Přihlášení na Bety.cz

Neplatné uživatelské jméno nebo heslo

Zapomněla jste své heslo?

Pokud žádný z uvedených účtů nemáte, zaregistrujte se zde

Co je nového

.

Nové zprávy

Nemáte žádné nové zprávy

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Odpovídá: Vladimíra Šťastná

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Nevíte na jaké sociální dávky máte nárok a jak o ně požádat? Potřebujete sehnat pečovatelku či pomůcky pro postižené? Končí vám mateřská a budete se vracet do práce? Nevíte si rady? Napište dotaz do naší poradny. Vše vám ochotně zodpoví naše sociální poradkyně Vlaďka Šťastná (dříve Nováková).

Tématické oblasti:

Sociální dávky a příspěvky - kdo a za jakých podmínek má na ně nárok, kde a jak si o ně požádat

Rehabilitační a kompenazční pomůcky - doporučení vhodných pomůcek pro maminky pečující o postižené děti, kde pomůcku zapůjčit, jak na ni získat příspěvek

Sociální služby - poskytnutí kontaktů na organizace pečující o děti, dospělé či seniory, doporučení vhodné služby např. pro občasnou či pravidelnou péči/výpomoc

Pracovně právní poradenství - problémy spojené s odchodem na mateřskou a návratem zpět do zaměstnání z RD, ale i běžné pracovně právní problémy - nevyplácení mzdy, hrozba výpovědi, nárok na odstupné apod.

O mně

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se intenzivně věnovala práci s dětmi jako doborvolník v programu PětP a také jsem doučovala několik sourozenců v jedné pěstounské rodině. Po ukočení studia jsem pracovala 1,5 roku jako sociální pracovnice v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením - mými klienty byli převážně dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Od jara letošního roku působím jako sociální pracovnice v občanském sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti začlenit se zpět do běžného života.

 

 

Dobrý den, měla jsem smlouvu v zaměstnání na dobu určitou, před jejím koncem, jsem byla v pracovní neschopnosti, po ukončení smlouvy přešla na podpůrnou dobu, poté na mateřskou a teď čerpám rodičovskou dovolenou...musím se hlásit na pracovním úřadě ve 3 letech dítěte, nebo stačí ve 4 letech dítěte? Jde mi o to, abych dostala podporu v nezaměstnanosti, mám na ni nárok? (rodičovský příspěvek mám na 4 roky)

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, evidence na úřadě práce je Vaše právo, nikoliv povinnost. Ve třech letech věku dítěte se na úřadě práce evidovat můžete, ale nemusíte. Doba péče o dítě do čtyř let věku se Vám započítává jako tzv. náhradní doba pojištění jak pro nárok na starobní důchod, tak pro nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pokud tedy chcete pobírat podporu, měla byste se na úřadě práce zaevidovat nejpozději do tří pracovních dní po čtvrtých narozeninách Vašeho dítěte. Jakmile podporu v nezaměstnanosti vyčerpáte, můžete v evidenci zůstat nebo se z ní opět odhlásit. Za osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku totiž platí zdravotní pojištění stát. Podmínka celodenní péče je splněna, pokud dítě navštěvuje školku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně.

Dobrý den paní Šťastná, moc děkuji za odpověď. Omlouvám se, ale ještě bych se ráda zeptala. Jak jsem psala, mám se 18.3.18 vrátit do zaměstnání, mám dobu neurčitou. Dítěti bude v březnu 2 a půl roku. Když jsem mluvila s managerem, tak mi sdělila info, jestli chci dostat odstupné. Sdělila jsem ji: pokud dostanu jako specialista pracovní dobu do 15:30 tak ráda zůstanu u vás, pokud se ale nedomluvíme, tak určitě chci odstupné. Jsem tam 10 let. Takže ona o tom ví. Jen se jedná o to, že na moje odd se vrátilo mnoho maminek a manager mi sdělila, že mi nemůžou vyhovět jelikož to ohrožuje chod call centra. A na jiná oddělení jako specialista podle smlouvy taky není možnost zkrácené pracovní doby, protože tam je i směna do 20hod. Pokud je nadbytečnost, nebo to ohrožuje chod organizace, tak přeci mám nárok na odstupné? A já vás chci moc poprosit, když se budou vykrucovat, co dál dělat? Mám jít před 18.3. na úřad a pomůžou mi tam ohledně získání dostupného? Vím, že existuje na internetu nějaká organizace, která pomáhá maminkám při získání odstupného. Jen abych jim mohla říct argumenty, aby mi to dali. Děkuji za odpověď a děkuji, že nám pomáháte.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, podle § 67 zákoníku práce máte na odstupné nárok tehdy, pokud dochází ke skončení pracovního poměru výpovědí nebo dohodou z důvodů uvedených v § 52, písm. a) až d). Jedná se o následující důvody: ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část, přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část, stane-li se zaměstnanec nadbytečným, nesmí-li zaměstnanec nadále konat práci pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání. Na Vaši situaci by se z uvedených důvodů mohla vztahovat jen nadbytečnost. Nadbytečnost ale znamená, že pro Vás zaměstnavatel nemá práci, že Vás nemá kam zařadit. Z Vašeho popisu situace ale spíše vyplývá, že pro Vás zaměstnavatel práci má, jen se nemůžete shodnout na pracovní době. V tomto případě se nejedná o nadbytečnost. Výpovědí to do 18.3. vyřešit nestihnete (i když pokud je Vašemu dítěti teprve 2,5 roku, do práce byste se ještě vracet nemusela), v úvahu připadá pouze dohoda. Pokud se na pracovní době se zaměstnavatelem nedohodnete, můžete ještě zaměstnavatele požádat o zaslání návrhu dohody o ukončení pracovního poměru - pokud v ní nebude jako důvod ukončení uveden § 52, písm. c) zákoníku práce (nadbytečnost), pak Vám nárok na odstupné nevznikne. Případně můžete návrh takové dohody poslat zaměstnavateli sama s tím, že v návrhu bude uvedeno, že pracovní poměr je ukončen z důvodu uvedeného v § 52, písm. c) zákoníku práce. Dohoda je ale od slova dohodnout se - záleží tedy na tom, zda zaměstnavatel na takovou dohodu přistoupí.

Dávky sociální podpory

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, pobírá příspěvek na péči, příspěvek na bydlení a na živobytí.Kolik hodin měsíčně si smím přivydělat a jak se to pak počítá? Seberou mi ze všech davek celou částku, kterou si vydělám?Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, na příspěvek na péči nemá Váš případný přivýdělek žádný vliv, příspěvek na péči se Vám kvůli přivýdělku nijak nesníží. Jiná situace je u ostatních dvou dávek - příspěvku na bydlení a na živobytí. Zde závisí nejen na výši Vašich příjmů (výdělku), ale i na výši Vašich životních nákladů, zejména nákladů na bydlení. Počet hodin není nijak omezen, ale jak vysokou částku si můžete přivydělat, abyste o příspěvky nepřišla, nelze konkrétně říci.

Dobrý den, prosím o pomoc. Dne 18.3.18 se mám vrátit do zaměstnání po mateřské. Mám smlouvu na dobu neurčitou. Potřebuji zkrácenou pracovní dobu, jelikož jsem na děti sama. Žádala jsem zaměstnavatele o zkrácenou pracovní dobu, bylo mi odpovězeno - že na stejné pracovní místo mi dají zkrácenou dobu s rotacemi tzn. 3x týdne od 8-17.hod. To nemůžu, jelikož potřebuji směnu od 8 - 15:30, abych vyzvedla děti ze školky. Prý se vrátilo hodně maminek a už to ovlivňuje chod call centra. Manager mi napsala, že pokud chci opravdu končit dříve, ať si hledám jinou práci. Že určitě pro mě budou mít práci ale ne do 15:30. Chci se zeptat, jelikož mám nárok na odstupné. Pracuji tam více než 9let, tak pokud mi zavolají a řeknou - že pro mě mají práci ale do 17hod a já ji odmítnu z důvodu pracovní doby, jak se bránit, jak postupovat, na koho se obrátit, když mi nebudou chtít dát odstupné. Jinak jako specialista můžu jít na jiné oddělení - bohužel, tam není možnost mít směnu od 8-15:30. I sama jsem si tyto informace zjišťovala.Děkuji za odpověď, přeji hezký den

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, dle § 241, odst. 2 zákoníku práce platí, že požádá-li zaměstnanec pečující o dítě mladší 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Vážné provozní důvody však nejsou v zákoníku práce ani v jiném právním předpise jednoznačně vymezeny. Pro posouzení vážnosti provozních důvodů u zaměstnavatele je rozhodující vyhodnocení, jaký zásah do provozu představuje zkrácení pracovní doby ve srovnání se situací, ve které byste pracovala na plný úvazek. Vážné provozní důvody musí být zaměstnavatel schopen prokázat a obhájit. Nevím, jak přesně probíhala Vaše komunikace s manažerkou, ale doporučuji ještě jednou zaslat zaměstnavateli písemnou žádost (poštou doporučeně nebo do vlastních rukou, nikoliv e-mailem) o zkrácení pracovní doby. V žádosti uveďte, že na základě výše uvedeného § zákoníku práce žádáte o kratší pracovní dobu a přesně tuto dobu definujte. Současně uveďte, že pokud zaměstnavatel Vaší žádosti nevyhoví, žádáte o písemné zdůvodnění, jaké vážné provozní důvody mu v tom brání. Žádost datujte a podepište. Každopádně se ale nyní ocitáte v nevýhodném postavení. Předpokládejme, že zaměstnavatel Vaší žádosti nevyhoví, což je z Vašeho dotazu pravděpodobné. V tom případě máte několik možností: 1. respektovat a dodržovat jím navrženou pracovní dobu, což ale píšete, že není možné, a současně se bránit soudní cestou 2. nastoupit do práce s tím, že budete dodržovat tu pracovní dobu, o kterou jste požadovala, protože vysvětlení Vašeho zaměstnavatele nepovažujete za vážné provozní důvody. V takovém případě se ale vystavujete riziku výpovědi pro hrubé porušení pracovních povinností. Proti takovéto výpovědi byste se opět musela bránit soudní cestou. 3. Podepsat se zaměstnavatelem dohodu o ukončení pracovní poměru, ve které bude jako důvod ukončení uvedena osobní péče o dítě do čtyř let věku (dohodu bez uvedení důvodu rozhodně nepodepisujte). V případě, že budete chtít v zaměstnání zůstat se tedy nevyhnete soudnímu sporu se zaměstnavatelem a v případě dohody nárok na odstupné nemáte a z úřadu práce budete pobírat pouze minimální podporu v nezaměstnanosti. Podrobnější právní rozbor a informace k Vaší situaci najdete například zde: http://holec-advokati.cz/cs/publikace/aktuality/372

Dobrý den prosím o radu. V září 2017 jsem úspěšně dokončila studium bc. a nastoupila do mgr. studia. V listopadu jsem začala pracovat a to do ledna 2018 tudíž jsem skončila ve tříměsíční lhůtě a nevznikl mi nárok na PPM. Teď bych chtěla přerušit studium, s tím že si rozmyslím jestli později zvládnu dokončit. Jsem už 6 týdnů před porodem. Když teď přeruším, musela bych si platit zdravotní? Jestli ano, tak by mi přišlo logičtější přerušit studium až se miminko narodí, ale do školy už teď nechodím. A další otázka zní jestli mám nárok na PPM, známá mi řekla, že ne protože jsem nastoupila na magistra. Kdyby ano jaký by byl postup? Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: být během uplynulých dvou let nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být nemocensky pojištěná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě. Ta činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání. Je-li ale poslední zaměstnání kratší, je ochranná lhůta stejně dlouhá, jak dlouhé bylo toto zaměstnání. První podmínkou je tedy splnit potřebnou dobu pojištění. Do potřebné doby nemocenského pojištění se započítává i doba studia, pokud bylo toto studium úspěšně ukončeno - ve Vašem případě tedy doba bakalářského studia. Aby Vám ale OSSZ měla výši mateřské z čeho vypočítat, musela byste být alespoň nějakou dobu zaměstnaná, což jste byla. Současně je ale zapotřebí splnit podmínku druhou - být v době nástupu na mateřskou dovolenou (nejpozději 6 týdnů před porodem) zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě. Tuto podmínku bohužel nesplňujete (zaměstnaná nejste a ochranná doba z posledního zaměstnání již uplynula), takže Vám nárok na mateřskou nevzniká. Po narození dítěte a vyřízení rodného listu si budete moci požádat o rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč měsíčně. Co se týče zdravotního pojištění, stát je plátcem zdravotního pojištění za osoby celodenně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku. Abyste si nemusela zdravotní pojištění platit sama, můžete studium přerušit kdykoliv po narození dítěte a pojištění za Vás bude platit stát.

Dobrý den, mám prosím dotaz. Moje neteř je těhotná ve 2. měsíci těhotenství. Porod by byl v říjnu 2018. V roce 2017 - v květnu úspěšně odmaturovala na střední škole úspěšně ukončené střední vzdělání, v létě 2017 /červen, červenec, srpen, září 2017/ měla součastně 2 brigády a nyní studuje školu vysokou. Je v prvním ročníku. Pokud by jí bylo dobře, 1. ročník by dokončila. Pak by musela školu přerušit a později by si ji dokončila. Prosím potřebuji poradit, je teď v situaci, že neví, co má dělat. Obrátila se na mě s pomocí. Je teď zoufalá. Všichni ji nadávají. Jde mi o mateřskou dovolenou. Zda by na ni měla nárok za určitých podmínek. Zda by splňovala podmínku 270 dní nemoc. pojištění za poslední 2 roky? Měla by nárok na mateřskou, kdyby byla krátce v létě 2018 před porodem zaměstnána?Jak dlouho by musela být zaměstnána? Mnohokrát Vám děkuji za odpověď. S pozdravem Petra

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Petro, Vaše neteř musí pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) splnit zejména dvě podmínky: být během uplynulých dvou let nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být nemocensky pojištěná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě. Ta činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání. Je-li ale poslední zaměstnání kratší, je ochranná lhůta stejně dlouhá, jak dlouhé bylo toto zaměstnání. První podmínkou je tedy splnit potřebnou dobu pojištění. Do potřebné doby nemocenského pojištění se započítává i doba studia, pokud bylo toto studium úspěšně ukončeno. Aby ale OSSZ měla Vaší neteři výši mateřské z čeho vypočítat, musí být Vaše neteř alespoň nějakou dobu zaměstnaná. Pokud měla brigády, záleží na tom, zda za ni z těchto brigád bylo odváděno nemocenské pojištění. I kdyby ale bylo, stále nesplňuje podmínku druhou - být v době nástupu na mateřskou dovolenou (počátek 8. - 6. týdne před termínem porodu) zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě. Aby jí nárok na mateřskou vznikl, musela by se nechat zaměstnat tak, aby jí v době nástupu na mateřskou ještě trvala pracovní smlouva nebo aby byla v ochranné lhůtě - pokud skončí v práci například po dvou měsících, další dva měsíce poběží ochranná lhůta. Pokud podmínky pro nárok na mateřskou nesplní, může si po narození dítěte požádat o rodičovský příspěvek ve výši 7.600 Kč měsíčně.

Dobrý den, jsem druhým rokem na rodičovské dovolené (zvolila jsem tříletou). Koncem tohoto března mi končí pracovní smlouva uzavřená na dobu určitou. Ráda bych se zeptala, co od dubna musím udělat, kam se nahlásit nebo jen zaslat informaci na pojišťovnu? Budu ještě rok doma na rodičovské, ale abych nezameškala nějakou oznamovací povinnost a podobně. Předem moc díky za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, po skončení pracovního poměru se můžete, ale nemusíte evidovat na úřadě práce. Budete tak mít nárok alespoň na minimální podporu v nezaměstnanosti. Pokud ale podporu nutně nepotřebujete, můžete klidně evidenci odložit například do doby, než vyčerpáte rodičovský příspěvek. Za osoby pečující o dítě do sedmi let věku hradí zdravotní pojištění stát. Pokud chcete mít jistotu, že za Vás (i bez evidence na úřadě práce) bude i nadále hrazeno zdravotní pojištění, stačí Vaší zdravotní pojišťovně oznámit (například formou čestného prohlášení), že i nadále pečujete o dítě mladší sedmi let věku. Doba péče o dítě do čtyř let věku se Vám navíc započítává jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod.

Dobrý den. Nahlásila jsem čerpání rodičovského příspěvku do 4 let věku dítěte. Do zaměstnání (kde jsem pracovala před RD) nastupuji již ve 3,5 letech věku dítěte. Mohu být zaměstnaná a zároveň čerpat rodičovský příspěvek? Jak bych postupovala kdybych ukončila pracovní poměr např. po dvou měsících. Byla by možnost evidovat se na úřadu práce? Jakou min. dobu bych musela být zaměstnaná abych měla nárok na podporu vypočtenou ze mzdy? Přihlíží se na to, zda ještě čerpám rodičovský příspěvek do 4 let a není možnost po tu dobu evidence na ÚP? Děkuji za vaši odpověď. Jana

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Jano, souběh zaměstnání a rodičovského příspěvku je možný - můžete tedy nastoupit zpět do zaměstnání a současně pobírat rodičovský příspěvek. Stejně tak je možný souběh evidence na úřadě práce a pobírání rodičovského příspěvku. Pokud se tedy rozhodnete pracovní poměr ukončit a evidovat se na úřadě práce, můžete i nadále pobírat rodičovský příspěvek. Doba, po kterou je zapotřebí pracovat, aby Vám následně byla vypočtena podpora z platu, není v zákoně o zaměstnanosti ani v jiném právním předpise jednoznačně stanovena a rozhodovací praxe úřadů práce se v tomto směru bohužel liší - doporučuji tedy informovat se na úřadě práce v místě Vašeho bydliště. Jako důvod uveďte osobní péči o dítě do čtyř let věku nebo docházku dítěte do předškolního zařízení. Dohodou můžete pracovní poměr ukončit k jakémukoliv datu, ale potřebujete k ní souhlas zaměstnavatele. K výpovědi souhlas zaměstnavatele nepotřebujete, ale běží zde dvouměsíční výpovědní doba, který začíná běžet až prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zaměstnavateli.

Dobrý den, potřebuju poradit s placením záloh na sociální pojištění. Nedohledala jsem informace, zda rodičovská končí vyplacením dávek, nebo 4. rokem dítěte, nebo jak to poznám? Na rodičovské jsem od roku 2014. Od roku 2015 pracuji jako OSVČ a neplatila jsem žádné zálohy. Po skončení rodičovské budu automaticky mít osvč jako hlavní činnost, protože jiné zaměstnání nemám a nikdy ani neměla. Na konci roku 2017 mi sociálka vyplatila poslední dávku, ale nedostala jsem žádné vyrozumění, že mi rodičovská skončila, takže nevím, od kdy a jaké částky mám hradit. Jak postupovat, abych pak neplatila penále? Děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, za OSVČ s vedlejší činností jste považována po dobu, po kterou pobíráte rodičovský příspěvek. Pokud Vám byl poslední rodičovský příspěvek vyplacen v prosinci 2017, jste od ledna 2018 OSVČ s hlavní činností a tomu by měla odpovídat i výše záloh na zdravotní a sociální pojištění. Tuto skutečnost (ukončení výplaty rodičovského příspěvku a tím i vedlejší činnosti) jste povinna OSSZ oznámit do 8. dne po měsíci, v němž došlo ke změně. Při hlavní činnosti byste u zdravotního pojištění měla platit alespoň minimální zálohu, tj. 2.024 Kč (od ledna 2018) a na sociální pojištění 2.061 (do podání Přehledu za rok 2017 - do dubna 2018) a poté 2.189 Kč (od podání Přehledu za rok 2017 - od května 2018).

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu, fakt nevím co s tím. Vnučka řádně ukončila studium na střední škole a byla přijata k (prezenčnímu) dennímu studiu na Masarykově univerzitě v Brně , obor politologie. Vzhledem k tomu, že chtěla studovat hlavně práva, tam se bohužel do řádného denního studia nedostala, přihlásila se ještě k tomuto studiu v rámci tzv. celoživotního vzdělávání s tím, že si každý semestr platí. Současně tedy studovala 2 fakulty. První semestr Právnické fakulty řádně ukončila a je přijata do 2. semestru. Bohužel první semestr na Fakultě politologie v Brně nedokončila. A teď přijde to na co chci zeptat: - posuzuje se studium i na právnické fakultě jako řádné studium i když jde o celoživotní vzdělávání - má statut studenta ? Podotýkám, že nikde nepracuje, věnuje se pouze tomuto studiu (docházka na přednášky, semináře, příprava na zkoušky). - bude mít její matka i nadále nárok na odpočet daně z hlediska jejího studia (příprava na budoucí povolání) - pokud se tato forma studia neuznává jako řádné studium, jaký vliv to bude mít na sociální a zdravotní pojištění - musí si to platit sama? - Musí se evidovat na úřadě práce? - Má vliv ukončení studia na výplatu výživného ze strany otce? Mnohokrát Vám děkuji za odpověď zdraví Skoupá Zdeňka

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, paní Skoupá, pokud Vaše vnučka již nestuduje bakalářské studium akreditované u MŠMT, ale je pouze účastníkem celoživotního vzdělávání, pak už bohužel nemá status studenta, jinými slovy z hlediska zákona už není nezaopatřeným dítětem. To znamená, že ode dne ukončení řádného studia (politologie) za ni nikdo nehradí zdravotní pojištění. Je tedy zapotřebí, aby se Vaše vnučka evidovala na úřadě práce (zdravotní pojištění za ni bude platit stát) nebo si zdravotní pojištění začala platit sama. Hrazení sociálního pojištění není povinné, takže toto pojištění si může platit dobrovolně, ale nemusí. Protože přestala být nezaopatřeným dítětem, ani její matka si nebude moci odečíst daňovou slevu na dítě. Co se týče výživného, zde platí, že výživné lze přiznat, jestliže oprávnněý (Vaše vnučka) není schopen se sám živit. Záleží tedy na tom, zda Vaše vnučka je (bude) schopná se sama živit. Pokud časově zvládala dvě studia a nyní bude studovat pouze jedno, časový prostor na výkon nějakého zaměstnání (byť na zkrácený úvazek) pravděpodobně mít bude.

Dobrý den. Jsem teď těhotná a zajímalo by mě, jestli budu mít nárok na nějakou finanční pomoc(na bydlení atd.), když budu bydlet s dítětem sama, přítel bude v rodném listě dítěte a dítě se bude po něm jmenovat, ale bydlet bude na trvalé adrese u rodičů a já bydlím sama v podnájmu. Trvalé bydliště mám ale u rodičů. Budu tedy brát jen RP kolem 7000 kč měsíčně. Plus jestli mám nárok na porodné na první dítě. Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, pokud splňujete podmínky pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou), budete nejprve 28 týdnů pobírat PPM a teprve poté rodičovský příspěvek. Na porodné máte nárok tehdy, pokud se jedná o Vaše první nebo druhé dítě a příjem Vaší domácnosti je nižší než 2,7násobek jejího životního minima. Pokud bude otec dítěte uveden v jeho rodném listě, musíte doložit i jeho příjmy, i když s Vámi nebude bydlet. Životní minimum tříčlenné domácnosti je vyjádřeno částkou 7.710 Kč, hraničním příjmem pro nárok na porodné je tedy příjem ve výši 20.817 Kč měsíčně. Porodné je jednorázová dávka ve výši 13.000 Kč. Pokud se příjem Vaší domácnosti vejde do uvedené hranice, mohla byste mít nárok také na přídavek na dítě ve výši 500 nebo 800 Kč měsíčně. Od otce dítěte máte samozřejmě nárok na výživné pro dítě a pokud to bude Vaše finanční situace vyžadovat, tak po dobu dvou let od narození dítěte také na výživné pro sebe jakožto neprovdanou matku.

Dobrý den. Jsem vlastníkem bytu a chci se zeptat jestli můžu žádat o příspěvek na bydlení. Budu tam mít s dcerou (2roky) trvale bydliště. Tatínek tam s námi bude žít, ale nebude tam mít trvalé bydliště. Pokud tedy náklady na bydlení přesáhnou 30 procent z meho rodičovského příspěvku, můžu o něj zpětně požádat? Tam kde se žádost podává mi řekli že se bude posuzovat i otec a budou chtít vědět kolik mi přispívá na dceru. My to máme jen po dohodě, žádnej papír kolik my má dávat mezi sebou nemáme. Nejsme vziti. Můžu tedy žádat v této situaci o příspěvek na bydlení aniž bych tam zapletala tatínka mé dcery? Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, na příspěvek na bydlení má nárok vlastník či nájemce bytu/domu za předpokladu, že zde má trvalé bydliště a 30% (v Praze 35%) příjmů jeho domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek je zapotřebí doložit náklady na bydlení a příjmy všech osob, které mají v bytě/domě trvalé bydliště. Pokud otec nemá v bytě/domě trvalé bydliště, jeho příjmy dokládat nemusíte. Jestliže Vám ale na dceru nějakou částku pravidelně přispívá, musíte tuto částku v žádosti o příspěvek na bydlení uvést jako Váš příjem.

Dotaz: Andrea

Dobrý den, mám dotaz. Manžel v červenci roku 2015 nastoupil na mateřskou, kterou pobíral po dobu 22 týdnů a pak byl do července 2017 na rodičovské dovolené, po skončení rodičovské dovolené se vrátil do svého zaměstnání kde pracuje do dnes. Na přelomu února/března se nám má narodit druhé dítě a tak se chci zeptat jestli má manžel opět nárok na PPM? Předem děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, jestliže pracovní poměr Vašeho manžela stále trvá a tudíž stále splňuje podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) - alespoň 270 dní pojištění (zaměstnání) během posledních dvou let - bude mít i u druhého dítěte nárok na PPM.

Dobrý den.Prosím Vás, chtěla bych se zeptat, jestli po skončení rodičovské dovolené, můžu nastoupit na neschopenku z důvodu rizikového těhotenství?kdo a kolik by mi ji platil?Smlouvu mám na dobu neurčitou.jen ještě upřesním, že než jsem nastoupila na první mateřskou,jsem byla též na neschopence z důvodu rizikového těhotenství.A ještě by mě zajímalo,jestli budu mít nárok na druhou mateřskou,když budu na neschopence a nebudu mít po první rodičovské nic odpracováno? Děkuji za odpověď

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, během rodičovské dovolené Vám nárok na nemocenské dávky nevzniká, po jejím skončení už ano. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, můžete po skončení rodičovské dovolené nastoupit na nemocenskou a čerpat nemocenské dávky. První tři dne nemoci budete doma zadarmo, od 4. do 14. dne nemoci Vám bude náhradu mzdy za pracovní dny vyplácet Váš zaměstnavatel a od 15. dne nemoci Vám bude nemocenské dávky vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení. Její výše by měla být přibližně stejná jako před první mateřskou. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, budete mít nárok i na další mateřskou, a to i tehdy, když po ukončení rodičovské dovolené nic neodpracujete.

Dobrý den, mohla bych poprosit o radu. Jak je to s vyplácením mateřské a rodičovské. V tuto chvíli jsem neustále zaměstnaná na HPP, ve stávajícím zaměstnání jsem 8 měsíců, ale chtěla bych jít jinam. Plánujeme s manželem miminko a nevíme, kdy jak se zadaří. Je nějaká doba, jak dlouho musím být v nové práci zaměstnaná nebo je to jedno? moc děkuji za odpověď a přeji krásný den Monika

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Moniko, pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou zaměstnaná alespoň 270 kalendářních dní a být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní po skončení zaměstnání. Jestliže nyní pracujete 8 měsíců, pak máte skoro splněnou potřebnou dobu pojištění pro nárok na PPM. Dále je zapotřebí být zaměstnaná v době nástupu na mateřskou nebo být v ochranné lhůtě. Důležité je splnit potřebných 270 dní pojištění, jak dlouho z toho budete pracovat v nové práci, až tak důležité není. Výše mateřské i případné nemocenské se Vám ale bude počítat pouze z platu v posledním zaměstnání. Pokud budete mít nárok na PPM, budete si moci volit také výši rodičovského příspěvku.

TESTOVÁNÍ: Dětská kosmetika Linteo Baby

Králičí stehna se sušenými švestkami

Králičí stehna se sušenými švestkami

0 hlasů
1h a 35min 547 kJ 260 Kč

Nejčtenější články

Tip na večeři

Sýrové kuličky

3 hlasy
40min 1447kJ 90 Kč

Velmi jednoduché, na přípravu rychlé sýrové kuličky.

Hráškový krém s mozzarellou

0 hlasů
50min 175kJ 130 Kč

Voňavý hráškový krém doplněný rajčaty a sýrem .

Poradny

Upadla jsem na chodníku, jak získat odškodnění?

Dobrý den,Váš dotaz je spíše právního charakteru a já bohužel nejsem právník, ale "jen" sociální ... Více

Po roce od konce RD jdu na mateřskou, dostanu PPM?

Dobrý den,pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zej... Více

Beran

Horoskopy Beran

21. 3. - 20. 4. změnit

Zrozence tohoto znamení čeká týden plný modrého nebe bez mráčků (tedy obrazně řečeno). Využijte toho, odhoďte nedůležité starosti a žijte naplno! Pokud do svých plánů navíc zahrnete milovaného člověka, vyhnete se potenciálním problémům, které...

Více