Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Odpovídá: Vladimíra Šťastná

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Nevíte na jaké sociální dávky máte nárok a jak o ně požádat? Potřebujete sehnat pečovatelku či pomůcky pro postižené? Končí vám mateřská a budete se vracet do práce? Nevíte si rady? Napište dotaz do naší poradny. Vše vám ochotně zodpoví naše sociální poradkyně Vlaďka Šťastná (dříve Nováková).

Tématické oblasti:

Sociální dávky a příspěvky - kdo a za jakých podmínek má na ně nárok, kde a jak si o ně požádat

Rehabilitační a kompenazční pomůcky - doporučení vhodných pomůcek pro maminky pečující o postižené děti, kde pomůcku zapůjčit, jak na ni získat příspěvek

Sociální služby - poskytnutí kontaktů na organizace pečující o děti, dospělé či seniory, doporučení vhodné služby např. pro občasnou či pravidelnou péči/výpomoc

Pracovně právní poradenství - problémy spojené s odchodem na mateřskou a návratem zpět do zaměstnání z RD, ale i běžné pracovně právní problémy - nevyplácení mzdy, hrozba výpovědi, nárok na odstupné apod.

O mně

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se intenzivně věnovala práci s dětmi jako doborvolník v programu PětP a také jsem doučovala několik sourozenců v jedné pěstounské rodině. Po ukočení studia jsem pracovala 1,5 roku jako sociální pracovnice v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením - mými klienty byli převážně dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Od jara letošního roku působím jako sociální pracovnice v občanském sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti začlenit se zpět do běžného života.

 

 

Dobrý den. Chtěla bych se zeptat,jestli mohu být OZP I TZP. Mám schválený ZTP/P a také invaliditu 3.stupně..jaké označení tedy mohu použít? Děkuji za odpověď

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

podle § 67 zákona o zaměstnanost jsou osobami se zdravotním postižením (OZP) fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení (ČSSZ) uznány invalidní v prvním, druhém nebo třetím stupni. Co se týče průkazů, jde o tři typy - TP, ZTP a ZTP/P. Označení TZP se nepoužívá, resp. není žádným právním předpisem definováno. Jesltiže tedy máte přiznanou invaliditu 3. stupně, můžete rozhodně používat označení OZP. 

Dobrý den, dekuji za předchozí odpovědi. Naposledy bych se chtěl zeptat na toto: V prosinci minulého roku mně úřád práce formou výzvy dal povinnost splnit si své závazky a pohledávky tím, že se mam během tří měsíční lhůty přihlásit k trvalému pobytu a následně podat žádost o příspěvek na bydlení, který má přednost před doplatkem na bydlení. Později mi bylo vysvětleno, že to po mně úřad práce vyžadoval proto, že jsem měl v nájemní smlouvě dobu trvání nájmu sjednanou na dobu neurčitou. Během lhuty jsem dodatkem k nájemní smlouvě dobu nájmu s vlastníkem upravil na dobu určitou v délce jednoho roku, a to po dohodě s vedoucím odd. HN a měl věc za vyřešenou. Nyní mi přišlo oznámení o dejmutí dávky z důvodu, že jsem nesplnil povinnost uloženou mi výzvou. Prosím, jaký na to máte názor. Mám se jakmile převezmu rozhodnutí odvolat, když se podle mého názoru uměnily behem lhuty rozhodné skutečnosti? Děkuji za odpověď. Hlaváč

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, pane Hlaváči,

dávky pomoci v hmotné nouzi jsou určeny především těm, kterým se nepodařilo získat dávky státní sociální podpory. To se týká například právě lidí, kteří nemají klasickou nájemní smlouvu a bydlí například v podnájmu, na ubytovně nebo v prostorech, které nejsou primárně určené k bydlení. Pokud máte nájemní smlouvu, je logické, že byste si měl zažádat nejprve o příspěvek na bydlení a o dávky pomoci v hmotné nouzi žádat až v případě, že by ani výše příspěvku na bydlení nebyla dostačující. Proti rozhodnutí o odejmutí dávky se samozřejmě odvolat můžete, ale pokud jste nesplnil povinnost uloženou výzvou, bude argumentace poměrně obtížná. Můžete samozřjmě argumentovat schůzkou s vedoucím oddělení HN, ale pokud z této schůzky nemáte například písemný záznam (protokol), nemusí být tato argumentace dostatečná a odvolání úspěšné. Současně s odvoláním si samozřejmě můžete změnit trvalé bydliště a pokusit se získat příspěvek na bydlení. 

Dobrý den, v současné době u mě probíhá řízení o odejmutí dávky PnŽ. Chci se zeptat, zda to ovlivní vyplacení dávky DnB? Zároveň mě zajímá, jak bude ÚP postupovat ve věci vyplacení dávky MOP, o které MPSV pravomocně rozhodlo na základě mého odvolání v můj prospěch ještě před zahájením řízení o odejmutí dávky PnŽ. Děkuji za odpověď. Hlaváč

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, pane Hlaváči,

podle § 33 odst. 2 zákona o pomoci v hmotné nouzi je podmínkou nároku na doplatek na bydlení získání nároku na příspěvek na živobytí. Pokud Vám bude příspěvek na živobytí odebrán, mohlo by to mít (negativní) vliv na výplatu doplatku na bydlení (DnB). Paragraf 33 odst. 2 dále říká, že: Doplatek na bydlení lze přiznat s přihlédnutím k jejím celkovým sociálním a majetkovým poměrům také osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně posuzovaných osob. Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda tuto podmínku splňujete či nikoliv, doporučuji tedy obrátit se v tét věci přímo na příslušný úřad práce. 

Co se týče mimořádné okamžité pomoci (MOP), ta by při splnění podmínek měla být vyplacena bez ohledu na to, zda Vám je či není vyplácen příspěvek na živobytí nebo odplatek - mimořádná okamžitá pomoc by měla být na těchto dovu dávkách nezávislá. Jestliže Vám úřad práce MOP nepřiznal, ale MPSV rozhodlo, že na MOP máte nárok, měl by úřad práce dále postupovat v souladu s rozhodnutím MPSV.

 

Dobrý den chtěla jsem se zeptat jestli bych měla narok na mateřskou a rodičovskou dovolenou když bych se rozhodla pro pořízení dítěte.jsem v ID 2 stupně a poslední dva roky jsem pracovala na dohodu o provedení práce.děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

ptáte se na nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou, ale předpokládám, že máte na mysli pobírání peněžité pomoci v mateřství (PPM neboli mateřské) a rodičovského příspěvku. Pro nárok na PPM je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná alespoň 270 kalendářních dní a být nemocensky pojištěná i v době nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě. Z invalidního důchodu 2. stupně Vám ale nemocenské pojištění neplyne a pokud kromě důchodu pracujete jen na dohodu o provedení práce, z této dohody je nemocenské pojištění odváděno až při výdělku nad 10 000 Kč, měsíčně. Pokud si tedy na dohodu vyděláte maximálně 10 000 Kč/mměsíc, pak nejste nemocensky pojištěná a nárok na PPM Vám tudíž nevzniká. Po narozen dítěte tedy budete moci pobírat jen rodičovský příspěvek. Pokud je ale nemocensky pojištěný otec dítěte a bude jako otec uveden v rodném listě, může od počátku 7. týdne po porodu požádat o PPM následně volit také výši rodičovského příspěvku podle výše svého příjmu. 

DOBRÝ DEN, CHTĚL JSEM SE ZEPTAT, ZA JAK DLOUHO MOHU PODAT NOVOU ŽÁDOST O PnŽ, V SOUČANÉ DOBĚ PROBÍHÁ ŘÍZENÍ O ODEJMUTÍ DÁVKY. V SOUČASNÉ CHVÍLI JSEM ZÁROVEŇ HOSPITALIZOVÁN. DĚKUJI ZA ODPOVĚĎ.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jestliže v současné době probíhá řízení ohledně odejmutí dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí), doporučuji vyčkat na doručení písemného rozhodnutí. V rozhodnutí by mělo být uvedeno, že proti němu můžete do 15 dnů podat odvolání. Odvolání se podává k úřadu práce, který rozhodnutí vydal, ale rozhoduje o něm Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Domnívám se, že budete muset počkat na uplynutí této lhtůy a následně můžete podat novou žádost. Další možností je, že úřadu práce písemně sdělíte, že se vzdáváte lhůty na odvolání a spolu s tímto sdělením pošlete novou žádost o příspěvek na živobytí. Tento postup ale doporučuji konzultovat telefonicky s úřadem práce. Pokud jste nyní hospitalizovaný a nemůžete se na úřad práce dostavit osobně, můžete vše vyřídit poštou. 

Dobrý den, paní Šťastná, prosím o radu. Je možný souběh pobírání rodičovského příspěvku a pobírání podpory v nezaměstnanosti? Jedná se o jeden měsíc. Sestra pobírá RP (syn narozen 1.4.2016)...Nyní mu byly 4 roky a za duben by měla dostat poslední rodičovský příspěvek. ÚP ji zaevidoval k datu 31.3.2020. Nyní neví, zda obdrží poslední dávku rodičovského příspěvku, když ji byla přiznána podpora v nezaměstnanosti. Bylo by případně možné odvolání u ÚP (změna data - evidence od 04/2020). Moc děkuji za Vaši odpověď. Pavla

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Pavlo,

během pobírání rodičovského příspěvku je možné být v evidenci úřadu práce a současně čerpat podporu v nezaměstnanosti. Uchazečem o zaměstnání se mj. nemůže stát pouze osoba, která pobírá peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) v době před porodem a 6 týdnů po porodu. Při pobírání rodičovského příspěvku žádné takové omezení neplatí. Vaše sestra tedy může nadále zůstat v evidenci úřadu práce bez obav z toho, že by přišla o rodičovský příspěvek nebo podporu v nezaměstnanosti - budou jí vyplaceny obě tyto dávky. 

Dobrý den, mám dotaz ohledně ochranné lhůty v rámci peněžité pomoci v mateřství. Mám pracovní poměr na dobu určitou do 15. 6.2020 a nástup na mateřskou dovolenou mi vychází na 15. listopadu(8 týdnů před plánovaným porodem). Jak přesně se počítá ochranná lhůta 180 dní od skončení pracovního poměru? Když počet dnů od ukončení pracovního poměru do nástupu na mateřskou je cca 150 dnů. Spadám do ochranné lhůty pro vyplácení peněžité pomoci v mateřství? V tomto případě vyplácí PPM okresní správa sociálního zabezpečení nebo zaměstnavatel? Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení posledního zaměstnání. Je-li ale poslední zaměstnání kratší než 180 dní, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako toto zaměstnání. Pokud Vaše poslední zaměstnání bude trvat alespoň 180 kalendářních dní, začne Vám od 16.6.2020 plynout ochranná lhůta, která skončí až 12.12.2020. Protože v době nástupu na mateřskou dovolenou budete v ochranné lhůtě, pokud splňujete i první podmínku (270 dní pojištění během posledních dvou let), nárok na PPM Vám vznikne. Žádost o PPM následně předáte Vašemu bývalému zaměstnavateli. Ten ji s potřebnými údaji odešle na OSSZ, která Vám bude PPM vyplácet.

peněžitá pomoc v mateřství Dobrý den, dcera na konci 12/19 ukončila pracovní poměr a od 1/20 přešla do nového zaměstnání. Ve zkušební době v půlce března šla na neschopenku a ta pak přešla na rizikové mateřství v neschopnosti. 15. den neschopenky dostala výpověď. Plánovaný porod má 1.9.2020. Může zůstat na neschopnosti? Musí to někde nahlásit? Bude mít nárok na mateřskou, když nastoupí 8 týdnu před porodem? Nebo se bude muset ještě nechat někde na 2 měsíce zaměstnat? Z jakých peněz se jí bude mateřská vyplácet? Děkuji a přeji krásný den

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit zejméně dvě podmínky: být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřsku dovolenou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě, Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, zda Vaše dcera splňuje první podmínku (270 dní ojištění během uplynulých dvou let), ale budu předpokládat, že ano. Důležité tedy je, zda splní druhou podmínku - zda v době nástupu na mateřskou dovolenou bude v ochranné lhůtě. Jestliže má dcera termín porodu 1.9.2020, může na mateřskou dovolenou nastoupit nejdříve 7.7.2020 (8 týdnů před porodem). Ochranná lhůta činí maximálně 180 kalendářních dní od skončení zaměstnání, je-li ale zaměstnání kratší než 180 dní, je ochranná lhůat stejně dlouhá jako zaměstnání. Pokud Vaše dcera otěhotněla již v předchozím zaměstnání, počítá se jí ochranná lhůta z tohoto zaměstnání. Ochranná lhůta pak neběží po dobu, kdy byla dcera zaměstnaná (trval její pracovní poměr v dalším zaměstnání. Jestliže dcera skončila v posledním zaměstnání na konci března ochraná lhůta začne běžet od začátku dubna 2020. Pokud bya dcera v předchozím zaměstnání zaměstnaná alespoň čtyři měsíce, nárok na mateřskou jí vznikne, protože bude v době nástupu na mateřskou dovolenou v ochranné lhůtě. Na nemocenské tedy může Vaše dcera zůstat až do nástupu na mateřskou dovolenou, výše mateřské se jí bude vypočítávat z výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání. 

Dobrý den, V zaměstnání jsem dostala výpověď a od května mi náleží 3 měsíční odstupné. Pokud prý nebudu mít ihned novou práci tak mam nárok nechat se evidovat od května na úřadu práce ( a za dobu odstupného mi nebude náležet podpora v nezaměstnanosti). Chtěla bych vědět zda a případně v jaké výši si mohu přivydělat (DPP nebo DPČ) popř. Zda v této době evidence na ÚP budu mít nárok na proplacení rekvalifikačního kurzu, který bude probíhat v měsících květen a červen, tj. V době kterou mi pokrývá vyplacené odstupné.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jestliže Váš pracovní poměr končí k 30.4.2020, doporučuji se na úřadě práce evidovat do 3 pracovních dní od skončení pracovního poměru, tedy nejpozději 6.5.2020 - v evidenci úřadu práce pak budete vedena zpětně od 1.5.2020. Podpora v nezaměstnanosti Vám bude opravdu vyplácena až po vyčerpání odstupného tedy až od srpna 2020 (pokud v té době budete stále v evidenci ÚP). Během doby, kdy Vám nebude vyplácena podpora v nezaměstnanosti, si můžete přivydělávat prací na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti (DPČ), ale nikoliv na dohodu o provedení práce (DPP). Důležitou podmínkou je, že měsíční výdělek nesmí přesáhnout poovinu minimální mzdy. Minimální mzda od ledna 2020 činí 14 600 Kč, při evidenci na ÚP si tak za měsíc můžete vydělat maximálně 7 300 Kč hrubého. Výkon výdělečné činnosti musíte úřadu práce oznámit nejpozději v den jejího zahájení a každý měsíc úřadu práce dokládat výši výdělku. Jakmile Vám začne být vyplácena podpora v nezaměstnanosti, pak už si nemůžete přivydělat žádnou částku. Případné proplacení rekvalifikační kurzu záleží na dohodě s úřadem práce (rozhodnutí úřadu práce).

DPP a zdravotní krize /není nárok na nemocenskou?/ Dobrý den, od 1. 4. 2020 jsem uzavřela DPP v rizikovém pracovišti ohl. souč. krize. K 31.3.jsem odeslala dohodu zprostředkovatelce v mailu na ÚP, doposud bez odpovědi. Odpracovala jsem 20 hodin cirka /100,-/hod/ a bohužel dostala virozu, dne 7. 4. nařízen test na COVID. Nemohla jsem vědět, že onemocním a při uzavření a podpisu dohody mi mylně sdělili, že budu mít tak 160 hodin za měsíc a po podpisu dohody mi byl dán rozpis směn=115 hodin v dubnu tj. 11500,-. Od 3.4.jsem doma. Počítala jsem s tím, že si vydělám nad 10.000,--, odvedu SP a ZP, odhlásila se z evidence. Po dotazu účetní firmy mi nevzniká nárok na nemocenskou a po dotazu na OSSZ nic nemají na mé jméno, žádnou dohodu, tak mi nic neřekly ohl. nároku na nemocenskou. Lékař mi vystavil jen potvrzení na mail o neschopnosti práce, s tím ,že na DPP nevypisuje neschopenku. Můžete mi prosím nějak vysvětlit, nechápu, měla jsem za to, že vydělám nad 10.tis., odvedu si SP a ZP a v případě nemoci-snad můžu mít nemocenskou případně, s kterou jsem nepočítala vůbec. Ale nechápu souč. situaci nastalou, co mohu dělat. Nárok na nemocenskou nevzniká? ani když mám rozvrh směn plánovaných na 10.000,-- dle podepsané dohody výdělku? Nevím zda odběr a jak dopadne má cenu pokračovat v DPP? prý musím pod 10.000,-- platit ještě 1970,-- , v souč. době tam mám výdělek tak 2.000,--, vůbec nevím co dělat. Prý ÚP mě z dohody už nemusí vzít zpět na ÚP? Prosím o vysvětlení věcí a příp. co mě vyjde nejlíp mám udělat. Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, 

dohoda o provedení práce (DPP) zakládá účast na zdravotním, sociálním a nemocenském pojištění pouze v těch měsících, ve kterých dosáhnete započitatelného příjmu výššího než 10 000 Kč. Jestliže jste v pracovní neschopnosti, velmi pravděpodobně tohoto příjmu v měsíci dubnu nedosáhnete. To znamená, že za Vás zaměstnavatel nebude hradit žádné pojištění. Během trvání pracovní neschopnosti a dohody o provedení práce se navíc nemůžete opětovně zaevidovat na úřadě práce. Máte tedy nyní dvě možnosti: po ukončení pracovní neschopnosti pokračovat v práci na DPP - protože ale nedosáhnete započitatelného příjmu, nahlásit se Vaší zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů a zaplatit si sama zdravotní pojištění (pokud neexistuje jiný důvod, pro který by za Vás platil zdravotní pojištění stát - například péče o malé dítě/děti). Další možností je spolu s ukončením nemocenské ukončit i DPP a zaevidovat se opět na ÚP - v tom případě by za Vás zdravotní pojištění platil stát. 

Dávky sociální podpory

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobry den,prosim o radu. Pobiram prispevky na deti a na bydleni. Loni jsem byla zamestnana na HPP po dobu 5 mesicu aukoncila kvuli peci o postizene dite. Nyni jsem v 1kvartalu tohoto roku podavala za minuly rok podani k dani z prijmu kvuli vznikle vratce na FÚ. Mam povinnost toto nekde uvadet v kolonce v uvadenych prijmech k me osobe, je zde ctverecek zda jsem podavala danove priznani ? Normalne podavam, ze jsem jako pecujici bez prijmu cili osoba bez zdanitelnych primu. Musi se danova vratka nekde uvadet az mi prijde nebo nejak tato situace resit z pohledu poirani davek? Dekuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

podle § 5 odst. 2 zákona o státní sociální podpoře, který upravuje nárok na přídavky na děti i příspěvek na bydlení, platí že: Byla-li poplatníkovi daně z příjmů zvýšena, popřípadě snížena daň z příjmů podle zákona o daních z příjmů, příjem se o toto zvýšení snižuje, popřípadě se o toto snížení zvyšuje v tom kalendářním roce, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní rok, nebo v tom kalendářním čtvrtletí, zjišťuje-li se rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí, v němž došlo k takovému zaúčtování. V žádosti o příspěvek na bydlení tedy musíte vrácenou daň uvést jako Váš příjem za to čtvrtletí, ve kterém Vám byla vratka daně vyplacena. Stejně musíte postupovat - tedy uvést vratku jako Váš příjem - i při žádosti o přídavky na děti. 

Dobrý den, mám dotaz ohledně PPM. Přítelkyně nastoupila 13.1.2020 do zaměstnání na HPP. Dne 16.3.2020 nastoupila na nemocenskou, která trvá doposud (není problém protáhnout si nemocenskou až do sprna, doktorka to dovolí). Dne 31.3.2020 byl pracovní poměr ukončen výpovědí ve zkušební době ze strany zaměstnavatele. Nyní přítelkyně pokračuje na nemocenské. Nejdřívější možný nástup na PPM je 23.8.2020. Je nějaká šance, že dosáhne na PPM? Např. pokud by vydržela na nemocenské až do srpna? Podmínku 270 dní pojištění za 2 roky má splněnou. Děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pro nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je zapotřebí splnit především dvě podmínky: být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou nemocensky pojištěná (zaměstnaná) alespoň 270 kalendářních dní a být zaměstnaná i v den nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochranné lhůtě. Ochraná lhůta trvá nejdéle 180 kalendářních dní od skončení posledního zaměstnání. Je-li ale poslední zaměstnání kratší než 180 kalednářních dní, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako toto zaměstnání. To je bohužel i případ Vaší přítelkyně. Jestliže byla zaměstnaná od 13.1. do 31.3., činí její ochranná lhůta 79 kalendářních dní. Tato lhůta skončí 19.6.2020. Protože Vaše přítelkyně do té doby nestihne nastoupit na mateřskou dovolenou, nebude už v ochranné lhůtě a nárok na PPM jí tudíž nevznikne. Doporučuji tedy Vaší přítelkyni, aby zůstala na nemocenské co nejdéle. Bude mít totiž nárok alespoň na nemocenské v souvislosti s porodem. To jí bude vypláceno od 6. týdne před porodem do 6. týdne po porodu. Poté bude pobírat rodičovský příspěvek ve zvolené výši. 

DPP a jak postupovat v případě nemoci Dobrý den, od 1. 4. jsem nastoupila na DPP, v souč. době oznámením ÚP jsem ofotila 31.3.2020 podepsanou DPP, odpracovala jsem místo 12tky před 1. 4. 2020 jak chtěli 3x6h a měla jsem si napsat 1.4.-12tku, 2.4.-6h a zítra tj. 3.4.-mám mít 6h a napsat si druhou 12tku do 3.4. A další týden jsem měla najet na normální rozvrh 12ti hodinových směn dle rozpisu. Problém je v tom, že zřejmě stres a práce v rizikovém prostředí v rámci koronaviru-brigáda- udělali své a já dnes bolest dutin-krk, uši neskutečná, únava, klouby, zatím 37tepl., v rámci rizika v souč. době vůbec nevím co mám dělat .- zda zavolat do práce, že zítra nepřijdu, zavolat ráno lékaři na nějakou radu, vůbec nevím, jak se stav bude vyvíjet jak zdravotně, tak nevím jak finačně-je možné, kdybych onemocněla, že mi ukončí DPP, odvádím si z neoficiálně 3x6h či napsané viz výše jak chtěli oficiálně 1x 12hod směna-kolik z toho budu platit pojištění /100 brutto na hodinu v DPP/ či daň a případně žádat o ukončení DPP sama a s jakým předstihem a písemně? Děkuji za příp. radu

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

to, že nejste dočasně schopná pracovat, nemusí nutně znamenat, že Váš zaměstnavatel nebo Vy musíte DPP ukončit. Případně ukončení DPP tedy záleží čistě na Vašem rozhodnutí nebo rozhodnutí Vašeho zaměstnavatele. Pokud se přesto rozhodnete DPP ukončti, musíte tak učinit písemně. Jestliže jste si v textu dohody nesjednala se zaměstnavatelem něco jiného, činí výpovědní doba 15 kalendářních dní a počítá se od doručení výpovědi Vašemu zaměstnavateli. I během výpovědní doby jste ale povinna pro zaměstnavatele vykonávat práci. Pokud toho nejste například ze zdravotních důvodů schopná, oznamte tuto skutečnost co nejdříve Vašemu zaměstnavateli a případne doložte potvrzení o pracovní neschopnosti. Abyste ale měla nárok na nemocenské dávky, musela byste si za měsíc vydělat více než 10 000 Kč. Jakmile dohodu o provedení práce ukončíte, můžete se opět evidovat na úřadě práce a při splnění podmínek pobírat podporu v nezaměstnanosti. 

Dávky sociální podpory

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den. Chci si zažádat o příspěvek na bydlení, ale věc se má tak, že trvale bydliště mám v Českém Krumlově a bydlím v Českých Budějovicích. Mám nájemní smlouvu. Od prosince do konce února jsem byla bez práce. Můj dotaz je, zda se u příspěvku na bydlení také musí přiložit smlouva o péči o děti a výši alimentů, stejně jako u hmoty a u přídavků na děti? Nebo stačí pouze nájemní smlouva. Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

na příspěvek na bydlení máte nárok tehdy, jste-li vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém máte trvalé bydliště, za předpokladu, že 30% příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek na bydlení je tedy zapotřebí mít trvalé bydliště tam, kde bydlíte. Pokud máte nájemní smlouvu, nepotřebujete ke změně trvalého bydliště výslovný souhlas majitele bytu (pronajímatele), stačí Vám s nájemní smlouvou zajít na příslušný úřad v Českých Budějovicích. Pro nárok na příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit veškeré Vaše příjmy a uhrazené náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Jestiže si ale trvalé bydliště změníte až nyní, budete muset se žádostí o příspěvek počkat až na další kalendářní čtvrtletí - žádat od července 2020 a dokládat příjmy za duben až červen 2020. V žádosti o příspěvek na bydlení je zapotřebí uvést veškeré Vaše příjmy, tedy i výši alimentů vyplácených na děti. 

Dobrý den, mám pracovní smlouvu do konce května. Zjistila jsem, že jsem těhotná. Když kvůli riziku na pracovišti už půjdu marodit, musí mi zaměstnavatel automaticky prodloužit smlouvu nebo po skončení smlouvy musím na úřad práce? Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pokud máte pracovní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, zaměstnavatel nemá povinnost smlouvu prodloužit. Nemusí ji prodloužit ani tehdy, když jste těhotná. Pokud nastoupíte na nemocenskou, je naopak velmi pravděpodobné, že k prodloužení pracovní smlouvy nedojde a pracovní poměr bude ukončen. Během nemocenské se na úřadě práce evidovat nemůžete, na nemocenské ale můžete zůstat až do doby nástupu na mateřskou dovolenou, pokud Vám vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou).

Zlobivou holku si užije i váš partner

Krůtí prsa s broskvovou omáčkou

Krůtí prsa s broskvovou omáčkou

8 hlasů
35min 374 kJ 250 Kč

Tip na snídani

Více tipů

Horoskopy

Beran

Beran

21. 3. - 20. 4.

Jste systematický člověk, a tak vám příliš nevyhovuje, pokud se musíte věnovat hned několika věcem najednou. Ne že by vám to dělalo nějaké potíže, ale máte vždy pocit, že když se nemůžete něčemu věnovat naplno, hrozí, že budete dělat chyby. A na to nejste příliš zvyklí. Zkuste se na chvíli odpoutat od své snahy o dokonalost, uvidíte, že se vám u... Více

Vybrat znamení

Nastavení horoskopu

Vyberte si znameni, které chcete zobrazovat.

Diskuze

17 Příspěvků
Poslední příspěvek včera
31 Příspěvků
Poslední příspěvek včera

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit se Registrovat