Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Odpovídá: Vladimíra Šťastná

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Nevíte na jaké sociální dávky máte nárok a jak o ně požádat? Potřebujete sehnat pečovatelku či pomůcky pro postižené? Končí vám mateřská a budete se vracet do práce? Nevíte si rady? Napište dotaz do naší poradny. Vše vám ochotně zodpoví naše sociální poradkyně Vlaďka Šťastná (dříve Nováková).

Tématické oblasti:

Sociální dávky a příspěvky - kdo a za jakých podmínek má na ně nárok, kde a jak si o ně požádat

Rehabilitační a kompenazční pomůcky - doporučení vhodných pomůcek pro maminky pečující o postižené děti, kde pomůcku zapůjčit, jak na ni získat příspěvek

Sociální služby - poskytnutí kontaktů na organizace pečující o děti, dospělé či seniory, doporučení vhodné služby např. pro občasnou či pravidelnou péči/výpomoc

Pracovně právní poradenství - problémy spojené s odchodem na mateřskou a návratem zpět do zaměstnání z RD, ale i běžné pracovně právní problémy - nevyplácení mzdy, hrozba výpovědi, nárok na odstupné apod.

O mně

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se intenzivně věnovala práci s dětmi jako doborvolník v programu PětP a také jsem doučovala několik sourozenců v jedné pěstounské rodině. Po ukočení studia jsem pracovala 1,5 roku jako sociální pracovnice v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením - mými klienty byli převážně dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Od jara letošního roku působím jako sociální pracovnice v občanském sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti začlenit se zpět do běžného života.

 

 

Krásný dobrý den, prosím Vás: předtím jsem byla přes 4 roky bez práce, nyní pracuji už rok a skoro 3 měsíce v Chráněné dílně na zkrácený úvazek, tedy mám měsíčně jen okolo 7 tisíc. V této práci jsem ale nespokojená a chci pryč, chci skončit. Chci se zeptat: nyní když odejdu, půjdu na Pracák a budu pobírat dávky? - jak dlouho? A jakým způsobem musím odejít, abych dávky pobírala? Jedna známá mi říkala, že nesmím dát sama výpověď, abych dávky pobírala. Ale přece už pracuji přes rok, JAK TO TEDY PROSÍM JE? A JAKÝ PRO MĚ BUDE NEJLEPŠÍ ZPŮSOB ODCHODU? - dohodou, nebo aby mi dal výpověď šéf? Děkuji. Budu Vám vděčná za jakékoliv informace k čemukoliv z tohoto. Děkuji. Hezké babí léto.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jestliže máte odpracován více než rok, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vzniká. Délka pobírání podpory v nezaměstnanosti závisí na Vašem věku v době, kdy se na úřadě zaevidujete - do 55 let věku je podpora vyplácena 5 měsíců, nad 50 a do 55 let věku je to 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. Na podporu tedy budete mít nárok ať už ukončíte pracovní poměr dohodou nebo výpovědí. Pokud máte pracovní poěmr sjednaný na dobu určitou, můžete samozřejmě také počkat, až tato doba uplyne a bez prodloužení pracovní smlouvy pracovní poměr automaticky skončí. Pokud pracovní poěmr ukončíte dohodou nebo výpovědí sama, bude se výše podpory v nezaměstnanosti liši podle toho, zda zaměstnání ukončíte z některého z vážných důvodů či nikoliv. Vážné důvody jsou vymezeny v § 5, písm. c) zákona o zaměstnanosti - příslušnou část zákona najdete k dispozici zde: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast1.aspx Jestliže ukončíte pracovní poměr dohodou či výpovědí a jako důvodu končení uvedete některý z vážných důvodů, budete pobírat podporu v nezaměstnanosti první dva měsíce ve výši 65%, další dva měsíce 50% a zbývající část podpůrčí doby 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku. Pokud dáte výpověď nebo uzavřete dohodu bez vážného důvodu, budete již od počátku pobírat podporu pouze ve výši 45% Vašeho průměrného čistého výdělku. Dohdou můžete pracovní poměr ukončit k jakémukoliv datu, potřebujete k ní ale souhlas zaměstnavatele. K výpovědi souhlas zaměstnavatele nepotřebujete, ale běží zde dvouměsíční výpovědní doba,která začíná běžet první dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste výpověď doručila zaměstnavateli. Pokud byste dala výpověď během září, skončil by Váš pracovní poměr až na konci listopadu. 

Zaměstnavatel Vám může dát výpověď pouze z některého z důvodů uvedeného v zákoníku práce, což je málo pravděpodobné, protože ve většině těchto případů by Vám musel vypaltit odstupné, takže spíše budete muset pracovní poměr ukončit Vy sama.

Dobry vecer, chtela jsem se zeptat, konci mi 19.9.2014 rodicovska, mela bych se vratit do zamesntnani, kde jsem pracovala od roku 2000, vim ze dostanu vypoved, ale kolegyni (pred 2 lety) dali vypoved ve stejne situaci podle §49, dostala odmenu, ne odstupne a ma pracovnim urade dostala podporu hned od prvniho mesice, plati to tak stale? Je to preci dohoda, ne rozvazani pracovniho pomeru ze strany zamestnavatele. Dekuji, pekny vecer Marketa F.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Markéto,

§ 49 zákoníku práce neupravuje výpověď, nýbrž dohodu o rozvázání pracovního pomru - je zapotřebí tyto dva způsoby ukončení pracovního poměru strikntě rozlišovat. U výpovědi běží dvouměsíční výpovědní doba, což znamená, že by Váš pracovní poměr skončil až na konci listopadu 2014. Měla byste nárok na odstupné, tudíž byste podporu v nezaměstnanosti čerpala až po vyčerpání odstupného. 

Pokud se zaměstnavatelem uzavřete dohodu, můžete ji uzavřít k jakémukoliv datu. Jestliže si v dohodě sjednáte odměnu a nikoliv odstupné, budete mít na podporu v nezaměstnanosti nárok již od počátku evidence na úřadě práce. Pokud ale ukončíte zaměstnání tak, že se do něj vůbec nevrátíte, budete mít nárok pouze na minimální podporu v nezaměstnanosti, která první dva měsíce činí cca 3.700 Kč a poté se dále snižuje. V případě, že byste po návratu z rodičovské dovolené pro zaměstnavatele alespoň nějakou dobu pracovala, měla byste nárok na podporu vypočtenou z platu. Pokud se rozhodnete pro dohodu, jako důvod ukončení doporučuji uvést péči o dítě do čtyř let věku (pokud ze strany zaměstnavatele nebude uvedena například nadbytečnost nebo zrušení pracovního místa apod.).

Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, manželka pracovala po celý rok 2013 jako OSVČ, tudíž měla za povinnost odvádět zálohy na soc. a zdr.pojištění. Zálohy na soc. pojištění si však nehradila a při podání přehledu za r.2014 na základě její písemné žádosti jí byl odsouhlasen OSSZ splátkový kalendář na doplacení dlužného pojistného. V bžeznu 2014 ukončila práci jako OSVČ a nastoupila do zaměstnaneckého poměru, který jí byl v srpnu ukončen z důvodu hromadného propouštění zaměstnavatele. Po registraci na ÚP, jí ˇUP sdělil, že nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, jelikož nemá uhrazeno sociální pojištění za rok 2013 (přičemž má s OSSZ podepsanou dohodu o splátkovém kalendáři). Dotaz zní, zda ÚP v tomto případě postupuje správně a je oprávněn zamítnout vyplácení podpory v nezaměstnanosti, když existuje písemná dohoda uzavřená s OSSZ o splátkovém kalendáři dlužného pojistného. Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

v § 42, odst. 2 zákona o zaměstnanosti je uvedeno, že skutečnosti rozhodné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti je uchazeč o zaměstnání povinen doložit - u osoby samostatně výdělečně činné potvrzením o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o základu pojistného pro pojistné na důchodové pojištění. Jesltiže Vaše manželka zálohy na sociální (důchodové) pojištění nehradila, pak pravděpodobně nemůže doložit potvrzení o době účasit na důchodovém pojištění, když toto pojištění neplatila. V takovém případě by jí nárok na podporu skutečně nevznikl. O zamítnutí nároku na podporu v nezaměstnanosti by každipádně měla obdržet písemné rozhodnutí. V tomto rozhodnutí bude uvedeno i odůvodnění, podle kterého § zákona o zaměstnanosti Vaší manželce na podporu nárok nevzniká. V případě nesouhlasu se může Vaše manželka proti rozhodnutí úřadu práce ve stanovené lhůtě odvolat.

Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, děkuji, že je na světě člověk jako Vy, který nám, kteří tápou vždy a ochotně poradí. Mám na Vás dva dotazy. I. po RD jsem nastoupila hned do prac.neschopnosti, poté jsem se se zaměstnavatelem dohodli na rozvázání prac.poměru dohodou s důvodu péče o dítě, nastoupila jsem na jeden den do práce, abych nepřišla o podporu v nezaměstnanosti, počítanou z platu, ale dočetla jsem se, že mi nemusí podporu vypočítávat z platu, který bych si bývala byla vydělala za měsíc, ale klidně z rodič.příspěvku?Záleží na úřednici. Že? Za II. Již půl roku máme zabukovanou dovolenou, ale máme odjezd 5.září, od 1. budu evidovaná na ÚP. Má ÚP nějaké pravomoci, jak mi dovolenou zakázat? Určitě nebudu mít do 3 dnů platový výměr a zápočtový list, které budu dokládat dodatečně, ale do kdy musím tyto dokumenty doložit? Mám to úřednici říkat? Nemám ve zvyku si vymýšlet, ale co když mě nepustí.. jak mám prosím postupovat? Děkuji Zuzka

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Zuzko,

doba, kterou je po návratu z rodičovské dovolené zapotřebí odpracovat pro to, aby Vám byla výše podpory vypočtena z platu, není nikde jednoznačně stanovena. Rozhodovací praxe se v tomto případě u jednotlivých úřadů práce bohužel liší. Přestože tedy na internetu jsou často uváděny rady, které říkají, že odpracovat jeden den stačí, nemusí tou tak být. Záleží tedy na tom, jaká je praxe na úřadě práce, pod který spadáte. Pokud by Vám podpora nebyla vypočtena z platu, měla byste nárok pouze na minimální podporu v nezaměstnanosti, která první dva měsíce činí cca 3.700 Kč a poté se dále snižuje. 

Pokud budete od 1. září v evidenci úřadu práce, ale nebudete mít ještě k dispozici všechny potřebné dokumenty, pokuste se s úřednicí domuvit na nějakém datu, do kterého jí budete schopna dokumenty dodat, úřednice to určitě pochpí. Stejně tak by měla pochopit i to, že máte dovolenou zarezervovanou již od doby, kdy jste o ukončení pracovního poměru ještě vůbec nevěděla. Nebojte si jí tdy přiznat pravdu, že odjíždíte na dovolenou a domluvte se na datu další schůzky po Vašem návratu z dovolené.

Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den,mám dotaz ohledně podpory v nezaměstnanosti.Od 1.4.2013 do 20.10.2013 jsem pracovala v Německu,mám všchny potřebné doklady i záp.list.U nás jsem se nahlásila na úřadu práce a byla jsem 5 měsíců v evidenci a opět jsem odjela do Německa,kde mám práci vždy na sezonu a od dubna do konce října letošního roku tady pracuji.Až se vrátím k nám,opět se nahlásím na úřad práce a zajímalo by mě,zda mám nárok na nějakou podporu.Bydlím v regionu,kde práce není a opět budu muset odjet za prací,ale až od dubna příštího roku. děkuji za odpověď...

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je zapotřebí vykonávat během uplynulých dvou let před evidencí na úřadě práce alespoň 12 měsíců výdělečnou činnost, ze které je za Vás odváděno sociální pojištění. Pokud Vám tedy v říjnu/listopadu 2013, vznikl nárok na podporu, musela jste ještě před pracív Německu pracovat někde jinde a tato práce musela spadat do období od října/listopadu 2011. Vzhledem k tomu pravděpodobně i v říjnu/listopadu 2014 podmínku 12 měsíců splníte. 

Pokud jste ale byla v evidenci úřadu práce 5 měsíců a vyčerpala jste celou podporu v nezaměstnanosti, pak je pro opětovný nárok na podporu zapotřebí odpracovat 6 kalendářních měsíců, což nesplníte, pokud Váš pracovní poměr začal později než 1.4. nebo skončí dříve než posledního října. V takovém případě byste měla nárok pouze na dočerpání nevyčerpané části podpory. Jesltiže jste celou podporu v nezaměstnanosti nevyčerpala, měla byste mít opětovný nárok na celou podporu po odpracování tří kalendářních měsíců, což splňujete. 

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat..8.11.2014 by jsem měla nastopit do zaměstnání jelikož můj syn bude mít 3 roky a skončí mi M.D.smlouvu mám na neurčito.jsem tam zaměstnaná 9 let(bez m.d.)ted mám zprávy že můj zaměstnavatel dal výpověd 3 lidem(kteří ted dopracovávají výp.dobu(2 měs.)a zřejmě bude končit...čekám,že bude chtít propustit i mě a pošle mi poštou nějakou výpověd nebo co.Jak mám na to prosím reagovat a jak by ta výpověd měla vypadat abych na tom nebyla škodná(jelikož se v těchto věcech vůbec neorientuji)a následně se chci zeptat na pozdější dávku v nezaměstnanosti až budu na pracáku..když jsem ted brala jen mateřskou.Děkuji za odpověd.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

záleží na tom, z jakého důvodu výpověď od zaměstnavatele obdržíte. Pokud zaměstnavatel opravdu ukončí činnost a dojde k jeho zrušení, pak Vám může dát výpověď i během rodičovské dovolené. Připomínám, že u výpovědi běží dvouměsíční výpovědní doba, takže poku by Vám zaměstnavatel dal výpověď ještě v měsíci srpnu, skončil by Váš pracovní poměr na konci října a nemusela byste se již do práce vracet. Pokud by šlo o výpověď z důvodu nadbytečnosti, tu Vám zaměstnavatel může dát až po ukončení Vaší rodičovské dovolené. Váš pracovní poměr by tak skončil nedříve na konci ledna 2015. Do té doby byste měla pro zaměstnavatele nadále pracovat a dostávat za práci plat/mzdu, pokud se se zaměstnavatelem nedohodnete na tom, že zůstanete doma a budete pobírat náhradu mzdy. V obou případech máte každopádně nárok na odstupné - což by mělo být ve výpovědi zmíněno - ve výši trojnásobku Vašeho průměrného měsičního výdělku. 

Pokud byste dostala výpovd již nyní a do práce byste se vůbec nevrátila, měla byste při evidenci na úřadě práce nárok pouze na minimální podporu v nezaměstnanosti, která první dva měsíce činí cca 3.700 Kč a poté se dále snižuje. V příapdě, že byste po návratu z rodičovské dovolené pro zaměstnavatele alespoň nějakou dobu pracovala, měla byste nárok na podporu vypočtenou z výše Vašeho platu. V obou případech platí, že na podporu byste měla nárok až po vyčerpání odstupného.

Dobrý den,prosím o radu.Předchozí dva roky jsem byla osvč,platila jsem si pouze zálohy(nemocenské připojištění ne),10.7 2014 jsem ještě nastoupila na práci na plný úvazek(hrubá mzda 33 000),přesně za měsíc tedy 10.8 2014 jsem si komplikovaně zlomila nohu a na nemocenské bude asi delší dobu(pozastavila jsem si živnost).Mám nárok na nemocenskou a v jaké výši a pokud bych po nemocenské rozvázala pracovní poměr(což mi bylo od zaměstnavatele naznačeno) a šla bych na prac úřad ,mám nárok na podporu v nezaměstnanosti? a z čeho se mi bude počítat.Vím,že můj dotaz je komplikovaný ale i tak předem děkuji za odpověď

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

na podporu v nezaměstnanosti máte nárok tehdy, pokud jste během posledních dvou let vykonávala alespoň 12 měsíců výdělečnou činnost, ze které za Vás bylo odváděno sociální pojištění. Jestliže jsi tedy jako OSVČ platila zálohy na sociální pojištění, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne. Stejně tak máte nárok na nemocenskou, která činí přibližně 60% Vašeho platu.

Jestliže máte v zaměstnání sjednanou zkušební dobu, může s Vámi od 15. dne nemoci zrušit pracovní poměr zaměstnavatel ve zkušební době. V takovém případě byste měla nárok na standardní výši podpory v nezaměstnanosti, která by první dva měsíce činila 65%, další dva měsíce 50% a zbývající část podpůrčí doby 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku v zaměstnání. Pokud ale ukončíte pracovní poměr Vy sama a to bez vážného důvodu - vážné důvody jsou specifikovány v § 5, písm. c) zákona o zaměstnanosti - příslušnou část zákona najdete k dispozici zde: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast1.aspx - bude Vám již od počátku podpůrčí doby podpora krácena na 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku. Při ukončení pracovního poměru z vážného důvodu zůstává podpora ve standardní výši.

Dobrý den, prosím o radu. Před 2 měsíci jsem podala v práci výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Presne poslední den jsem zjistila, že jsem v jiném stavu. Prosím o radu jak je to s ochranou lhůtou a když ted půjdu na úřad prace z ceho budu mít vypočítane peníze. Děkuji moc za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

v případě, že Váš pracovní poměr trval alespoň 180 kalendářních dní, budete mít na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) a na volbu výše rodičovského příspěvku nárok tehdy, pokud nastoupíte na mateřskou dovolenou do 180 dní od ukončení zaměstnání (uplynutí výpovědní doby). Na mateřskou dovolenou můžete nastouit nejdříve na počátku 8. týdne před stanoveným termínem porodu. Pokud do 180 dní na mateřskou dovolenou nastoupit nestihnete, musel by o mateřskou dovolenou při splnění podmínek požádat otec dítěte. V opačném případě byste mohla po narození dítěte pobírat pouze čtyřletou variantu rodičovského příspěvku, která by Vám byla vyplácena ve výši 7.600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a dále ve výši 3.800 Kč do čtyř let věku dítěte.

Při evidenci na úřadě práce Vám bude výše podpory v nezaměstnanosti vypočtena z platu dosaženého v zaměstnání - samozřejmě za předpokladu, že na podporu máte nárok - máte za poslední dva roky odpracováno alespoň 12 měsíců. Pokud jste ale podala výpověď tzv. bez vážného důvodu, bude Vám podpora v nezaměstnanosti již od počátku krácena na 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku.

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, dočetl sem se že kdyz si chci udělat rekvalifikační kurz, tak nedostanu podporu. Zajímá mě, jak to tedy je? Kurzy které má ÚP v nabídce není to co bych potřeboval já, takže bych si musel najít sám. Pokud si ho ale najdu sám, nedostanu právě tu podporu. Také sem slyšel, že je možné udělat si kurz z dotací od EU. Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pokud se účastníte rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou úřadu práce a nejste poživatelem starobního důchodu, máte nárok na podporu při rekvalifikaci. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60% průměrného měsíčního čistého výdělku. Pokud se však nejedná o rekvalifikaci zprostředkovanou úřadem práce, zde podpora při rekvalifikaci skutečně ze zákona nenáleží. Pokud si rekvalifikaci zvolíte sám, není ani uhrazení ceny rekvalifikace (rekvalifikačního kurzu) nárokové - záleží zcela na zvážení úřadu práce, zda cenu rekvalifikace uhradí. 

Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, prosím o zodpovězení dotazu: od 01.08.2012 do 31.07.2015 mám uzavřenou se zaměstnavatelem pracovní smlouvu, nyní jsem na nemocenské - rizikové těhotenství, na PPM nárok mám (nastoupím pravděpodobně v lednu 2015), ale chci se zeptat, pokud mi v průběhu PPM skončí pracovní poměr znamená to něco na co bych si měla dát pozor? Dále potom nastoupím na rodičovskou dovolenou, můžu se jít zaregistrovat na UP tak abych mohla čerpat podporu v nezaměstnanosti z této pracovní smlouvy (z výplat)? např. do 1 roka dítěte (ovlivním tím něco?), nebo se při registraci na UP po PPM vždy počítá podpora v nezaměstnanosti vždy 3 600 jak uvádíte v ostatních dotazech? Můžu zároveň čerpat rodičovský příspěvek a podporu v nezaměstnanosti je to tak? Chci být registrována na UP ještě dříve než rodičák skončí, abych měla větší šanci najít následně zaměstnání (protože nyní je moderní čerpat na zaměstnace dotace z UP a podobně). Děkuji za zodpovězení, doufám že můj dotaz je podán srozumitelně. Díky moc.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

nárok na PPM a volbu výše rodičovského příspěvku Vám skutečně vzniká. Po skončení pracovního poměru se můžete, ale nemusíte evidovat na úřadě práce. Obávám se, že i když se zaevidujete na úřadě práce ihned po skončení pracovního poměru, budete mít nárok pouze na minimální podporu, protože vaší poslední vykonávanou činností nebude práce pro zaměstnavatele, ale péče o dítě. Jde o stejnou situaci, jako když žena ukončí pracovní poměr bezprostředně po rodičovské dovolené, protože se kvůli péči o dítě nemůže vrátit od zaměstnání. Pokud po ukončení rodičovské dovolené vůbec nepracuje, také má nárok pouze na minimální podporu v nezaměstnanosti, přestože její pracovní poměr po celou dobu rodičovské dovolené trval. Takže ve Vašem případě bude situace obdobná. Podporu v nezaměstnanosti i rodičovský příspěvek je možné čerpat souběžně. 

Dekuji za informace, takze ty pasky budou jeste chtit?

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

záleží na tom, jaké dokumenty jste úřadu práce doložil a zda v nich byla obsažena informace o výši Vaší mzdy. Pokud byla výše Vaší mzdy uvedena například ve Vašem zápočtovém listu, pak již úřad práce nebude potřebovat Vaše výplatní pásky. Pokud byste některé důležité dokumenty nedoložil, zprostředkovatelka úřadu práce by Vás na tuto skutečnost určitě upozornila. Jestliže si přesto nejste jistý, zda je s Vašimi dokumenty vše v pořádku, kontaktujte zprostředkovatleku úřadu práce, u které jste v evidenci.

Dobry den, chci se zeptat jak se pocita kolik clovek bude brat podporu? Nechteli po me zadne pasky, myslel jsem ze se to pocita podle platu. Dekuji za odpoved.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pokud máte na mysli podporu v nezaměstnanosti, její výše se skutečně vypočítává z Vašeho platu. Prvn ídva měsíce činí výše podpory 65%, další dva měsíce 50% a zbytek podpůrčí doby 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku. Pouze v případě, že by člověk nemohl během posledních dvou let doložit výši výdělku (týká se například matek na rodičovské dovolené, které místo práce pečují o dítě), je výše podpory stanovena zákonem. První dva měscíe tak činí cca 3.600 Kč a poté se dále snižuje.

Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobry den.Od 3.1.2012 do 31.12.2013 jsem byla zamestnana.21.10.2013 jsem nastoupila na MD.Kdyz se nyni zaregistruji na UP,z ceho se mi bude pocitat podpora?dekuji za odpoved.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že Váš pracovní poměr skončil na konci orku 2013 a Vaší poslední vykonávanou činností byla péče o dítě, budete mít nárok pouze na minimální podporu v nezaměstnanosti, která první dva měsíce činí cca 3.600 Kč a poté se dále snižuje.

Dobrý den, dne 30.6.2014 jsem ukončil pracovní poměr dohodou se zaměstnavatelem, bez uvedení důvodu. Mám odpracováno nonstop 10 let. Od 1.7.2014 mám nemocenskou. Za prvních 14 dní mi nepřísluší náhrada mzdy od zaměstnavatele? Od 15.dne bych měl dostat nemocenskou od okresní správy? Zajímá mě i nárok na podporu po ukončení nemocenské, budu mít nárok? Mám 54 let. Děkuji za odpověď. Beďa z Ostravy

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Beďo,

náhrada mzdy náleží během první 14 dní nemoci pouze za předpokladu, že současně trvá pracovní poměr. Vzhledem k tomu, že jste na nemocenskou nastoupil až následující den po skončení pracovního poměru, nárok na náhradu mzdy během prvních 14 dní nemoci nemáte. Od 15. dne nemoci máte nárok na nemocenskou, která Vám bude vyplácen okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). OSSZ má na výpaltu nemocenské lhůtě 30 kalendářních dní od doby, kdy obdržela podklady od Vašeho zaměstnavatele.

Po ukončení pracovní neschopnosti se můžete zaevidovat na úřadě práce. Nárok na podporu v nezaměstnanosti mít budete, ale vzhledem k tomu, že jste ukončil pracovní poměr dohodou tzv. bez vážného důvodu, bude Vaše podpora v nezaměstnanosti již od počátku podpůrčí doby krácena na 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku. Délka podpůrčí doby - pokud do doby evidence na úřadě práce nedosáhnete 55 let věku - bude činit 8 měsíců.

jeste bych chtel dodat, chodi to z UP podpora zpetne, kdyz tam jsem od 2.7 a dostanu az treba 20.8. jestli mi prijdou dve najednou nebo jen jedna podpora.? diky

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

podpora v nezaměstnanosti je vyplácena zpětně - v srpnu za červenec, v září za srpen apod. V srpnu by Vám tedy měla být vyplacena pouze podpora za červenec, další dostanete až v září.

Zkroťte otravné nadýmání při milování

Losos na šalotkách

Losos na šalotkách

8 hlasů
1h a 15min 275 kJ 150 Kč

Horoskopy

Beran

Beran

21. 3. - 20. 4.

Zrozenci znamení Berana by se pro následující dny měli vyvarovat rozdávání nejrůznějších dobře míněných rad. Naopak by měli své nejbližší nechat dělat věci po svém, i když to znamená, že se spálí a budou dělat chyby. Pokud totiž svou přirozenou touhu ukazovat ostatním ten „správný“ směr neovládnete, může se stát, že se vaše snahy obrátí proti vá... Více

Vybrat znamení

Nastavení horoskopu

Vyberte si znameni, které chcete zobrazovat.

Diskuze

50 Příspěvků
Poslední příspěvek včera
449 Příspěvků
Poslední příspěvek včera
1 Příspěvků
Poslední příspěvek včera

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit se Registrovat