Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Odpovídá: Vladimíra Šťastná

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Nevíte na jaké sociální dávky máte nárok a jak o ně požádat? Potřebujete sehnat pečovatelku či pomůcky pro postižené? Končí vám mateřská a budete se vracet do práce? Nevíte si rady? Napište dotaz do naší poradny. Vše vám ochotně zodpoví naše sociální poradkyně Vlaďka Šťastná (dříve Nováková).

Tématické oblasti:

Sociální dávky a příspěvky - kdo a za jakých podmínek má na ně nárok, kde a jak si o ně požádat

Rehabilitační a kompenazční pomůcky - doporučení vhodných pomůcek pro maminky pečující o postižené děti, kde pomůcku zapůjčit, jak na ni získat příspěvek

Sociální služby - poskytnutí kontaktů na organizace pečující o děti, dospělé či seniory, doporučení vhodné služby např. pro občasnou či pravidelnou péči/výpomoc

Pracovně právní poradenství - problémy spojené s odchodem na mateřskou a návratem zpět do zaměstnání z RD, ale i běžné pracovně právní problémy - nevyplácení mzdy, hrozba výpovědi, nárok na odstupné apod.

O mně

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se intenzivně věnovala práci s dětmi jako doborvolník v programu PětP a také jsem doučovala několik sourozenců v jedné pěstounské rodině. Po ukočení studia jsem pracovala 1,5 roku jako sociální pracovnice v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením - mými klienty byli převážně dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Od jara letošního roku působím jako sociální pracovnice v občanském sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti začlenit se zpět do běžného života.

 

 

Dobrý den,rád bych se optal. Jsem studentem prvního ročníku střední školy a rád bych během letních prázdnin pracoval jako brigádník. Žiji s rodiči a dvěma sourozenci, přičemž pobíráme většinu možných sociálních dávek a otec pracuje pouze brigádně. Mohu v létě pracovat bez toho, aniž bychom museli dokládat příjem, a aniž by nám strhávali peníze z dávek?

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

podle zákona o státní sociální podpoře, který upravuje výplatu příspěvku na bydlení a přídavků na děti, se za příjem rozhodný pro přiznání dávky nepovažuje příjem nezaopatřeného dítěte za červenec a srpen. Pokud byste na brigádu nastoupil například už v červnu, Váš příjem za červen by museli rodiče při žádosti o dávky doložit, příjmy za červenec a srpen ale nikoliv.

Děkuji Vám za odpověď. Dodatek k memu dotazu. Do druheho zamestnani jsem nastoupila 1.5.2020 a byla propustena k 1.6.2020. Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jestliže jste otěhotněla v předchozím zaměstnání, uběhlo do doby nástupu do dalšího zaměstnání 142 dní ochranné lhůty. Nástupem do zaměstnání (od 1.5.2020) se běh ochranné lhůtě přerušil a od začátku června začala ochranná lhůta znovu běžet. Z ochranní lhůty Vám zbývá ještě 38 dní. To znamená, že aby Vám vznikl nárok na PPM, musela byste na mateřskou dovolenou nastoupit nejpozději na začátku července - 8.7. nebo 9.7.. Nastoupit na mateřskou dovolenou můžete nejdříve na počátku 8. týdne před stanoveným termínem porodu. Pokud stihnete nastoupit na mateřskou dovolenou nejpozději na začátku července, nárok na PPM Vám vznikne, v opačném případě nikoliv. Pokud Vám nárok na mateřskou dovolenou nevznikne, můžete se buď evidovat na úřadě práce nebo nastoupit na nemocenskou. Na nemocenské byste mohla zůstat až do 6. týdne po porodu (jedná se o tzv. nemocenskou v souvislsoti s porodem) a následně čerpat rodičovský příspěvek. 

Dobrý den, 10.12.2019 mi skončila pracovní smlouva na dobu určitou. Měsíc na to jsem zjistila že jsem těhotná. Vím, že pro nárok na PPM musím splňovat 2 podnímky být soc.pojištěná 270 dní a bud´to pracovat nebo být v ochranné lhůtě 180 dní. Chci se Vás zeptat jak to je s ochrannou lhůtou, pokud jsem jěště nastoupila do zaměstnání ale zaměstnavatel mě ve zkušební době propustil. Mám znovu nárok na 180 dní ochranné lhůty? Někde jsem četla že se sčítá nevyčerpaná s nově odpracovanými dny. Děkuji za odpověď

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

situaci, na kterou se ptáte, upravuje § 15 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění. Ten říká, že: PPM náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na PPM v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění. Vznikne-li ženě v ochranné lhůtě uvedené ve větě druhé znovu pojištění, ochranná lhůta po dobu tohoto nového pojištění neběží a nevyčerpaná ochranná lhůta z dřívějšího pojištění se připočítává k ochranné lhůtě získané na základě tohoto nového pojištění, a to nejvýše do celkové výměry 180 kalendářních dnů.

Aby se Vám mohla započítat ochranná lhůta 180 dní, musela byste otěhotnět už v předchozím zaměstnání. Jestliže jste tedy byla těhotná již v předchozím zaměstnání (píšete, že jste těhotenství zjistila měsíc poté), pak se opravdu postupuje tak, že se ochranná lhůta počítá od 11.12.2019 a přerušuje se ode dne, kdy jste nastoupila do nového zaměstnání. Ode dne následujícího po konci zaměstnání začíná ochranná lhůta znovu běžet a dobíhá zbývající počet dní z celkového počtu 180. Jestliže stihnete v ochranné lhůtě nastoupit na mateřskou dovolenou, nárok na PPM Vám vznikne.

Pokud jste ale otěhotněla až po skončení předchozího zaměstnání, pak Vám z předchozího zaměstnání žádná ochranná lhůta neplyne. Ochranná lhůta by Vám v tomto případě plynula jen z posledního zaměstnání ukončeného ve zkušební době. V takovém případě platí, že je-li toto zaměstnání kratší než 180 dní, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako toto zaměstnání. Protože nepíšete, kdy jste do poslednho zaměstnání nastoupila a jak dloho jste byla zaměstnaná (kdy Váš pracovní poměr skončil), nedokáži posoudit, zda Vám nárok na PPM vznikne nebo ne.

Dobrý den, mám na Vás dotaz ohledně mateřské dovolené. Byla jsem zaměstnána od 1.10.2019 do 30.4.2020 a od 1.5.2020 jsem nastoupila na MD. Byla jsem tedy 7 měsíců zaměstnána na hlavni pracovní poměr a před nástupem do zaměstnání jsem x let pracovala na DPČ a studovala. Mám nárok na tu mateřskou dovolenou?

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

předpokládám, že Vám jde o nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou), Pro nárok na PPM je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky - být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě. Doby pojištění se sčítají, takže pokud za Vás při práci na DPČ bylo odváděno nemocenské pojištění, měl by Vám nárok na mateřsku vzniknout. Formulář žádosti o PPM Vám vydá Váš gynekolog. Vy jej předáte Vašemu bývalému zaměstnavateli, který jej s potřenými údaji odešle na OSSZ, která V8m bude PPM vyplácet. Během čerpání PPM si pak na úřadě práce v místě Vašeho bydliště požádejte o rodičovský příspěvek. 

Dobrý den , synova bývalá přítelkyně se vdala a žádá přepsání společné dcery z rodného listu na současného manžela. Syn má soudem určené alimenty 5000 a k tomu mu brání k vídání dcery. Pokud se rozhodnet vzdát se dcery, tím pádem i přepis odcovstvi, zaniká i jeho vyživovací povinnost? Děkuji za odpověď

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jestliže Váš syn udělí souhlas s adopcí a jeho dceru (Vaši vnučku) adoptuje současný manžel, pak Váš syn již nebude uveden v rodném listě své dcery (Vaší vnučky) a nebude mít vůči ní žádná práva ani povinnosti. To znamená, že nebude mít právo dceru vídat, ale ani povinnost hradit na dceru výživné.

Peněžitá pomoc během mateřství

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat na pár věcí. Dne 30.4 mi skončil pracovní poměr (výpověď jsem podala sama). Od 1.5. jsem na úřadu práce zaevidována a zároveň jsem požádala i o podporu v nezaměstnanosti. V polovině května jsem zjistila, že čekáme miminko (jsem v 5tydnu) Nevyznám se v těchto věcech a já teď nevím, jestli mám nárok na peněžitou podporu, nebo na mateřskou. Vůbec nevím jak teď postupovat, kam zajít a hlavně jestli mám na něco vlastně nárok, pracovala jsem v kuse 9 let, v posledním zaměstnání jsem byla 9 měsíců a před tím jsem pracovala souvisle zbylé roky. Během těchto let jsem byla asi jen 2x na nemocenské po dobu cca 6 měsíců. Prosím poraďte mi co mám dělat, než půjdu o něco žádat sociální úřad, na co se mám připravit a co bych si měla vzít sebou. Děkuji moc za odpověď. Přeji hezký den. Lucie

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Pěkný den i Vám, Lucie,

pro nárok na peněžitrou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky - být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě, která trvá maximálně 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání. Z Vašeho dotazu vyplývá, že první podmínku - 270 dní pojištění během posledních dvou let - bez problémů splníte. To, zda budete mít nárok na mateřskou, tedy závisí na tom, zda splníte podmínku druhou - zda v době nástupu na mateřskou dovolenou ještě budete v ochranné lhůtě či nikoliv. Ochranná lhůta ze zaměstnání Vám končí 27.10.2020. Na mateřskou dovolenou můžete nastoupit nejdříve na počátku 8. týdne před stanoveným termínem porodu. Jakmile budete znát termín porodu, odpočítejte si od něj oněch 8 týdnů. Pokud datum nástupu na mateřskou dovolenou vyjde nejpozději na 27.10., nárok na PPM Vám vznikne. Formulář žádosti o PPM Vám vydá Váš gynekolog, Vy jej předáte Vašemu zaměstnavateli, který ho sp otřebnými údaji odešle na OSSZ. Jestliže datum nástupu na mateřskou dovolenou bude vycházet na pozdější datum než 27.10., nárok na mateřskou Vám bohužel nevznikne, ale po narození dítěte si budete moci na úřadě práce požádat rovnou o rodičovský příspěvek. Jestliže ale podmínky pro nárok na mateřskou splňuje otec dítěte, může si od počátku 6. týdne po porodu požádat o mateřskou on a následně volit výši rodičovského příspěvku podle výše svého platu. 

Dobrý den, Chtěla bych se Vás zeptat, zda byste byla ochotná odpovědět, jaké jsou problémové aspekty dávky - peněžitá pomoc v mateřství. Na toto téma píši práci, a moc by mi vaše pomoc pomohla. Ať už jde třeba o lhůty dávky nebo žádosti,.. jestli je vše tak jak má být, nebo v čem je ve skutečnosti problém. Děkuji Vám mockrát za odpověď a přeji příjemný den. VK

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

odpověď na totu otázku bohužel výrazně přesahuje možnosti této poradny, ale pokusím se odpovědět alespoň krátce - na základě dotazů okládaných v poradně. Problematické může být vyřizování nároku na PPM pro rodiny, kde jeden nebo oba rodiče pracují/pracovali v zahraničí. Pokud například žena pracovala v zahraničí, pracovní poměr skončil a žena se kvůli porodu vrátila do ČR, ale otec dítěte stále pracuje v zahranicí, dozví se žena po návratu do ČR, že je zapotřebí žádat o PPM v zahraničí. Protože pro výplatu PPM je primární ta země, ve které je vykonávána výdělečná činnost. V různých zemích se pak samozřejmě liší podmínky nároku na dávku, její výše i délka výplaty. Problém s výší PPM pak mají podnikatelky, které si zpravidla platí jen minimální zálohy na nemocenské pojištění. Jejich PPM je pak velmi nízká. OSVČ musí navíc splnit ještě podmínku, že 180 dní pojištění (z celkových 270) musí spadat do období jednoho roku před nástupem na mateřskou dovolenou, u zaměstnankyň žádná taková podmínka není. Nárok na PPM pak může zhatit i nevhodné načasování těhotenství - kvůli podmínce zaměstnání nebo ochranné lhůty v době nástupu na mateřskou dovolenou. Žena, která během posledních pěti let odpracovala jen jeden rok a otěhotněla tři měsíce před skončením zaměstnání nárok na PPM mít bude, protože bude v ochranné lhůtě. Oproti tomu žena, která pracovala v kuse posledních pět let, ale otěhotní těsně před ukončením zaměstnání, nárok na PPM mít nebude, přestože pracovala déle, protože nebude v ochranné lhůtě. Snad jsem Vám alespoň trochu pomohla.

Dobrý den, od příštího týdne budu muset do práce, s dětmi bude manžel (do školy a školky jsem je nedala z těchto důvodů: kvůli časté nemocnosti, alergii a navíc bydlíme s prarodiči, kde je dědeček po infarktu). Manžel by si chtěl vyřídit na děti ošetřovné. Jak máme aktuálně postupovat? Nikde jsem se nedočetla aktuální informace. Vím, že potvrzení vydávala škola, ale to bylo z důvodu jejího uzavření, ale co teď, když už je otevřená, a přesto jsou děti doma? Předem děkuji za odpověď. Pavlína

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

na základě informací uvedených na stránkách MPSV se domnívám, že formulář/potvrzení by Vašemu manželovi měla i nadále vystavit škola, do které dítě chodí. Škola potvrdí, že je dítě žákem dané školy a uvede, že není uzavřena. Váš manžel - stejně jako jste to dělala Vy - bude muset vyplňovat také výkaz péče. Ve výkazu bude muset vyznačit, z jakého důvodu dítět zůstává doma, i když je škola otevřená. Více informací najdete v tiskové zprávě MPSV - zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/22_05_2020_TZ_osetrovne_do_konce_cervna.pdf/

Navýšení výše výživného považuji za nepřiměřeně vysoké, matka má příjem cca 32 tis. Kč. čistého, jedno dítě + alimenty doposud 3 tis.Kč. U nás 5 dětí, příjmy cca 22 tis. + 30tis. Kč čistého. Bohužel nelze prokázat, ale navýšení výživného znamená zvýšení životní úrovně matky, nikoliv dítěte - dítě nosí o 3cm větší boty, aby nebylo potřeba 2-3roky kupovat boty nové - to je z úst dítěte zmanipulovaným matkou. Smutný závěr.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jak jsem již uvedla v předchozí odpovědi, pokud s navýšením výživného z jakéhokoliv důvodu nesouhlasí, jedinou možnost je podat proti rozhodnutí soudu ve stanovené lhůtě odvolání. Pokud by odvolání nebylo vyhověno, můžete poté ještě podat nový návrh na snížení výživného. Nic jiného Vám v této situaci bohužel poradit neumím.

Dobrý den, toto není přímo dotaz, spíše zpráva o průběhu dnešního soudu , kterému předcházely mé dva dotazy na Vás. Soud určil zvýšení výživného zpětně od 9/2019 o 1200Kč na 4200Kč - tedy doplatek přes 10tis.Kč a od 9/2020 určil zvýšení výživného dokonce o 1800Kč, tedy na 4800Kč a i když je to dolní hranice procent z tabulky, pro naše tři společné děti je dle mého názoru naprosto nespravedlivé a jejich životní úroveň se rozhodně nebude moct rovnat úrovni syna prvního. Nehledě na to, že částku 4800Kč mám já soudem stanovenou pro dva syny 15 a 18let a to má bývalý manžel vyšší příjem, než současný. Nemáme v ruce zatím rozsudek, ale zvažujeme odvolání. Hezký den.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Pěkný den i Vám, 

jak jsem pravděpodobně uvedla v některé ze svých předchozích odpovědí, tabulky Ministerstva spravedlnosti ohledně výživného mají pouze doporučující charaketer a soudy se jimi při určování výše výživného mohou, ale nemusí řídit. Pokud navýšenou výši výživného považujete ze nadostatečnou, můžete se proti rozhodnutí soudu odvoalt do 15 dní ode dne, kdy Vám bude rozhodnutí doručeno. Odvolání - i v případě, že by se odvolal otec dětí - ale nemá odkladný účinek, takže otec dětí Vám musí začít platit zvýšené výživné stanovené nejnovějším rozhodnutím.


 

Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda mohu nastoupit do nového zaměstnání 8 týdnu před porodem. Cele těhotenství jsem hledala práci a teď po koronavirove krizi se mi naskytla možnost. Ale já i zaměstnavatel se bojíme, aby jsme nebyli narceni z účelového zaměstnání. Jsem Wales manager, což se dá dělat i z domova a i po porodu při rodičovské, proto jsme se domluvili. Děkuji předem za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

přiznám se, že jsem se se situací, kdy žena chce v době nástupu na mateřskou dovolenou a peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) nastoupit do nového zaměstnání, ještě nesetkala. Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda splňujete podmínky pro nárok na PPM nebo ne. Co se týče účelovosti, za účelové bych takové jednání považovala zejména tehdy, pokud byste nástupem do zaměstnání chtěla získat chybějící dobu pojištění - pro nárok na PPM by Vám například chybělo pár dní pojištění, které byste tímto způsobem získala, a následně byste od počátku 6. týdne před porodem nastoupila na mateřskou dovolenou. Takový postup by byl velmi pravděpodobně vyhodnocen jako účelový a rozhodně ho nedoporučuji. Pokud máte v plánu pobírat PPM, doporučuji tuto situaci zkonzultovat s OSSZ. Jestliže PPM pobírat nebudete, ale budete čerpat jen rodičovský příspěvek, pak by dle mého názoru nástup do nového zaměstnání nemusel být problém. 

Dobrý den, pslaa jsme dotaz ohledně nároku na PPM. Dala jsem výpověď dohodou 14.11.2019. Nástup na mateřskou mi bohužel dotkroka nechtěla posunout. Napsala mi tedy nemocenskou. Ale četla jsem, že nemocenská v souvislosti s porodem jde napsat jen 6 týdnu před porodem. Nechápu, jak mi lékařka mohla napsat mateřskou, když jsem na UP. Je to tak správně? Děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

omlouvám se za předchozí nejasnou odpověď, přehlédla jsem informaci, že jste na ÚP, resp. mě asi zmátla informace, že Vám lékařka napsala nemocenskou. Jestliže jste v evidenci úřadu práce, je Vám neschopenka k ničemu, protože na nemocenské dávky nemáte nárok, takže neplatí ani původní informace o nemocenské v souvislosti s porodem. Jestliže máte termín porodu 15.7., takže nejdřívější možný nástup na mateřskou dovolenou je opravdu až 20.5. a nedojde k posunu termínu porodu, pak nemáte nárok ani na mateřskou. Budete si moci až po narození dítěte požádat o rodičovský příspěvek. Pokud je nemocensky pojištěný otec dítěte, mohl by o mateřskou od 6. týdne po porodu žádat on a následně volit výši rodičovského příspěvku v závislosti na výši svého platu.

Dobrý den, ráda bych se zeptala ohledně nároku na PPM. Dala jsem výpověď 14. 11. 2019 z vážných ( zdravotních) důvodů. Nemocenskou na které jsem byla již rok jsem nechala ukončit, jelikož jsem již neměla nárok na nemocenskou dávku, tak abych mohla přejít do evidence ÚP. Mezitím jsem zjistila těhotenství. Ochranná lhůta 180 dní by mi měla vypršet dle mých výpočtů 12. 05. 2020. Bohužel nástup na mateřskou mám až 20. 05. 2020. Doktorka mi navrhla, že mi napíše od toho 12. 05. 2020 nemocenskou (že bych měla být poslední den v ochranné lhůtě a na nemocenskou mít nárok)je to tak? A poté mi vypíše mateřskou toho cca 20. 05. 2020. Budu mít nárok na PPM? Mrzí mě, že bych o dávku měla přijít kvůli pár dnům, ještě když jsem dávala výpověď dohodou dle mého rozhodnutí. Děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být pojištěná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání. Jestliže jste ukončila pracovní poměr dohodou 14.11.2019, skončila ochranná lhůta z Vašeho zaměstnání dne 12.5.2020. Jeidným způsobem, jak teoreticky získat nárok na mateřkou, je požádat Vaši gyneoložku, aby Vám posunula termín porodu tak, aby datum 12.5.2020 nebo nějaké dřívější datum bylo v období od počátku 6. do počátku 8. týdne před porodem. To je v současné situaci jediný způsob, jak mateřskou získat. Otázkou je jestli to ještě půjde, když Vám lékařka již vystavila nemocenskou - bohužel svůj dotaz pokládáte dost pozdě. Pokud už žádost o mateřskou nebude možná, můžete na nemocenské zůstat až do 6. týdne po porodu - jedná se o tzv. nemocenskou v souvislosti s porodem - a následně si požádat o čerpání rodičovského příspěvku. 

Peněžitá pomoc během mateřství Dobrý den, chtěla bych se zeptat zda mám nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Jsem od 2.9.2019 zaměstnaná na HPP, ale poloviční úvazek. Před tím jsem byla na úřadu práce a před ním RD. Během listopadu jsem byla cca 8 dní na OČR. Pak jsem byla na OČR skoro cely únor a od 6.3.2020 jsem na OČR až do dnešního dne, díky současné situaci. K 31.5.2020 mi bude končit pracovní poměr dohodou. Termín nástupu na MD je k 21.9.2020 ( 8 týdnů před porodem). Nevím zda mám díky tak dlouho trvajícímu OČR nárok na PPM. Ve výplatní pásce za duben, je uvedeno, že za sociální a zdravotní pojištění bylo odvedeno 0,-. Tak nevím zda bude v mém případě splněna lhůta 270 dní? Děkuji za Vaši odpověď

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

do potřebných 270 kalendářních dní nemocenského pojištění se počítá celá doba, po kterou trval Váš pracovní poměr, včetně doby, kterou jste strávila na ošetřovném. V době, kdy jste například v dlouhodobé pracovní neschopnosti, za Vás zaměstnavatel také neodvání pojištění, ale tato doba se Vám započítává pro nárok na mateřskou, pokud trvá pracovní poměr. Kdyby tomu tak nebylo, přišla by spousta nastávajících maminek o nárok na mateřskou jen kvůli rizikovému těhotenství, což se neděje. Nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) by Vám tedy měl vzniknout, protože od 2.9.2019 do 31.5.2020 těsně splníte podmínku 270 dní pojištění a současně budete v době nástupu na mateřskou dovolenou stále v ochranné lhůtě. 

Dobrý den,dne 1.4.2020 jsem podala výpověď. Výpovědní lhůta mi tedy končí teď 31.5. 2020. Minulý týden jsme zjistila, že jsem těhotná. Dle sestry začínám 8. týden ale vůbec první kontrolu mám až příští týden kde se to samozřejmě potvrdí na 100%.Momentalně jsem na pracovní neschopnosti od 20.dubna z jiného důvodu. Chci se tedy zeptat jestli budu mít nárok na peněžitou pomoc v mateřství. 270 dní nemocenského pojištění splněno mám. Děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jestliže jste zaměstnavateli předala výpověď 1.4.2020, dvouměsíční výpovědní doba začíná běžet až 1.5. a Váš pracovní poměr skončí na konci června 2020. Na konci května by Váš pracovní poměr skončil tehdy, pokud byste podala výpověď nejpozději 31.3. Pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky - být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná alespoň 270 kalednářních dní a být v den nástupu na mateřskou dovolenou zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní od skončení posledního zaměstnání. Jestliže splňujete dobu pojištění, nárok na mateřskou pak závisí na tom, jestli splníte podmíknu druhou - jestli v době nástupu na mateřskou budete v ochranné lhůtě či nikoliv. Na mateřskou dovolenou můžete nastoupit nejdříve na počátku 8. týdne před termínem porodu. Pokud do tohoto dne uplyne od skončení zaměstnání méně než 180 kalendářních dní, nárok na mateřskou Vám vznikne, v opačném případě nikoliv. Jestliže bude rozdíl mezi koncem ochranné lhůty a nástupem na mateřskou malý (např. jen prá dní), můžete se pokusit domluvit s Vaší gynekoložkou, aby Vám termín porodu posunula. Pokud bude rozdíl větší, doporučuji si nechat napsat neschopenku z důvodu rizikového těhotenství - od 6. týdne před porodem ji bude možné prodloužit do 6. týdne po porodu - jedná se o tzv. nemocenskou v souvislosti s porodem. Poté budete moci volit výši rodičovského příspěvku. 

Velké množství žen trpí nízkým libidem

Těstoviny s mákem a ořechy

Těstoviny s mákem a ořechy

11 hlasů
60min 1916 kJ 99 Kč

Reklama


Horoskopy

Beran

Beran

21. 3. - 20. 4.

Odsuňte tento týden svůj společenský život na jeho druhou polovinu a v té první se soustřeďte na rodinu. Zkuste zkrátka tento týden trávit více času se svými blízkými – pomůže vám to předejít případnému nedorozumění, které poslední dobou hrozilo a které by mohlo nepříjemně poznamenat váš vztah. Nebojte se na tomto poli ani ráznějších kroků ke zm... Více

Vybrat znamení

Nastavení horoskopu

Vyberte si znameni, které chcete zobrazovat.

Diskuze

37 Příspěvků
Poslední příspěvek 1:02
30 Příspěvků
Poslední příspěvek včera
221 Příspěvků
Poslední příspěvek 18.10.
Bety.cz

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit se Registrovat