Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Odpovídá: Vladimíra Šťastná

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Nevíte na jaké sociální dávky máte nárok a jak o ně požádat? Potřebujete sehnat pečovatelku či pomůcky pro postižené? Končí vám mateřská a budete se vracet do práce? Nevíte si rady? Napište dotaz do naší poradny. Vše vám ochotně zodpoví naše sociální poradkyně Vlaďka Šťastná (dříve Nováková).

Tématické oblasti:

Sociální dávky a příspěvky - kdo a za jakých podmínek má na ně nárok, kde a jak si o ně požádat

Rehabilitační a kompenazční pomůcky - doporučení vhodných pomůcek pro maminky pečující o postižené děti, kde pomůcku zapůjčit, jak na ni získat příspěvek

Sociální služby - poskytnutí kontaktů na organizace pečující o děti, dospělé či seniory, doporučení vhodné služby např. pro občasnou či pravidelnou péči/výpomoc

Pracovně právní poradenství - problémy spojené s odchodem na mateřskou a návratem zpět do zaměstnání z RD, ale i běžné pracovně právní problémy - nevyplácení mzdy, hrozba výpovědi, nárok na odstupné apod.

O mně

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se intenzivně věnovala práci s dětmi jako doborvolník v programu PětP a také jsem doučovala několik sourozenců v jedné pěstounské rodině. Po ukočení studia jsem pracovala 1,5 roku jako sociální pracovnice v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením - mými klienty byli převážně dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Od jara letošního roku působím jako sociální pracovnice v občanském sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti začlenit se zpět do běžného života.

 

 

Dobrý den, po výpovědi ze zaměstnání jsem pobírala 11 měsíců podporu v nezaměstnanosti, potom jsem byla ještě 7 měsíců v evidenci ÚP již bez podpory. Od května 2016 jsme evidována jako pečující osoba o matku, která pobírá příspěvek na bezmocnost II. st. Pokud v červnu 2017 přestanu být evidovanou pečující osobou a přihlásím se opět na ÚP jako uchazeč o zaměstnání, budu mít opět nárok na podporu v nezaměstnanosti? Děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je zapotřebí během posledních dvou let před evidencí na úřadě práce získat alespoň 12 měsíců výdělečné činnosti, ze které je za Vás odváděno sociální pojištění nebo tzv. náhradní doby pojištění. Náhradní dobou pojištění je i doba péče o osobu zívislou na péči jiné osoby ve stupni II - IV. Jestliže tedy budete o maminku pečovat o celý rok (musí jít skutečně o 365 kalendářních dní), budete mít po evidenci na úřadě práce opět nárok na podporu v nezaměstnanosti. Musíte však počítat s tím, že její výše bude nízká - v prvních dvou měsících 4.050 Kč, další dva měsíce 3.240 Kč a poté 2.970 Kč.

Dobrý den, prosím o radu (vysvětlení). K 30.11.2016 jsem dostala výpověď z nadbytečnosti, se třemi odstupnými platy - prosinec 2016, leden a únor 2017 (odstupné do dnešního dne 30.12.2016 nemám). Bývalý zaměstnavatel mi slíbil, že mi odstupné vyplatí (jakmile prodá nemovitost). Dne 5.1.2017 se mám dostavit na UP, kde budu muset sdělit, jestli jsem odstupné obdržela. Je pravda, že když řeknu pravdu, že ne, UP mi vyplatí část a bude po něm vymáhat dvojnásobek odstupného? Nechci mu dělat problémy, ale samozřejmě ani já nechci o peníze přijít. A jakou část by mi UP vyplatil? A zbytek celé částky mi bude vyplacen kdy, prosím? Jestli můžu poprosit další můj dotaz se týká toho, že jestli nám s přítelem dopadnou dobře genetické testy, v březnu 2017 podstoupíme mimotělní oplodnění. A pokud to dobře dopadne, nejspíš mi lékař napíše rizikové těhotenství. A teď si lámu hlavu nad tím, jestli mám do té doby zůstat na UP, nebo si co nejdříve najít práci? Nemám s UP ani s neschopenkou zkušenosti, tak nevím z čeho se co vypočítává. Co pro mě bude finančně lepší... Předem Vám moc děkuji za odpověď Lucie

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Lucie,

pro účel evidence na úřadě práce by Vám měl zaměstnavatel vydat potvrzení o zaměstnání, ve kterém uvede, jakým způsobem bylo zaměstnání ukončeno a zda Vám bylo či nebylo vyplaceno odstupné. Jestliže Vám zaměstnavatel odstupné dosud nevyplatil, doporučuji při návštěvě úřadu práce sdělit, že Vám zaměstnavatel výplatu odstupného pouze ústně přislíbil, ale zatím odstupné (ani žádnou jeho část nevyplatil). Krajská pobočka úřadu práce Vám pak za dobu, kdy Vám měl vzniknout nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nebylo Vám vyplaceno odstupné, může poskytnout kompenzaci. Kompenzace se poskytuje za dobu, po kterou Vám má náležet odstupné ze zaměstnání, vyplácí se jednorázově a její výše činí 65%  Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku. 

Co se týče těhotenství, pokud otěhotníte v době, kdy budete nezaměstnaná, nebudete mít nárok ani na nemocenské dávky, ani na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) a na volbu výše rodičovského příspěvku. Resp. byste se pro nárok na tuto dávky musela opět nechat zaměstnat, což bude v těhotenství poměrně obtížné. Lepší variantou je tedy nejprve si najít práci a teprve poté otěhotnět. V takovém případě byste měla nárok na nemocenské dávky a při splnění podmínek také na mateřskou a volbu výše rodičovského příspěvku.

Dobrý den,prosím o info. Nedaří se mi v podnikání a tak budu muset pozastavit ŽL. Mám v tomto případě nárok na nějakou sociální podporu, pokud jsem hradila pouze min. soc. pojištění? Pokud bych našla zaměstnání a potom o něj event. přišla, mám v tomto případě nárok na sociální podporu? Jak dlouho bych musela být zaměstnaná a z čeho se sociál. podpora vypočítává? Pobírám inv. důchod 1.stupně a je mi 58 let.Jak to bude, prosím, v mém případě , s platbami sociálního a zdravotního pojištění?Lze si v mém případě, po pozastavení ŽL, nějak legálně přivydělat a do jaké výše výdělku?Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pro to, abyste mohla získat podopru v nezaměstnanosti, je zapotřebí nejprve navštívit okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a zde přerušit či ukončit živnost a vyřídit si potvrzení o výkonu samostatně výdělečné činnosti, se kerým se pak budete evidovat na úřadě práce. Přerušení či ukončení živnosti je zapotřebí oznámit také zdravotní pojišťovně nejpozději do 8. dne následujícího měsíce po ukončení živnosti. 

Pokud jste během posledních dvou let získala alespoň 12 měsíců sociálního pojištění (i když jen v minimální výši), budete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale musíte počítat s tím, že vzhledem k nízkým odvodům bude i výše podpory nízká. Výše podpory v nezaměstnanosti se totitž vypočítává z výše vyměřovacího základu, ze kterého jste odváděla sociální pojištění. Podporu budete moci pobírat po dobu 11 měsíců. Během pobírání podpory v nezaměstnanosti si při evidenci na úřadě práce nemůžete přivydělat žádnou částku. Až po vyčerpání podpory byste si mohla přivydělat do výše poloviny minimální mzdy, která bude od 1.1.2017 činit 11.000 Kč. Zdravotní pojištění za Vás během evidence bude hradit stát, ale zdravotní pojištění za Vás hradí stát už nyní při pobírání invalidního důchodu. Sociální pojištění za Vás hrazeno není a během evidence na úřadě práce ani nebude, ale doba, po kterou budete pobírat podporu v nezaměstnanosti se Vám bude započítávat jako tzv. náhradní doba pojištění. 

Co se týče nároku na další popdoru po nástupu do zaměstnání a jeho ukončení, záleží především na tom, zda při předchozí evidenci na úřadě práce vyčerpáte celou podporu (11 měsíců) nebo jen její část. Pokud byste vyčerpala celou podporu, musela byste v zaměstnání odpracovat alespoň 6 měsíců, aby Vám opět vznikl nárok na podporu. Pokud byste celou podporu nevyčerpala, stačilo by v novém zaměstnání odpracovat alespoň 3 měsíce. V obou případech je ale zapotřebí dodržet podmínku alespoň 12 měsíců sociálního pojištění během posledních dvou let před evidencí na úřadě práce.

Dobrý den,prosím o radu. V době 1.1.2015 do 1.11.2015 jsem pracovala na dobu určitou,zaměstnavatel mi smlouvu neprodloužil a já jsem byla od 1.12.2015 do 11.4.2016 na úřadu práce a poté jsem nastoupila do stejného zaměstnání. Ted mám smlouvu na dobu určitou do 31.12.2016. Mám nárok na podporu v nezaměstnanost? Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

na podporu v nezaměstnanosti máte nárok tehdy, pokud jste během posledních dvou let vykonávala alespoň 12 měsíců výdělečnou činnost, zek teré za Vás bylo odváděno sociální pojištění. Pokud byste se od 1.1.2017 znovu ocitla v evidenci úřadu práce, bude rozhodným obdobím celý rok 2015 a 2016. Nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám tedy vznikne a výše podpory bude vypočtena z výše platu ve Vašem posledním zaměstnání.

Dobrý den chtěla jsem se zeptat manžel žádal o podporu v nezaměstnanosti kolem 20.11 odevzdal všechny papíry na up je vedený od 2.11 chtěla jsem se zeptat za jak dlouho příjde rozhodnutí o uznání podpory a jestly bude vyplacená už ted v prosinci děkuji za odpověd

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

úřad práce má na výplatu podpory v nezaměstnanosti zpravidla lhůtu 30 kalendářních dní. Pokud tedy Váš manžel odevzdal veškeré podklady 20.11., mohla by mu první výplata podpory přijít už v prosince. Ohledně konkrétního data výplaty ale doporučuji kontaktovat příslušnou pobočku úřadu práce.

Prosím Vás o radu ohledně manžela. Končí pracovní poměr dohodou k 31.12.2016 ze zdravotních důvodu.Jak se mu bude vypočitávat podpora v nezaměstnanosti z měsícu 7 8 9 či 10 11 12 ? Manžel má 62 let. Předem děkuji za odpověd Jana

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

výše podpory v nezaměstnanosti se vypočítává podle výše platu z posledního ukončeného kalendářního čtvrtletí. Pokud tedy Váš manžel skončí v zaměstnání k 31.12. a na úřad práce se půjde zaevidovat na začátku ledna, bude se mu podpora vypočítávat z platu za měsíce říjen - prosinec. Váš manžel bude pobírat podporu po dobu 11 měsíců.

Dobrý den, nedávno jsem se Vás tu ptala - je mi 34 let, pracovala jsem v Chráněné dílně - Restauraci, mám Invaliditu 1.stupně. Nyní už jsem opravdu v práci definitivně skončila: 14.11.016 a od 15.11.016 jsem na Úp. Končila jsem ze zdravotních důvodů - naštěstí paní na Úp stačí má zpráva od psychiatričky. Byla jsem se nahlásit už i v Pojišťovně, že jsem v práci skončila. V práci jsem dostala Dohodu o rozvázání pracovního poměru, Zápočtový list a dnes jsem si tam byla pro Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Tedy tyto 3 "papíry" jsem zatím dostala. CO PROSÍM JEŠTĚ ZBÝVÁ ZA PAPÍRY, KTERÉ BYCH MĚLA DOSTAT? Myslím si prosím správně, že zbývá už jen Evidenční list důchodového pojištění? A tento list dostanu za celou dobu co jsem tam pracovala, nebo jen za zbývající období, které mi ještě nedali?(protože myslím, že za některé období jsem tento list v této práci už dostala). CELKOVĚ SE MI JEDNÁ JAKÉ VŠECHNY PAPÍRY PAK BUDOU PO MNĚ JEDNOU CHTÍT Z TÉTO PRÁCE AŽ PŮJDU DO starobního DŮCHODU?Děkuji. A jak je to prosím s brigádou, když jsem teď na Úp? - kolik si smím případně vydělat?, do kdy se musí brigáda nahlásit?, a brigáda se musí též hlásit na Pojišťovně, nebo jen až opět nastoupím do práce? Moc Vás o toto prosím a moc děkuji. Mějte hezké dny.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jak správně uvádíte, od zaměstnavatele obdržíte už jen Evidenční list důchodového pojištění, všechny ostatní dokumenty jste už dostala. Evidenční listy důchodového pojištění byste měla od zaměstnavatele dostávat průběžně, takže pravděpodobně obdržíte už jen list za letošní rok. 

Co se týče přivýdělku při evidenci na úřadě práce, tak během pobírání podpory v nezaměstnanosti nemůžete mít žádný přivýdělek, resp. pokud si nějakou brigádu najdete, bude Vám výplata podpory v nezaměstnanosti zastavena. Po vyčerpání podpory si můžete přivydělat maximálně částku, která odpovídá polovině minimální mzdy. Minimální mzda je v současné době 9.900 Kč, takže maximální možný přivýdělek je 4.950 Kč za měsíc. Jakýkoliv přivýdělek je zapotřebí úřadu práce nahlásit hned v den zahájení takovéto výdělečné činnosti. V případě pojišťovny záleží vše na tom, zda je z dané výdělečné činnosti odváděno pojištění - tuto oznamovací povinnost má ale zaměstnavatel, nikoliv Vy. 

Máme dítě v pěstounské péči, mám nárok na podporu v nezaměstnanosti, když jsem rozvázala pracovní poměr?

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

odpověd na Vaši otázku dává § 25, odst. 1, písm. p) zákona o zaměstnanosti. Zde je uvedeno, že uchazečem o zaměstnání může být osoba, která není osobou pečující o dítě nebo osobou, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle § 47j, odst. 1, písm. c) a d) zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Podle uvedeného § se však jedná pouze o odměnu pěstouna ve výše 20.000 nebo 24.000 Kč. Jestliže tedy pečujete pouze o jedno dítě a pobíráte odměnu pěsotuna pouze ve výši 8.000 Kč, můžete se stát uchazečem o zaměstnání a tudíž můžete při splnění podmínek pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Pro nárok na podporu je zapotřebí získat během posledních dvou let nejméně 12 měsíců výdělečné činnosti, ze které je za Vás odváděno sociální pojištění. Jestliže ukončíte pracovní poměr sama bez tzv. vážného důvodu - ty jsou vymezeny v § 5, písm. c) zákona o zaměstnanosti - zde: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435#cast1 - budete již od počátku podpůrčí doby pobírat podporu pouze ve výši 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku.

Dobrý den, chtěla bych se poradit. Jsem od začátku tohoto roku OSVČ platila jsem si sociální pojištění. V červenci se mi stal úraz a jsem stále v pracovní neschopnosti. Díky úrazu jsem přišla o klienty a po ukončení pracovní neschopnosti se půjdu nahlásit na pracovní úřad. Po dobu pracovní neschopnosti jsem si neplatila sociální pojištění pouze nemocenské. Chci se zeptat jak si přeruším činnost v živnostenském listě a nahlásím se na úřad práce, mám nárok na příspěvek v nezaměstnanosti.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pro to, abyste se mohla stát uchazečem o zaměstnání a začít případně čerpat podporu v nezaměstnanosti, je nejprve zapotřebí navštívit okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) a nahlásit zde přerušení či ukončení živnosti. Stejný krok je zapotřebí učinit také vůči zdravotní pojištovně. Na OSSZ můžete požádat o vydání potvrzení o výkonu samostatné výdělečné činnosti. S tímto potvrzením se pak budete evidovat na úřadě práce.

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je zapotřebí získat během posledních dvou let nejméně 12 měsíců výdělečné činnosti, ze které jste odváděla (za Vás bylo odváděno) sociální pojištění. Z Vašeho dotazu není zřejmé, zda tut podmínku splníte, protože se Váš dotaz týká pouze letošního roku. Pokud uvedenou podmínku splníte, nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám vznikne, v opačném případě nikoliv.

Dobrý den, chtěla bych se informovat. Se zaměstnavatelem jsem ukončila prac.poměr a to dohodou (ještě v době, kdy pečuji o dítě do 3 let) za 6 měsíců mi končí rod. dovolená a chtěla bych se nahlásit na úřad práce, jako uchazeč o zaměstnání. Lze zároveň pobírat dávky rod. příspěveku a i podporu v nezaměstnanosti. Chtěla bych tuto informaci jelikož mám výhodnou nabídku na práci, ale zaměstnavatel bere pouze lidi z úřadu práce a to mám slíbené, že mě vezmete do 3 měsíců, ale musím se zaregistroval ihned na úřad práce. Někde jsou uvedeny odkazy, že mají matky nárok a berou současně rod. příspěveky i podporu v nezaměstnanosti. A kdyby paní na úřadu práce mi řekla, že to nelze je to uvedeno pod, jakým zákonem. Předem děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

na úřadě práce se můžete evidovat i v době, kdy ještě pobíráte rodičovský příspěvek. Můžete tedy současně pobírat rodičovský příspěvek i podporu v nezaměstnanosti. Nemyslím si, že by Vám pracovnice na úřadě práce řekla, že to není možné. Paragraf 25, odst. 1 zákona o zaměstnanosti vyjmenovává ty osoby, které se nemohou stát uchazečem o zaměstnání a tudíž ani nemohou pobírat podporu v nezaměstnanosti. Protože mezi těmito osobami nejsou uvedeny osoby pobírající rodičovský příspěvek, znamená to, že se na úřadě práce evidovat můžete.

Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobry den, prosila bych o radu. 4leta rodicovska dovolena by mi mela koncit v lednu 2017, v lete mi ale zamestnavatel dal vypoved z trval.prac pomeru na kterem jsem byla na rodicovske 3,5roku (posledni 4rok byl schvalen jako neplacene volno). Rodicovsky prispevek porad pobiram. Soubezne pracuji na polovicni uvazek na Dohodu o provedeni prace. Chci se zeptat, v pripade, skoncila i prace na DPP( na dohodu pracuji vic jak 2roky kontinualne) jak je to s evidenci na urad prace? Muzu pobirat rodicovky prispevek a po ukonceni DPP se registrovat na UP a pobirat podporu v nezam. nebo musim rodic.prisp.predtim ukoncit az pak se nahlasit na UP? Jaky duvod ukonceni DPP musi byt uveden, abych mela narok podporu v nezamestnanosti? Zaroven pobiram soc.prisp.na druhe dite (stari 8let), I. stupen zavislosti. Mockrat dekuji za odpoved.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pokud Vaše měsíční odměna z dohody o provedení práce nepřesahuje polovinu minimální mzdy, můžete se na úřadě práce klidně zaevidovat už nyní. Minimální mzda je v současné době 9.900 Kč, polovina minimální mzdy tedy představuje částku 4.950 Kč měsíčně. Pokud je Vaše odměna vyšší, můžete se na úřadě práce zaevidovat až po ukončení dohody. Rodičovský příspěvek při evidenci na úřadě práce klidně pobírat můžete.

Co se týče podpory v nezaměstnanosti, na tu máte nárok tehdy, pokud za Vás bylo v uplynulých dvou let před evidencí na úřadě práce alespoň 12 měsíc odváděno sociální pojištění. U dohody o provedení práce je ale sociální pojištění odváděno až při výdělku nad 10.000 Kč měsíčně. Pokud je Váš výdělek nižší, nebudet se Vám po ukončení dohody výše podpory v nezaměstnanosti počítat z výdělku na dohodu, ale budete mít nárok pouze na minimální podporu v nezaměstnanosti.

Dobrý den, malý se mi narodil 3.12.2013 pobírala jsem mateřskou dovolenou a následně rodičovský příspěvek. Pracovní poměr mně skončil v červnu 2014 (doba určitá). Od ledna 2015 si přivydělávám na OSVČ. Chtěla jsem se vrátit zpět do práce, ale malého my nevzali do školky. Rodičovský příspěvek jsem si snížila a protáhla do září 2017. Zajímá mně jestli mně vzniká nějaká povinnost hlásit se např. na úřad práce nebo na pojišťovnu nebo kamkoliv jinam? Mohu stále mít živnost jako vedlejší činnost?

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

začnu od konce Vašeho dotazu. Jako OSVČ vedlejší jste posuzována po celou dobu, kdy pobíráte rodičovský příspěvek. Pokud Vám poslední částka rodičovského příspěvku bude vyplacena v září 2017, jste až do září 2017 včetně považována za OSVČ vedlejší. Od října 2017 byste pak už byla považována za OSVČ s hlavní činností.

Co se týče zdravotního pojištění, stát za Vás hradí zdravotní péči do té doby, dokud pobíráte rodičovský příspěvek nebo celodenně pečujete o dítě mladší sedmi let věku. Podmínka celodení péče o dítě je splněna i tehdy, pokud dítě navštěvuje školku v rozsahu nepřevyšujícím čtyři hodiny denně. Po vyčerpání rodičovského příspěvku doporučuji navštívit zdravotní pojišťovnu a přihásit se jako osoba bez zdanitelných příjmů. Na úřadě práce se evidovat nemusíte, ale můžete. Abyste se ale mohla na úřadě práce evidovat, musela byste ukončit samostatnou výdělečnou činnost. Poté byste při evidenci na úřadě práce mohla pobírat alespoň minimální podporu v nezaměstnanosti.

Dobrý den, chtěla bych se informovat a poprosit vás o radu. Končí mi rod. dovolená v dubnu, ale špatně jsem si spocitala měsíční dávku příspěveku. A poslední dávka mi bude vyplacena v lednu. Je možné jít na pracovní neschopnost u svého zaměstnavatele od ledna. A bude mi proplacena pracovní neschopnost, když jsem ještě vedena, že jsem na rod. dovolené i když od soc. nedostanu ani korunu. Nechci zůstat bez příjmu a ráda bych zůstala ještě doma s dcerou do těch 3 let. A nebo musím ukončit rod. dovolenou a jít na prac.neschopnost. Příspěvky nedostanu žádné jelikož má manžel příjem a na nic nemáme nárok. A ještě dotaz můžu být vedena na úřadu práce a zároveň na rod. dovolené. Je to možné. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

abyste mohla nastoupit na nemocenskou a pobírat nemocenské dávky, musela byste se se zaměstnavatelem dohodnout na dřívějším ukončení rodičovské dovolené. Jestliže jste se ale se zaměstnavatelem dohodla na tříleté rodičovské dovolené, nemusí zaměstnavatel dřívějšímu ukončení rodičovské dovolené vyhovět. Pokud byste po dřívějším ukončení rodičovské dovolení ihned nastoupila na nemocenskou, mohla byste mít problémy s okresní správou sociálního zabezpečení (OSSZ), která může takvou pracovní neschopnost vyhodnotit jako účelovou a nemusí Vám v tomto případě nemocenské dávky přiznat.

Abyste se mohla zaevidovat na úřadě práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti, musela byste nejprve ukončit pracovní poměr u Vašeho zaměstnavatele. I když jste na rodičovské dovolené, jste u zaměstnavatele stále vedena jako zaměstnanec a evidence na úřadě práce bez ukončení pracovního poměru není možná.

Dalším řešením Vaší situace by mohlo být požádat si o snížení vzplácených dávek rodičovského příspěvku tak, abyste nějaké peníze pobírala i v únoru, březnu a dubnu. Zm+nit výši čerpání rodičovského příspěvku můžete na úřadě práce v místě Vašeho bydliště.

Dobrý den, prosím Vás o co nejvíce informací k tomuto: je mi 34 let, pracuji cca 3 roky v Chráněné dílně - mám Invaliditu 1. stupně a pobírám ID na psychickou poruchu. Pracuji v Restauraci. Dnes jsem majiteli řekla o tom, že tam potřebuji co nejdříve skončit, že už to tam více nezvládám. Mám i "papír" od mé psychiatričky, kde mimo jiné píše, že by bylo vhodné ukončit pracovní poměr z důvodů zdravotních. Tento "papír" jsem dnes majiteli přednesla a on mi řekl, že to tedy ukončíme dohodou. Ještě párkrát tam tedy půjdu - tento a příští týden snad naposled. Pak půjdu na Úřad práce. Tam se prosím musím dostavit kdy a kdy nejpozději? Když mám "tento papír" od psychiatričky, tedy jakou budu pobírat podporu na ÚP a jak dlouho? A v práci - ještě mi zbývá 14 dní dovolené - jak se to vyřeší s tímto? - jaké mám možnosti? Možná mám i nějakou tu přesčasovou hodinu - jaké mám možnosti opět s tímto? A když budu z práce odcházet dohodou - budu vyplňovat nějaké "papíry" při tomto odchodu? A co vše bych měla dostat při odchodu - např. Evidenční list důchodového pojištění a ještě něco ? O toto vše Vás moc prosím a moc děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

ukončení pracovního poměru dohohou je samozřejmě možné. Dohoda předpokládá souhlas obou smluvních stran - tedy Vás i Vašeho zaměstnavatele. K ukončení pracovního poměru dohodou je zapotřebí tuto dohodu sepsat a nechat ji podepsat oběma stranami. Vzory takovéto dohody najdete k dispozici na internetu - například zde: http://www.zbynekmlcoch.cz/informace/ke-stazeni/pracovni-pravo-vzory/dohoda-o-ukonceni-pracovniho-pomeru-vzor-ke-stazeni-online-zdarma Jako důvod ukončení pracovního poměru doporučuji uvést zdravotní důvody, které Vám brání nadále vykonávat zaměstnání. Zdravotní důvody jsou totiž jedním z tzv. vážných důvodů pro ukončení pracovního poměru a v takovém přpadě by Vám neměla být krácena podpora v nezaměstnanosti. Úřad práce však může v tomto směru požadovat doložení lékařského posudku a nejsem si jistá, zda zpráva psychiatričky bude dostačující - v tomto směru doporučuji kontaktovat - například telefonicky či e-mailem - příslušný úřad práce v místě Vašeho bydliště. Při ukončení pracovního poměru byste měla dostat zejména tzv. zápočtový list (tedy potvrzení o délce Vašeho zaměstnání) a potvrzení pro nárok na podporu z úřadu práce - je ale zapotřebí zaměstnavatele informovat, že půjete na úřad práce, aby Vám toto potvrzení vystavil. Evidenční list důchodového pojištění byste měla dostat také, ale nemusíte jej dostat v den ukončení pracovního poměru (není zapotřebí k evidenci na úřadě práce), zaměstnavatel Vám ho klidně může dodatečně zaslat poštou. Na úřadě práce byzste se měla zaevidovat nejpozději 3. pracovní den po skončení zaměstnání. Pokud budou Vaše zdravotní důvody shledány jako vážný důvod pro ukončení zaměstnání, budete pobírat podporu ve standardní výši - první dva měsíce ve výši 65%, další dva měsíce 50% a poslední měsíc 45% Vašeho průměrného čistého výdělku. Pokud by se nejednalo o vážný důvod pro ukončení Vašeho pracovního poměru, pak byste již od počátku evidence (tedy celých pět měsíců) pobírala podporu pouze ve výši 45% Vašeho průměrného čistého výdělku. Co se týče dovolené, termín čerpání dovolené určuje zaměstnavatel. Dovolenou Vám může umožnit čerpat, ale také nemusí. V takovém případě Vám nevyčerpanou dovolenou proplatí. Stejné je to i s přesčasovými hodinami.

Dobrý den, byla jsem zaměstnaná 6měsíců u agentury a pak 1měsíc jako kmenový zaměstnanec, bohužel jsem onemocněla dlouhodobě, od 29.4. 2016 marodím a zaměstnavatel mi dal výpověď k 15.8.2016. pokud budu uznána práceschopnou, budu mít nárok na podporu v nezaměstnanosti, než si najdu zaměstnání? Děkuji Lea

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Leo,

pokud jste v pracovní neschopnosti, zaměstnavatel má jen omezené možnosti, jak s Vámi ukončit pracovní poměr. Během pracovní neschopnosti Vám může zaměstnavatel dát výpověď pouze z důvodu zrušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nebo z důvodů, pro které by s Vámi mohl zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr (například hrubé porušení pracovních povinností). Výpovědí navíc pracovní poměr končí vždy až na konci kalendářního měsíce. Je tedy otázkou, zda šlo o výpověď nebo o jinou formu ukončení pracovního poměru (např. zrušení ve zkušební době, uplynutí doby určité apod.). 

Na úřadě práce se můžete zaevidovat až po skončení Vaší pracovní neschopnosti. Na podporu v nezaměstnanosti ale budete mít nárok pouze tehdy, pokud jste během posledních dvou let vykonávala výdělečnou činnost, ze které za Vás bylo odváděno sociální pojištění. Z Vašeho dotazu není jasné, zda za Vás pojištění bylo odváděno v době, kdy jste byla zaměstnaná u agentury, ale i kdyby za Vás pojištění odváděno bylo, tato doba Vám pro vznik nároku na podporu nestačí. Důležité je, zda jste pracovala i předtím, než jste byla zaměstnaná u agentury (posuzuje se pouze období posledních dvou let před evidencí na úřadě práce).

Zkroťte otravné nadýmání při milování

Přírodní telecí plátky

Přírodní telecí plátky

17 hlasů
25min 563 kJ 280 Kč

Horoskopy

Beran

Beran

21. 3. - 20. 4.

Zrozenci znamení Berana by se pro následující dny měli vyvarovat rozdávání nejrůznějších dobře míněných rad. Naopak by měli své nejbližší nechat dělat věci po svém, i když to znamená, že se spálí a budou dělat chyby. Pokud totiž svou přirozenou touhu ukazovat ostatním ten „správný“ směr neovládnete, může se stát, že se vaše snahy obrátí proti vá... Více

Vybrat znamení

Nastavení horoskopu

Vyberte si znameni, které chcete zobrazovat.

Diskuze

50 Příspěvků
Poslední příspěvek včera
449 Příspěvků
Poslední příspěvek včera
1 Příspěvků
Poslední příspěvek včera

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit se Registrovat