Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Odpovídá: Vladimíra Šťastná

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Nevíte na jaké sociální dávky máte nárok a jak o ně požádat? Potřebujete sehnat pečovatelku či pomůcky pro postižené? Končí vám mateřská a budete se vracet do práce? Nevíte si rady? Napište dotaz do naší poradny. Vše vám ochotně zodpoví naše sociální poradkyně Vlaďka Šťastná (dříve Nováková).

Tématické oblasti:

Sociální dávky a příspěvky - kdo a za jakých podmínek má na ně nárok, kde a jak si o ně požádat

Rehabilitační a kompenazční pomůcky - doporučení vhodných pomůcek pro maminky pečující o postižené děti, kde pomůcku zapůjčit, jak na ni získat příspěvek

Sociální služby - poskytnutí kontaktů na organizace pečující o děti, dospělé či seniory, doporučení vhodné služby např. pro občasnou či pravidelnou péči/výpomoc

Pracovně právní poradenství - problémy spojené s odchodem na mateřskou a návratem zpět do zaměstnání z RD, ale i běžné pracovně právní problémy - nevyplácení mzdy, hrozba výpovědi, nárok na odstupné apod.

O mně

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se intenzivně věnovala práci s dětmi jako doborvolník v programu PětP a také jsem doučovala několik sourozenců v jedné pěstounské rodině. Po ukočení studia jsem pracovala 1,5 roku jako sociální pracovnice v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením - mými klienty byli převážně dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Od jara letošního roku působím jako sociální pracovnice v občanském sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti začlenit se zpět do běžného života.

 

 

Potřebuji radu. Jsem zaměstnaná přes pracovní agenturu pro Call centrum. (do 31. 12. 2020). V současně jsem v pracovní neschopnosti. Call centrum mě dále nechce, výpověď - ihned přesněji 7 dní. Mám podepsat ukončení v Agentuře i přes PN, která pokračuje? Na ÚP mě nevezmou v PN. Děkuji za pomoc

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pokud máte sjednanou zkušební dobu a jste ještě ve zkušební době, pracovní agentura s Vámi může zrušit pracovní poměr ve zkušební době i tehdy, když jste v pracovní neschopnosti. Jedná se o jednostranný pracovní úkon, ke kterému agentura nepotřebuje Váš souhlas. Pokud už ve zkušební době nejste, připadají v úvahu další čtyři způsoby ukončení - uplynutím doby určité (píšete, že máte smlouvu do 31.12.2020), dohodou, výpovědí nebo okamžitým zrušením. Co se týče dohody, zde je vyžadován Váš souhlas - záleží tedy jen na Vás, zda dohodu podepíšete či nikoliv. Pokud s ukončením pracovního poměru dohodou nesouhlasíte, pak dohodu nepodepisujte. Co se týče výpovědi, pokud jste v pracovní neschopnosti, může Vám dát zaměstnavatel výpověď jen tehdy, pokud se ruší či přemísťuje zaměstnavatel nebo jeho část, z důvodů, pro které může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr či pro porušení pracovní předpisů zvlášť hrubým způsobem. Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, jaký způsob ukončení se Vaší situace týká. Pokud dojde k ukončení pracovního poměru, na úřadě práce se můžete evidovat až po skončení pracovní neschopnosti.

Dobrý den, prosím o informaci ke krácení dovolené. Od r. 2017 mi byla již 2x prodloužena smlouva na dobu určitou. Dosud jsem nebyla v PN. Jsem v PN od 1/2 března a nevím, jak postupovat dále. Vím, že se dovolená krátí po100 zameškaných směnách. Jak by to ale bylo dále, pokud by nám znovu zaměstnavatel doporučil PN např. z důvodu nové vlny coronaviru. Pokud bych nastoupila do 99dnů a pak znovu měla PN, doby pro krácení se sčítají nebo posuzují nově? Raději bych volila překážky v práci na straně zaměstnavatele. Ale pokud by k takové situaci s opětovnou PN došlo, prosím, poraďte. Dále budu na podzim tohoto roku žádat o ID, a pokud bych pokračovala v PN, zřejmě riskuji, že mi zaměstnavatel neprodlouží PP na dobu neurčitou. Pokud nastoupím do práce, nemusí mi být ID uznán. Pracuji na půl úvazku, již jsem uznána na 40%, ale neměla jsem ID vyplácen pro nedostatečnou dobu pojištění. Vše se bude nyní posuzovat nově. Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

nárok na dovolenou se krátí o 1/12 za prvních 100 zmeškaných směn a za každých dalších 21 zmeškaných směn o další 1/12. Zmeškané směny nemusí být v kuse, ale samozřejmě se sčítají. Takže pokud budete v PN 99 dní a poté se bude PN opakovat, nárok na dovolenou se Vám bude krátit. O tom, zda budete v další PN ale nerozhoduje Váš zaměstnavatel (zaměstnavatel Vám rozhodně nemá doporučovat PN), ale Váš ošetřující lékař. Pokud tedy neexistuje zdravotní důvod pro to, abyste nastupovala na další PN, tak na ni nenastupujte, ale trvejte na tom, aby Vám zaměstnavatel přiděloval práci nebo na překážkách v práci. 

Dávky sociální podpory

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, Se slečnou zvažujeme stěhování do podnájmu a řešíme, zda-li dle nových podmínek pro přiznávání příspěvku na bydlení budeme muset dokládat oba čtvrtletní výši příjmů. Oba dva jsme studenti VŠ, slečna navíc pobírá přídavek na dítě, jelikož splňuje podmínky na nezaopatřené dítě. Pouze ona by měla na nové adrese trvalé bydliště (nutnost pro uznání přídavku na dítě, rodina nespolupracuje), já mám trvalé bydliště v místě bydliště rodičů. Slečna jistý drobný pravidelný měsíční příjem má, já pouze nepravidelně. Dle dostupných kalkulaček bychom na příspěvek měli dosáhnout tak jako tak, otázkou je však jeho výše a případná proměnlivost z důvodu mých nepravidelných příjmů. V případě, že by se výše příspěvku odvíjela pouze od příjmů přítelkyně, šlo by o fixní částku, jak je tedy nově posuzováno, kdo spadá do okruhu posuzovaných osob? Všude se píše pouze o osobách s příbuzenským vztahem, které však mají trvalý pobyt hlášený jinde. Je také známo, jak často mohou dle nové podoby zákona pracovníci ÚP provádět šetření za účelem zjištění poměrů v domácnosti? Předem děkuji za odpověď

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce (podnájem nestačí) bytu/domu, ve kterém má trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% (v Praze 35%) jeho příjmů a příjmů společně posuzovaných osob nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pokud bude mít v daném bytě trvalý pobat pouze Vaše přítelkyně, bude při žádosti o příspěvek na bydlení dokládat pouze své příjmy. Vy své příjmy nebudete muset dokládat. Problém je ale v tom, že píšete  o stěhování do podnájmu. Jestliže budete mít podnájemní a nikoliv nájemní smlouvu, nárok na příspěvek na bydlení vám nevznikne a budete moci případně žádat jen o dávky hmotné nouze - příspěvek na živobytí a/nebo doplatek na bydlení. V případě dávek státní sociální podpory se sociální šetření v domácnosti žadatele zpravidla neprovádí, sociální šetření jsou prováděna při posuzování žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi. 

Dobrý den, skončila mi rodičovská dovolená, po ukončení jsem nastoupila do předchozího zaměstnání s tím, že jsem čerpala zbylou ŘD (4dny), po té mi zaměstnavatel dal výpověď dohodou pro nadbytecnost s odostupným. Z čeho mi prosím bude počítána podpora na UP? Děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, 

na Váš dotaz bohužel nedokáži jednoznačně odpovědět, rozhodovací praxe úřadů práce se v tomto směru bohužel liší. Pro výpočet podpory z dosahované mzdy některým úřadům práce stačí po rodičovské dovolené jen několik odpracovaných dní, jiné úřad práce požadují odpracování dobz alespoň v délce výpovědní doby (2 měsíce). Doporučuji se tedy o konkrétním způsobu výpočtu podpory informovat právě na úřadě práce v místě Vašeho bydliště. Na podporu v nezaměstnanosti budete mít každopádně nárok až po vyčerpání odstupného od zaměstnavatele. 

Dobrý den, byla jsem dlouhodobě (dva roky) v pracovní neschopnosti, ale oficiálně jsem stále zaměstnaná na dobu neurčitou, jen jak jsem z důvodu PN nepracovala, neodváděla jsem daně a sociální a zdravotní odvody, ty za mě odváděl stát. Nyní jsem byla uschopněna, ale mám dítě na prvním stupni, o které pečuji, a v rámci koronavirové krize nechodí do školy. Z nemocenské jsem rovnou nastoupila na ošetřovačku. Peníze (ošetřovné) mi ještě nepřišly. Mám vůbec nárok na nějaké peněžité ošetřovné, když jsem byla tak dlouho předtím na neschopence a rovnou z neschopenky jsem přešla na ošetřovačku? Z čeho by se to ošetřovné počítalo - z příjmu před neschopenkou? Děkuji předem za odpověď!

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

i v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti byste na ošetřovné mít nárok měla, protože jste stále vedena jako zaměstnanec - Váš pracovní poměr trvá. Doba, po kterou jste byla v pracovní neschoposti, by měla být tzv. vylolučenou dobou. To znamená, že by pro výpočet výše ošetřovného byly skutečně použity Vaše příjmy před dlouhodobou pracovní neschopností.

Dobrý den,chtěla jsem se prosím zeptat,po jaké době si můžu žádat o nový příspěvek na bydlení,pokud mi byl zastaven.? Děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

bohužel nepíšete nic o tom, z jakého důvodu Vám byla výplata příspěvku na bydlení zastavena. Pokud už máte písemné rozhodnutí o zastavení výplaty/odejmutí příspěvku na bydlení, doporučuji toto rozhodnutí důkladně prostudovat. Může v něm být totiž uvedena doba, na kterou Vám byl příspěvek na bydlení odejmut. Pokud jste si neúspěšně žádala o příspěvek na bydlení žádala v tomto čtvrtletí (duben - červen), kdy jste dokládala příjmy za první čtvrtletí (leden - březen), můžete si zkusit znovu zažádat v následujícím čtvrtletí (červenec - září), kdy budete dokládat příjmy za dubem - červen.

Dobrý den paní Šťastná, mám ohledně vyplnění žádosti o PPM. Do kolonky zaměstnavatel uvádím toho posledního když jsem momentálně na ÚP?A do kolonky kdy jsem naposled vykonávala samostatnou výdělečnou činnost uvedu datum ukončení pracovního poměru? Poslední zaměstnavatel odevzdává žádost za mě na příslušnou sociální správu? Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

ano, v kolonce zaměstnavatel by měl být uveden Váš poslední zaměstnavatel. Kolonku ohledně samostatné výdělečné činnosti byste pravděpodobně měla vyplňovat pouze tehdy, pokud jste byla OSVČ. Nejlepší bude, když vyplníte pouze ty části formuláře, kterými jste si jistá, a poté formulář předáte Vašemu poslednímu zaměstnavateli. Ten do něj doplní údaje o výši Vašich příjmů a odešle ho příslušné OSSZ.

Peněžitá pomoc během mateřství

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, chci se zeptat, zda mám nárok na peněžitý příspěvek v mateřství. Ke konci března 2020 jsem po 3 letech dostala výpověď pro nadbytečnost, pracovní poměr skončil 31.5.2020 od 1.6. jsem se přihlásila na úřad práce. Nyní jsem zjistila, že jsem otěhotněla ke konci výpovědní doby. Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: Získat běhen posledních dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou alespoň 270 kalendářních dní nemocenského pojištění a být nemocensky pojištěná (zaměstnaná) i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být b tzv. ochranné lhůtě, která činí 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání. Definitivně určit, zda Vám vznikne nárok na PPM, bude možné až tehdy, když budete znát datum porodu. Na mateřskou dovolenou můžete nastoupit nejdříve na počátku 8. týdne před termínem porodu. Pokud od 1.6. do počátku 8. týdne před porodem uplyne méně než 180 kalendářních dní, nárok na PPM Vám vznikne, v opačném případě bohužel nikoliv. Pokud Vám nárok na PPM nevznikne, můžete si hned po porodu požádat na úřadě práce o rodičovský příspěvek. Pokud podmínky pro nárok na PPM splňuje otec dítěte, může o PPM žádat on a následně volit výši rodičovského příspěvku. 

Dobrý den paní Šťastná, jsem samoživitelka, prosím Vás o radu. V září půjdu zpět do práce po rodičovské dovolené. Pracuji ve státní správě, kde máme úřední dny. Ráda bych věděla, zda mám nárok na to, abych mohla ukončit pracovní dobu každý den dle toho jak lze vyzvednout dítě ze školky, tj. např. v 15 hod. Syn bude navštěvovat školku, tam otevírají tuším v 6h, zavírají v 16h. Pokud na toto mám narok, ráda bych věděla dle jakého zákona + paragrafu. Dále bych ráda věděla, zda mám v práci ještě nějaké jiné úlevy, či zohlednění a) kde se zohledňuje věk dítěte, b) to, že jsem sama na výchovu, supluji dva rodiče + dle jakého zákona + paragrafu. Jde mi např. o to, že nemusím jezdit na školení na několik dnů mimo domov, když mám tak malé dítě a podobné věci. Děkuji Vám předem za odpověď. M.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o děti upravují § 239 - 241 zákoníku práce. Podle § 241 je zaměstnavatel povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti. Požádá-li zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Doporučuji tedy před návratem do zaměstnání požádat písemně Vašeho zaměstnavatele o úpravu pracovní doby s odkazem na § 241 zákoníku práce. Pokud by zaměstnavatel s úpravou pracovní smouvy nesouhlasil, musel by sdělit, jaké vážné provozní důvody mu v tom brání. Co se týče pracovních cest, podle § 240 zákoníku práce těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyně a zaměstnanci pečující o děti do věku 8 let (v případě osamělých zaměstnanců do 15 let) smějí být vysíláni na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit je může zaměstnavatel jen na jejich žádost. Pokud tedy s pracovní cestou nebudete souhlasit, zaměstnavatel Vás nesmí vyslat mimo obvod Vašeho pracoviště nebo bydliště.

OSVČ/ Peněžitá pomoc během mateřství

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně nároku na PPM. Pracovala jsem od 9/2002 - 12/2007, 1/2008 - 9/2018, 10/2018 - 3/2019 a 7/2019 - 3/2020. Poslední zaměstnání bylo ukončeno z důvodu Covid, kdy všechny zaměstnance "vyhodili" na dohodu a zavřeli firmu. Nyní jsem vedena na ÚP a pobírám podporu. V květnu jsem zjistila, že jsem těhotná. Odhad porodu cca polovina ledna 2020. Co mám nyní dělat, abych měla nárok na PPM? 270 dní během posledních 2 let asi splňuji, ochranná doba už mi nevyjde, v červenci mi končí podpora na ÚP. Mohla bych se od července/srpna přihlásit jako OSVČ a platit si zdravotní pojištění (příp. zrychlené ZP)? Měla bych poté nárok na PPM? Nebo si mám nyní nějak najít práci? (práci jsem intenzivně hledala, bohužel všechna výběrová řízení byla po dobu Covid úplně zrušena. A když jsem si práci nyní našla a řekla jsem, že jsem těhotná, tak mě nikde nevzali, jak kdybych měla mor). A co když ve zkušební době uvidí mé bříško, které asi těžko skryji a zruší PP ve zkušební době? Velmi děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

abyste měla nárok na PPM jako OSVČ, musela byste mít do doby nástupu na mateřskou dovolenou uhrazených 270 dní nemocenského pojištění. Doby pojištění z práce na HPP a z OSVČ se totiž nesčítají, musela byste tyto doby pojištění splnit zvlášť. Jako OSVČ už tedy nárok na PPM získat nestihnete. Jedinou možností tak je najít si zaměstnání a zůstat zaměstnaná co nejdéle, abyste v době nástupu na mateřskou dovolenou (počátek 8. - 6. týdne před termínem porodu) byla stále v ochranné lhůtě. 

Dobrý den jak je to prosím s dovolenou na 1 měsíc?myslím na kolik dní je nárok při plněm úvazku.Odcházím totiž do důchodu,a poslední měsív zaměstnání si chci vybrat adekvátní část dovolené,tzn od ledna do června

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý  den,

pokud Váš pracovní poměr nebude trvat celý kalendářní rok, máte nárok vyčerpat poměrnou část dovolené. Poměrná část dovolené činí 1/12 za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání pracovního poměru. Jestliže tedy bude Váš pracovní poměr trvat od ledna do června, máte právo na 6/12 dovolené, tedy 1/2. To, zda Vám bude čerpání dovolené v takovém rozsahu umožněno, záleží na Vašem zaměstnavateli. Pokud nebudete moci vyčerpat celou dovolenou, nevyčerpaná část dovolené Vám bude po ukončení pracovního poměru proplacena.

Dobrý den, dcera nebyla zaměstnána, pouze v evidenci ÚP, do října 2018. Proto si dobrovolně zaplatila sociální pojištění za rok 2019-celý rok. V březnu 2020 se znovu zaevidovala. Našla jsem tento článek a doporučila jí na jeho základě o podporu zažádat. Dle ÚP jde o článek lživý. Prosím o Váš názor. Děkuji H. https://www.euro.cz/byznys/podpora-v-nezamestnanosti-narok-vypocet-delka-zadost-1417924

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

podmínky pro nárok na podporu v nezaměstnanosti upravuje zákon o zaměstnanosti. Podle tohoto zákona má na podporu v nezaměstnanosti nárok uchazeč o zaměstnání, který získal v posledních dvou letech před evidencí na úřadě práce zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců. Není-li potřebná doba pojištění splněná předchozím zaměstnáním, lze tuto podmínku splnit i započítáním tzv. náhradní doby pojištění. Co vše je považováno za náhradní dobu pojištění je vymezeno v § 41 odst. 3 zákona o zaměstnanosti - zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#cast2 Pokud si člověk dobrovolně hradí důchodové pojištění, činí tak proto, aby mu nechyběla doba pojištění pro nárok na starobní důchod, nikoliv proto, aby měl nárok na podporu v nezaměstnanosti. Doba hrazení dobrovolného důchodového pojištění otitž není ani dobou zaměstnání či jiné výdělečné činnosti, ani náhradní dobou pojištění. Informace uvedená v článku, že dobrovolným důchodovým pojištěním vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, tedy není pravdivá.

Dobrý den, chci se zeptat. Žádala jsem si o peněžitou pomoc v mateřství. Přišlo mi rozhodnutí o tom že nemám nárok. A proti tomuto rozhodnutí jde podat odvolání. Jen nevím jak to odvolání napsat tak abych to měla správně. Moc děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, proč Vám byl nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) zamítnut, tzn. kterou z podmínek pro nárok na PPM jste dle názoru ČSSZ nesplnila. Nejčastějším problémem bývá chybějící doba pojištění nebo skutečnost, že žena v době nástupu na mateřskou dovolenou už není v ochranné lhůtě. Protože nevím, v čem spatřujete nesprávnost rozhodnutí ČSSZ, nemohu Vám ani poradit, co napsat do odvolání. Zkuste prosím blíže popsat Vaši situaci před nástupem na mateřskou dovolenou a Váš dotaz tak více upřesnit.

Dobrý den, v roce 2005 mi byl přiznán ID 1. stupně. Po roce jsem byla znovu předvolána před posudkovou lékařku, která konstatovala stav trvalý. Důchod mi byl ponechán dodnes. Od roku 2005 jsem pracovala v obchodě na zkrácený úvazek 4 hod. Toto trvalo až do roku 2015. Svůj zdravotní stav jsem vždy řešila pouze se svou prakt. lékařkou. Nyní pracuji u jiného zaměstnavatele, mám prac. smlouvu na dobu neurčitou, práce je na 4 hod., z domova, manuál. charakteru. Zaměstnavatel mi oznámil, že mě posílá ke svému závodnímu lékaři na kontrolu mého zdravotního stavu. Ptám se tedy proč toto nemůže řešit má praktická lékařka a proč mám jít k lékařce, kterou jsem v životě neviděla, neznám ji a zda má můj zaměstnavatel na toto právo, příp. jestli to mohu odmítnout.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

podle pracovně právních předpisů jste povinna podrobit se nejen vstupní pracovnělékařské prohlídce, ale také pravidleným periodickým prohlídkách. Ty probíhají 1 x za 2 - 6 let podle kategorie prací, kterou vykonáváte. Zaměstnavatel Vás může odeslat také na tzv. mimořádnou prohlídku - například tehdy, pokud má pochybnosti o Vaší zdravotní způsobilosti k výkonu dané práce. Za tímto účelem Vás může zaměstnavatel poslat k lékaři, kterého si sám zvolí (k závodnímu lékaři) a Vy jako zaměstnanec jste povinna tuto prohlídku absolvovat.

dobrý den chtěl bych se zeptat když mi byl přiznán příspěvek na bydlení od 1.května do 30. června tak jestli mi přijde jen jedna částka a nebo dvě částky za květen a červen předem moc děkuji za odpoved

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

považuji za pravděpodobnější, že Vám přijdou dvě částky - v červnu za květen a v červenci za červen. Nemůžu ale vyloučit ani variantu, že Vám piřjdou oba příspěvky naráz. Pokud chcete mít jistotu, infornujte se na úřadě práce, který Vám příspěvek přiznal.

Zlobivou holku si užije i váš partner

Sýrová polévka s květákem

Sýrová polévka s květákem

16 hlasů
1h a 10min 298 kJ 160 Kč

Horoskopy

Beran

Beran

21. 3. - 20. 4.

Jste systematický člověk, a tak vám příliš nevyhovuje, pokud se musíte věnovat hned několika věcem najednou. Ne že by vám to dělalo nějaké potíže, ale máte vždy pocit, že když se nemůžete něčemu věnovat naplno, hrozí, že budete dělat chyby. A na to nejste příliš zvyklí. Zkuste se na chvíli odpoutat od své snahy o dokonalost, uvidíte, že se vám u... Více

Vybrat znamení

Nastavení horoskopu

Vyberte si znameni, které chcete zobrazovat.

Diskuze

17 Příspěvků
Poslední příspěvek včera
31 Příspěvků
Poslední příspěvek včera

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit se Registrovat