Pokud se v budoucnu podrobíte kontrole posudkových lékařů z OSSZ, bude obtížné jim vysvětlit, že pracujete na 6 hodin, když v pracovní smlouvě máte uvedeno něco jiného. Doporučuji tedy požádat Vašeho zaměstnavatele, aby Vaši pracovní smlouvu opravil tak, aby odpovídala skutečnosti.

Dobry den, chtela bych se zeptat. Skončila mi RD po 4 letech a nastoupila jsem na neschopenku, kvuli rizikovému těhotenství. Zaměstnavatel mi nejdříve hrozil, at skončím prac.pomer a nastoupim na UP. Pres inspekci jsem si zjišťovala, ze vyhodit me nemuzou, jsem v ochranne lhute a smlouvu mam na dobu neurcitou. Uz tyden jsem na neschopence, ale zamestn.stale nema dil neschopenky, nechtel si ho nechat poslat, ze se mnou chce osobne mluvit a ze chce predat nesch.osobne. Muze se stat, ze me pak muze nahlasit, ze jsem jejich dil neschopenky nedodala ihned? Dekuji Vam za odpoved.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, zaměstnanec by měl předat zaměstnavateli podklady ohledně pracovní neschopnosti neprodleně, bez zbytečného odkladu. Žádná konkrétní lhůta tedy stanovena není, ale pokud byste předání neschopenky oddalovala například na dva týdny a déle, těžko by to mohlo být považováno za neprodlené předání. Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) má na výplatu nemocenských dávek lhůtu 30 dní ode dne, kdy obdrží podklady od zaměstnavatele. Pokud budete oddalovat předání neschopenky zaměstnavateli, je možné, že zaměstnavatel následně oddálí předání podkladů OSSZ. Je tedy možné, že čím déle budete otálet, tím déle budete následně čekat na peníze.

TESTOVÁNÍ: Šampon na seboreu Mediket Ictamo

Treska pečená se žampióny

Treska pečená se žampióny

9 hlasů
1h a 5min 563 kJ 190 Kč

Nejčtenější články

Tip na oběd

Kuřecí prsa se sýrovou omáčkou a žampiony

36 hlasů
30min 575kJ 115 Kč

Kuřecí prsa se sýrovou omáčkou a žampiony je rychlé, j...

Rýže se skořicí

20 hlasů
25min 998kJ 40 Kč

Jednoduché jídlo vhodné pro děti i dospělé.

Poradny

Počítá se fond oprav mezi náklady na bydlení?

Dobrý den,příspěvek na bydlení, na který se pravděpodobně ptáte, upravuje zákon o státní sociální... Více

Mám invalidní důchod, dostanu příspěvek na bydlení?

Dobrý den,z Vašeho dotazu není jasné, zda chcete žádat o příspěvek na bydlení (dávka státní sociá... Více

Beran

Horoskopy Beran

21. 3. - 20. 4. změnit

Kdosi ve vás probudí soutěživého ducha. Ukážete proto okolí, že když chcete, umíte ze sebe dostat to nejlepší. Bude to velice důležité, a to především pro vás samotné. Upevníte tak své sebevědomí a důvěru ve své schopnosti. M&aa...

Více