Přihlášení na Bety.cz

Neplatné uživatelské jméno nebo heslo

Zapomněla jste své heslo?

Pokud žádný z uvedených účtů nemáte, zaregistrujte se zde

Co je nového

.

Nové zprávy

Nemáte žádné nové zprávy

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Odpovídá: Vladimíra Šťastná

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Nevíte na jaké sociální dávky máte nárok a jak o ně požádat? Potřebujete sehnat pečovatelku či pomůcky pro postižené? Končí vám mateřská a budete se vracet do práce? Nevíte si rady? Napište dotaz do naší poradny. Vše vám ochotně zodpoví naše sociální poradkyně Vlaďka Šťastná (dříve Nováková).

Tématické oblasti:

Sociální dávky a příspěvky - kdo a za jakých podmínek má na ně nárok, kde a jak si o ně požádat

Rehabilitační a kompenazční pomůcky - doporučení vhodných pomůcek pro maminky pečující o postižené děti, kde pomůcku zapůjčit, jak na ni získat příspěvek

Sociální služby - poskytnutí kontaktů na organizace pečující o děti, dospělé či seniory, doporučení vhodné služby např. pro občasnou či pravidelnou péči/výpomoc

Pracovně právní poradenství - problémy spojené s odchodem na mateřskou a návratem zpět do zaměstnání z RD, ale i běžné pracovně právní problémy - nevyplácení mzdy, hrozba výpovědi, nárok na odstupné apod.

O mně

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se intenzivně věnovala práci s dětmi jako doborvolník v programu PětP a také jsem doučovala několik sourozenců v jedné pěstounské rodině. Po ukočení studia jsem pracovala 1,5 roku jako sociální pracovnice v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením - mými klienty byli převážně dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Od jara letošního roku působím jako sociální pracovnice v občanském sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti začlenit se zpět do běžného života.

 

 

OSVČ/ Zdravotní a sociální pojištění

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den. Chtěla bych vás poprosit o radu či informace. Momentálně jsem zaměstnaná na HPP, zhruba od druhé poloviny roku bych si chtěla založit živnost jako OSVČ, byla by to prozatím jako vedlejší činnosti při HPP. Jak je to s odvody sociálního a zdravotního pojištění? Pokud bych měla časem příjmy z podnikání vyšší jak ze zaměstnání, nemůže to již být označováno jako vedlejší činnost? Pokud bych po nějaké době chtěla jít na mateřskou, podle čeho se bude přesně vyměřovat? A lze provozovat živnost eventuálně i při mateřské dovolené? Děkuji moc

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

za OSVČ s vedlejší činností můžete být považována tehdy, pokud máte zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění. Výše výdělku OSVČ není důležitá - dokud budete mít zaměstnání, ze kterého za Vás bude odváděno nemocenské pojištění, budete OSVČ s vedlejší činností bez ohledu na to, kolik si jako OSVČ vyděláte. Co se týče záloh, v případě zdravotního pojištění při vedlejší činnosti zálohy platit nemusíte, vše zaplatíte až po skončení roku na základě podaného Přehledu. U sociálního pojištění je zapotřebí platit alespoň minimální zálohy - minimální záloha na sociální pojištění při vedlejší činnosti bude od května 2017 čnit 832 Kč měsíčně. Při vedlejší činnosti je také možné si hradit nemocenské pojištění, ale jeho hrazení je dobrovolné.

Co se týče mateřské, její výše se Vám bude určitě počítat z Vašeho zaměstnání (pokud budete v době nástupu na mateřskou stále zaměstnaná nebo v ochranné lhůtě). Pokud byste chtěla, aby se Vám mateřská počítala i ze SVČ, musela byste si hradit nemocenské pojištěné alespoň v minimální výši a musela byste mít toto pojištění uhrazené alespoň po dobu 270 kalendářních dní během posledních dvou let před nástupem na mateřskou. Z těchto 270 dní by alespoň 180 dní muselo spadat do období jednoho roku před nástupem na mateřskou. To, zda budete moci podnikat i během mateřské, pak záleží právě na tom, zda budete uplatňovat nárok na mateřskou jen ze zaměstnání, nebo i ze SVČ. Jestliže se Vám bude mateřská počítat i ze SVČ, nebudete moci během mateřské podnikat, ale při pobírání rodičovského příspěvku pak už ano. Pokud se Vám mateřská bude počítat jen ze zaměstnání, můžete podnikat i během pobírání mateřské.

Dobrý den, jsem 10 let OSVČ. Od 30.12.2016 jsem na neschopence kvůli rizikovému těhotenství, termín porodu mám 4.2.2017, na mateřskou nemám nárok. Prý bych za leden 2017 nemusela platit sociální (neschopenka bude celý měsíc).Jak to bude probíhat? Zálohu za sociální případně zdravotní nemusím zaplatit nebo musím a pak mi jí vrátí? Za rok 2016 budu mít základ daně do 64 tis.Chtěla bych i v roce 2017 podnikat, ale na vedlejší činnost. Budu muset platit sociální a zdravotní a kolik? A poslední dotaz, slyšela jsem, že od 1.1.2017 je změna a budu si moci volit výši rodičovské, předpokládám však že budu moci pobírat maximálně 7600 Kč měsíčně, je to tak? Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jestliže bude Vaše pracovní neschopnosti trvat až do 4. 2. 2017, tedy celý kalendářní měsíc leden, budete za měsíc leden osvobozena od placení zálohy na zdravotní pojištění. Zálohy na zdravotní pojištění se totiž neplatí za ty kalendářní měsíce, ve kterých byla OSVČ uznána po celý kalendářní měsíc práce neschopnou nebo jí byla nařízena karanténa. Tuto skutečnost - tedy, že Vaše pracovní neschopnost bude trvat celý měsíc - je ale zapotřebí zdravotní pojišťovně doložit (například kopií neschopenky). Co se týče záloh na sociální pojištění, od těch byste ale byla osvobozena pouze tehdy, pokud byste měla po celý klaendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo PPM (mateřská). Jestliže nemocenské dávky nepobíráte, zálohu na sociální pojištění budete muset zaplatit i za měsíc leden. 

OSVČ s vedlejší činností můžete být od chvíle, kdy Vám vznikne nárok na rodičovský příspěvek. Při vedlejší činnosti nemusíte platit zálohy na zdravotní pojištění, vše zaplatíte až po skončení roku po podání Přehledu. Při vedlejší činnosti byste ale měla platit zálohy na sociální pojištění, a to alespoň v minimální výši. Pokud ale Váš rozdíl mezi příjmy a výdaji uvedený v Přehledu za rok 2016 bude nižší než částka 64.813 Kč, nemusíte platit ani zálohy na sociální pojištění, a to až do podání Přehledu za rok 2017.

Co se týče změn v oblasti rodičovského příspěvku, ty zatím ještě neprošly celým legislativním procesem, takže nejsou dosud schváleny a mohly bz tak platit až přibližně od poloviny roku 2017. Pokud nemáte nárok na mateřskou, platí pro Váš čtyřletá varianta rodičovského příspěvku - tedy 7.600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a dále 3.800 Kč do čtyř let věku dítěte. Případně by při splnění podmínek mohl o mateřskou žádat otec dítěte.

Dobrý den,prosím o info. Nedaří se mi v podnikání a tak budu muset pozastavit ŽL. Mám v tomto případě nárok na nějakou sociální podporu, pokud jsem hradila pouze min. soc. pojištění? Pokud bych našla zaměstnání a potom o něj event. přišla, mám v tomto případě nárok na sociální podporu? Jak dlouho bych musela být zaměstnaná a z čeho se sociál. podpora vypočítává? Pobírám inv. důchod 1.stupně a je mi 58 let.Jak to bude, prosím, v mém případě , s platbami sociálního a zdravotního pojištění?Lze si v mém případě, po pozastavení ŽL, nějak legálně přivydělat a do jaké výše výdělku?Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pro to, abyste mohla získat podopru v nezaměstnanosti, je zapotřebí nejprve navštívit okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a zde přerušit či ukončit živnost a vyřídit si potvrzení o výkonu samostatně výdělečné činnosti, se kerým se pak budete evidovat na úřadě práce. Přerušení či ukončení živnosti je zapotřebí oznámit také zdravotní pojišťovně nejpozději do 8. dne následujícího měsíce po ukončení živnosti. 

Pokud jste během posledních dvou let získala alespoň 12 měsíců sociálního pojištění (i když jen v minimální výši), budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale musíte počítat s tím, že vzhledem k nízkým odvodům bude i výše podpory nízká. Výše podpory v nezaměstnanosti se totitž vypočítává z výše vyměřovacího základu, ze kterého jste odváděla sociální pojištění. Podporu budete moci pobírat po dobu 11 měsíců. Během pobírání podpory v nezaměstnanosti si při evidenci na úřadě práce nemůžete přivydělat žádnou částku. Až po vyčerpání podpory byste si mohla přivydělat do výše poloviny minimální mzdy, která bude od 1.1.2017 činit 11.000 Kč. Zdravotní pojištění za Vás během evidence bude hradit stát, ale zdravotní pojištění za Vás hradí stát už nyní při pobírání invalidního důchodu. Sociální pojištění za Vás hrazeno není a během evidence na úřadě práce ani nebude, ale doba, po kterou budete pobírat podporu v nezaměstnanosti se Vám bude započítávat jako tzv. náhradní doba pojištění. 

Co se týče nároku na další popdoru po nástupu do zaměstnání a jeho ukončení, záleží především na tom, zda při předchozí evidenci na úřadě práce vyčerpáte celou podporu (11 měsíců) nebo jen její část. Pokud byste vyčerpala celou podporu, musela byste v zaměstnání odpracovat alespoň 6 měsíců, aby Vám opět vznikl nárok na podporu. Pokud byste celou podporu nevyčerpala, stačilo by v novém zaměstnání odpracovat alespoň 3 měsíce. V obou případech je ale zapotřebí dodržet podmínku alespoň 12 měsíců sociálního pojištění během posledních dvou let před evidencí na úřadě práce.

Dobrý den, chtěla bych se poradit. Jsem od začátku tohoto roku OSVČ platila jsem si sociální pojištění. V červenci se mi stal úraz a jsem stále v pracovní neschopnosti. Díky úrazu jsem přišla o klienty a po ukončení pracovní neschopnosti se půjdu nahlásit na pracovní úřad. Po dobu pracovní neschopnosti jsem si neplatila sociální pojištění pouze nemocenské. Chci se zeptat jak si přeruším činnost v živnostenském listě a nahlásím se na úřad práce, mám nárok na příspěvek v nezaměstnanosti.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pro to, abyste se mohla stát uchazečem o zaměstnání a začít případně čerpat podporu v nezaměstnanosti, je nejprve zapotřebí navštívit okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a nahlásit zde přerušení či ukončení živnosti. Stejný krok je zapotřebí učinit také vůči zdravotní pojištovně. Na OSSZ můžete požádat o vydání potvrzení o výkonu samostatné výdělečné činnosti. S tímto potvrzením se pak budete evidovat na úřadě práce.

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je zapotřebí získat během posledních dvou let nejméně 12 měsíců výdělečné činnosti, ze které jste odváděla (za Vás bylo odváděno) sociální pojištění. Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda tut podmínku splníte, protože se Váš dotaz týká pouze letošního roku. Pokud uvedenou podmínku splníte, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne, v opačném případě nikoliv.

OSVČ/ Peněžitá pomoc během mateřství

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o radu, zda budu mít nárok na PPM. Od 18.1.2016-31.3.2016 jsem jako OSVČ platila nemocenské poj., od 15.4.-30.9.2016 jsem byla na HPP, kde jsem dala výpověď (OSVČ jako vedlejší), 1.10.-24.10.2016 jsem byla HPP, kde jsem dostala výpověď kvůli těh (OSVČ jako vedlejší). Od 1.11. nastupuji na HPP do další firmy. Od 26.10.2016 mám pozastavený ŽL. Zbývá mi prý cca 5dní do splnění podmínky 270dní účasti na nemocenském poj. pokud je pravda, že se sčítá pojištění z OSVČ a HPP. Jak je to s ochrannou lhůtou, pokud bych byla odejita i z tohoto posledního HPP během např. listopadu? Moc děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) máte nárok tehdy, pokud jste během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou získala alespoň 270 dní nemocenského pojištění. Záleží tedy na tom, kdy nastupujete na mateřskou dovolenou, a od tohoto data se posuzují dva roky zpětně. Vy uvádíte pouze údaje z letošního roku, důležité budou i údaje z roku 2015, případně i 2014, pokud byste na mateřskou dovolenou nastupovala ještě letos.

Nárok na PPM se však bohužel pro vás posuzuje u OSVČ a HPP samostatně, doby tohoto pojištění se tedy nesčítají. Abyste mohla čerpat PPM z HPP i OSVČ, musela byste získat jako OSVČ, tak i na HPP 270 dní pojištění. Nárok na PPM tedy zatím nemáte ani jako OSVČ, ani při práci na HPP. Na HPP máte v současné době - pokud dobře počítám - 193 dní pojištění, takže vám ještě 77 dní chybí. Záleží tedy jednak na tom, jak dlouho budete zaměstnaná od listopadu, případně na tom, zda a jak dlouho jste byla nemocensky pojištěná v loňském roce.

Další podmínkou je být nemocensky pojištěná i v odbě nástupu na mateřskou dovolenou nebo být v tzv. ochrané lhůtě. Ta Vám začala plynout z toho zaměstnání, ve kterém jste otěhotněla a běh této lhůty se přerušil s každým Vaším dalším nástupem do zaměstnání. Připomínám, že ochraná lhůta činí maximálně 180 kalendářních dní. Je-li ale zaměstnání kratší než 180 dní, je ochranná lhůta stejně dlouhá jako toto zaměstnání.

Dobrý den, malý se mi narodil 3.12.2013 pobírala jsem mateřskou dovolenou a následně rodičovský příspěvek. Pracovní poměr mně skončil v červnu 2014 (doba určitá). Od ledna 2015 si přivydělávám na OSVČ. Chtěla jsem se vrátit zpět do práce, ale malého my nevzali do školky. Rodičovský příspěvek jsem si snížila a protáhla do září 2017. Zajímá mně jestli mně vzniká nějaká povinnost hlásit se např. na úřad práce nebo na pojišťovnu nebo kamkoliv jinam? Mohu stále mít živnost jako vedlejší činnost?

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

začnu od konce Vašeho dotazu. Jako OSVČ vedlejší jste posuzována po celou dobu, kdy pobíráte rodičovský příspěvek. Pokud Vám poslední částka rodičovského příspěvku bude vyplacena v září 2017, jste až do září 2017 včetně považována za OSVČ vedlejší. Od října 2017 byste pak už byla považována za OSVČ s hlavní činností.

Co se týče zdravotního pojištění, stát za Vás hradí zdravotní péči do té doby, dokud pobíráte rodičovský příspěvek nebo celodenně pečujete o dítě mladší sedmi let věku. Podmínka celodení péče o dítě je splněna i tehdy, pokud dítě navštěvuje školku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně. Po vyčerpání rodičovského příspěvku doporučuji navštívit zdravotní pojišťovnu a přihásit se jako osoba bez zdanitelných příjmů. Na úřadě práce se evidovat nemusíte, ale můžete. Abyste se ale mohla na úřadě práce evidovat, musela byste ukončit samostatnou výdělečnou činnost. Poté byste při evidenci na úřadě práce mohla pobírat alespoň minimální podporu v nezaměstnanosti.

Dobrý den, mám prosbu. Jsem OSVČ a nastupuji na mateřskou dovolenou, jsem skoro v sedmém měsíci. Mám dluh na sociálním pojištění, a nevím co teď mám dělat, zda se mohu prihlást na soc. A jak je to s mateřskou? Předem děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jestliže máte jako OSVČ dluh na sociálním pojištění, doporučuji tuto situaci začít co nejdříve řešit s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ). Dluh na sociálním pojištění se totiž navyšuje o penále, které činí 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den, kdy dluh na pojištění trvá. Zajděte tedy na OSSZ co nejdříve, vysvětlele jim svou situaci a pokud nejste schopná dluh splatit jednorázově, požádejte je o stanoveí splátkového kalendáře. Při stanovení splátkového kalendáře se Vám totiž sníží i penále, a to na 0,025% z dlužné částky. Váš nárok na mateřskou by dluh na pojistném neměl ohrozit.

Dobrý den, jsem na dlouhodobé neschopnosti a chtěla bych začít masírovat. Můžu si zařídit živnostenský list na vedlejší pracovní činnost i v době neschopnosti? Jinak jsem pracovala jako asistentka/referentka. děkuji za odpověď Eva K.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Evo,

i během dlouhodobé pracovní neschopnosti si můžete zřídit živnostenský list a začít podnikat. Je ale nutné dodržovat lékařem stanovený léčebný režim a respektovat omezení vyplývající z Vašeho současného zdravotního stavu. Není také možné vykonávat stejnou výdělečnou činnost, na základě které nyní pobíráte nemocenské dávky. Pokud chcete mít podnikání jako vedlejší činnost, předpokládám, že splňujete některou z podmínek pro vedlejší činnost - více informací zde: http://www.jakpodnikat.cz/socialni-pojisteni-vedlejsi-cinnost.php

Dobrý den, mám invalidní důchod prvního stupně a jsem OSVČ vedlejší. Zajímalo by mě, jestli se tato doba započítává jako odpracovaná doba do důchodu. Děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pobírání invalidního důchodu se pro nárok na starobní důchod nezapočítává, protože za Vás není odváděno sociální pojištění. Co se týče OSVČ vedlejší, tato doba se Vám bude započítávat na důchod pouze tehdy, pokud si jako OSVČ budete hradit sociální pojištění. Toto pojištění si nemusíte hradit například na začátku podnikání a také tehdy, pokud máte jako OSVČ nízké příjmy.

Dobrý den, jsem zaměstnaná na HPP a vedle toho podnikám - vedlejší činnost. Musím živnost přerušovat abych mohla čerpata mateřskou ze zaměstnání? Nebo můžu dále podnikat a čerpat mateřškou, jakmile přejdu na mateřskou tak to bude jako vedlejší činnost vedle mateřské dovolené. Jde mi o to abych nepřišla o nárok na mateřskou . Děkuji Pavla

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Pavlo,

záleží na tom, jestli Váš nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) plyne pouze z práce na HPP nebo i z Vašeho podnikání. I při vedlejší činnosti si totiž můžete dobrovolně hradit nemocenské pojištění, které je důležité pro nárok na PPM. Pokud máte nárok na PPM pouze z HPP, můžete i během mateřské nadále pdnikat bez obav, že byste o PPM přišla. Ohledně práce během mateřské totiž platí to omezení, že nesmíte během mateřské dovolené vykonávat tu výdělečnou činnost, ze které Vám plyne nárok na PPM. Pokud by Vám tedy nárok na PPM plynul jak z HPP, tak i z podnikání, nemohla byste během mateřské dovolené současně podnikat a pobírat mateřskou - bylo by možné pouze jedno nebo druhé.

Dobry den,chci se zeptat, jsem osvč a neplatim si nemocenske pripojisten to znamena ze by jsem si nemohla vybrat jak dlouho chci pobirat rodicovsky příspěvek ,muze za mne pobirt rodicovsky příspěvek manzel a nebo si to muzu nejak zaridit prez manžela? prosim vas poradte mi jaky moznosti mam ,za odpověď předem dekuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jestliže si jako OSVČ nehradíte nemocenské pojištění, pak skutečně nemáte nárok na mateřskou ani na volbu výše rodičovského příspěvku. Pokud by si chtěl o mateřskou požádat Váš manžel a následně zvolti výši rodičovského příspěvku, je zapotřebí, aby splňoval potřebné podmínky: musí během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou dovolenou získat alespoň 270 kalendářních dní nemocenského pojištění a v den nástupu na mateřskou dovolenou musí být nemocensky pojištěný (zaměstnaný) nebo v ochranné lhůtě, která ale u mužů činí pouze 7 kalendářních dní od skončení zaměstnání.

Manžel může na mateřskou dovolenou nastoupit od počátku 7. týdne po porodu, do té doby můžete Vy pobírat rodičovský příspěvek. Manžel musí být na mateřské alespoň 7 kalendářních dní po sobě jdoudích, během té doby nesmí pro svého zaměstnavatele vykonávat výdělečnou činnost, ze které mu plyne nárok na mateřskou. Mateřskou bude pobírat pouze po tu dobu, kdy nebude pro zaměstnavatele pracovat. Pokud by chtěl pro zaměstnavatele dál pracovat a současně pobírat mateřskou, musel by na dobu pobírání mateřské uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce s uvedením jiného druhu činnosti, než který má uvedený v pracovní smlouvě. Další možností je o mateřskou vůbec nežádat a požádat hned o výplatu rodičovského příspěvku na základě toho, že Váš manžel splňuje podmínky pro nárok na mateřskou.

Dobrý den, mám na Vás dotaz. Mateřskou dovolenou jsem ukončila 5.2.2016, zároveň k tomuto datu jsem dostala výpověď dohodou z původního zaměstnání, kde jsem byla před mateřskou. Nyní od 5.2.2016 jsem OSVČ. Na začátku března jsem zjistila, že jsem těhotná. Prosím, jak bych nyní měla postupovat a budu mít nárok na PPM. Jak by to bylo kdybych popřípadě musela zůstat doma na nemocenské. Jako OSVČ si platím zdravotní i sociální pojištění. Žádné jiné připojištění. Děkuji Vám S pozdravem Petra

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Petro,

záleží na tom, jak dlouho jste těhotná. Pokud jste otěhotněla až po skončení zaměstnání nebo těsně před jeho skončením, pak velmi pravděpodobně nebudete mít ze zaměstnání nárok na mateřskou, protože v době nástupu na mateřskou dovolenou (počátek 8. - 6. týdne před termínem porodu) už nebudete v ochranné lhůtě (180 kalendářních dní od skončení zaměstnání). Jinými slovy, abyste měla nárok na mateřskou ze zaměstnání, musela byste na mateřskou nastoupit nejpozději do 180 kalendářních dní od skončení zaměstnání. Pokud se Vám to podaří, nárok na mateřskou Vám vznikne, v opačném případě nikoliv. 

Co se týče OSVČ, pokud si neplatíte nemocenské pojištění, nemáte bohužel nárok na nemocenskou ani na mateřskou. Nárok na mateřskou se Vám jako OSVČ už získat ani nepodaří, protože nesplníte podmínku 270 dní pojištění do nástupu na mateřskou (musela byste si platit nemocenské pojišění ještě dříve, než jste otěhotněla). Nárok na nemocenskou by Vám vznikl až po třech měsících nemocenského pojištění, při minimálních zálohách na nemocenské pojištění (115 Kč měsíčně) by navíc nemocenská byla hodně nízká - cca 3.500 Kč měsíčně. Mohla byste úak ale na nemocenské zůstat až do 6. týdne po porodu a alespoň částečně si volit výši rodičovského příspěvku. Pokud Vám nevznikne nárok na mateřskou ani na nemocenskou, musela byste jinak pobírat jen čtyřletou variantu rodičovského příspěvku nebo by o mateřskou musel žádat otec dítěte.

OSVČ/ Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Ráda bych se zeptala, když nyní pracuji 4,5 roků jako OSVČ, můžu svoji činnost ze dne na den přerušit a jít na úřad práce, aniž by se mě někdo ptal, z jakého důvodu dále nebudu podnikat na OSVČ. A budu mít v tomto případě nárok na podporu v nezaměstnanosti po dobu 5 měsíců? A když si po úřadu přáce znovu obnovím živnost, z čeho se mi bude vypočítávat výše soc. a zdravotního pojištění? Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

samozřejmě můžete živnost přerušit či ukončit, aniž byste se musela někomu zpovídat, proč tak činíte. Pokud se plánujete k živnosti vrátit, je lepší živnost pouze přerušit. Ohledně přerušení živnosti se dostavte na OSSZ v místě Vašeho bydliště, kde Vám vystaví potvrzení o přerušení živnosti, které budete potřebovat pro úřad práce. Součástí potvrzení by měl být také přehled uhrazených záloh na sociální pojištění, ze kterých se bude vypočítávat výše podpory v nezaměstnanosti. Pokud jste zálohy na sociální pojištění hradil, nárok na podporu v délce 5 měsíců Vám vznikne. Co se týče výše záloh po obnovení živnosti, zde si nejsem úplně jistá. Myslím, že záleží na době, po kterou budete mít živnost přerušenou. Ohledně výše záloh se doporučuji informovat na OSSZ.

OSVČ/ Peněžitá pomoc během mateřství

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, měla bych dotaz. Od října 2011 pracuji jako OSVČ, kdy platím sociální i zdravotní pojištění, od dubna 2015 si navíc platím i nemocenské pojištění. V dubnu 2016 budu přerušovat svoji činnost na OSVČ a budu evidovaná na úřadu práce, kde bych měla dostat 5 měsíců podporu v nezaměstnanosti. Následně se chci zeptat, když bych pak nastoupila do práce na HPP, a po 3 měsících otěhotněla, jak se mi bude v tomto případě vypočítávat mateřská. Nebo když bych opět začala pracovat na OSVČ by se to počítalo podle čeho? Je možné, když budu vedená na úřadu práce abych si platila nemocenské pojištění, a mohla si pak případně zvolit délku rodičovské dovolené? Děkuji za odpověď

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

při posuzování nároku na mateřskou se doba zaměstnání (výkonu práce na HPP) a doba výýkonu samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) posuzují zvlášť. Pokud tedz přerušíte OSVČ a po evidenci na úřadě práce budete pracovat na HPP, nebude se Vám pro nárok na mateřskou předchozí OSVČ nijak započítávat. Aby Vám tedy nárok na mateřskou vznikl, musela byste v novém zaměstnání získat alespoň 270 kalendářncíh dní pojištění do doby, než nastoupíte na mateřskou. Při splnění podmínek by se Vám mateřská počítala pouze z platu dosaženého v posledním zaměstnání. 

Pokud byste místo nástupu do zaměstnání obnovila OSVČ a opět byste si hradila nemocenské pojištění, nárok na mateřskou by Vám vznikl. Při hrazení minimálních záloh (115 Kč měsíčně) je to cca 3.500 Kč měsíčně. Po narození dítěte je možné si na úřadě práce požádat o navýšení této částky až na 7.600 Kč měsíčně. Toto navýšení se ale už odečítá z celkové částky 220.000 Kč, určené na výplatu rodičovského příspěvku. 

Nemocenské pojištění plyne pouze z výkonu výdělečné činnosti, během evidence na úřadě práce si jej tedy platit nemůžete. 

Dobrý den děkují za odpověď,bohužel v papírech se nevyznám,,mám možnost někam s něma zajít, jsem z Ostravy aby se mi na vypočet podivali a ještě je možnost třeba podnikat a jaké jsou podmínky ,,při 1stupni,i.d. Mám vadu oči a bohužel stímhle omezením práci neseženu.... děkují Petra

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Petro,

jestliže máte pochybnosti o správnosti výpočtu výše invalidního důchodu, můžete se obrátit na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v Ostravě - na adrese Zelená 34a, která se výplatou invalidního důchodu zabývá.

Pokud jde o přivýdělek, při pobírání invalidního důchodu můžete být zaměstnancem i podnikat, je pouze zapotřebí respektovat omezení vyplývající z Vašeho zdravotního stavu. Jako OSVČ s invalidním důchodem byste mohla být OSVČ s vedlejší činností, takže byste zpočátku nemusela hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

TESTOVÁNÍ: Špaldový celozrnný chleba od Penamu

Telecí guláš s pórkem

Telecí guláš s pórkem

0 hlasů
2h a 25min 415 kJ 230 Kč

Nejčtenější články

Tip na oběd

Kuřecí prsa s chřestem

9 hlasů
60min 612kJ 105 Kč

Dietní kuřecí prsa s chřestem.

Smažené kalamáry

13 hlasů
35min 986kJ 125 Kč

Pro milovníky mořských plodů.

Poradny

Stihnu nastoupit na mateřskou v ochranné lhůtě?

Dobrý den,jestliže jste otěhotněla v předchozím zaměstnání, uběhlo do doby nástupu do dalšího zam... Více

Po konci zaměstnání jsem opět pracovala, dostanu PPM?

Dobrý den,situaci, na kterou se ptáte, upravuje § 15 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění. Ten ... Více

Beran

Horoskopy Beran

21. 3. - 20. 4. změnit

Volný čas věnujete především rodině. Uvědomujete si, že jste ji v poslední době poněkud zanedbávali, a rozhodnete se to napravit. Užijete si tak příjemný týden v pohodové atmosféře. Hádky se vám vyhnou obloukem a blízcí budou naprosto spokojen&iacut...

Více