Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Odpovídá: Vladimíra Šťastná

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Nevíte na jaké sociální dávky máte nárok a jak o ně požádat? Potřebujete sehnat pečovatelku či pomůcky pro postižené? Končí vám mateřská a budete se vracet do práce? Nevíte si rady? Napište dotaz do naší poradny. Vše vám ochotně zodpoví naše sociální poradkyně Vlaďka Šťastná (dříve Nováková).

Tématické oblasti:

Sociální dávky a příspěvky - kdo a za jakých podmínek má na ně nárok, kde a jak si o ně požádat

Rehabilitační a kompenazční pomůcky - doporučení vhodných pomůcek pro maminky pečující o postižené děti, kde pomůcku zapůjčit, jak na ni získat příspěvek

Sociální služby - poskytnutí kontaktů na organizace pečující o děti, dospělé či seniory, doporučení vhodné služby např. pro občasnou či pravidelnou péči/výpomoc

Pracovně právní poradenství - problémy spojené s odchodem na mateřskou a návratem zpět do zaměstnání z RD, ale i běžné pracovně právní problémy - nevyplácení mzdy, hrozba výpovědi, nárok na odstupné apod.

O mně

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se intenzivně věnovala práci s dětmi jako doborvolník v programu PětP a také jsem doučovala několik sourozenců v jedné pěstounské rodině. Po ukočení studia jsem pracovala 1,5 roku jako sociální pracovnice v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením - mými klienty byli převážně dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Od jara letošního roku působím jako sociální pracovnice v občanském sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti začlenit se zpět do běžného života.

 

 

Dobrý den. V dubnu tohoto roku mi končí mateřská,kterou mám na tři roky. Školky jsou plné,syna mi tam neumístí. Do práce jít nemůžu,nemám žádné hlídání. Prosím o info, kolik mi může vyplácet úřad práce při nezaměstnanosti, jsem na mateřské už 10 let. Slyšela jsem,že je možné při čtyřech dětech zůstat doma jako matka v domácnosti. Bude mi pak ale sociální úřad vyplácet nějaký příspěvek? Mám zaměstnaného manžela. Děkuji. K.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pokud se z důvodu péče o syna nemůžete vrátit do zaměstnání, můžete buď požádat zaměstnavatele o neplacené volno (zaměstnavatel Vám ale nemusí vyhovět a navíc byste zůstala bez příjmů), nebo budete muset pracovní poměr ukončit dohodou či výpovědí. Dohodou můžete pracovní poměr k jakémukoliv datu, ale potřebujete k ní souhlas zaměstnavatele. K výpovědi souhlas zaměstnavatele nepotřebujete, ale běží u ní dvouměsíční výpovědní doba. Pokud by zaměstnavatel s dohodou nesouhlasil a výpověď byste podala během února, výpovědní doba by začala běžet na začátku března a Váš pracovní poměr by skončil na konci dubna. Jako důvodu ukončení pracovního poměru u výpovědi i dohody doporučuji uvést péči o dítě do čtyř let věku. Dohodu ani výpověď bez uvedení důvodu nepodávejte.

Po skončení zaměstnání se můžete zaevidovat na úřadě práce, vznikne Vám nárok na podporu v nezaměstnanosti. Jestliže ale skončíte v zaměstnání tak, že zpět do práce vůbec nenastoupíte, budete mít nárok jen na minimální podporu, která první dva měsíce činí pouze cca 3.600 Kč a poté se dále snižuje. Můžete se také přihlásti pouze na zdravotní pojišťovnu, ale pak nebudete moci pobírat podporu. Dále si můžete zkusit požádat o přídavek na dítě ve výši 500 Kč měsíčně, o příspěvek na bydlení, případně o dávky pomoci v hmotné nouzi.

Dobrý večer. Včera mi přišla odpověď na můj dotaz, za kterou Vám moc děkuji, neboť mne tak trochu uklidnila. Dnes jsem v okénku "Rychlá odpověď" u tohoto E-mailu s Vaší odpovědí vznesl doplňující dotaz a doposud mi nedorazila od Vás žádná reakce. Proto zkusím tento svůj doplňující dotaz zaslat touto cestou, neboť můj čas se krátí. Dotaz zní takto: Pokud dojde k ukončení mého pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele, dosáhnu na tzv. standartní podporu v nezaměstnanosti (65%, 50% a 45%)? Já totiž ani jeden z bodů §5 odst.c) v současné době nesplňuji. Děkuji Vám za odpověď a přeji hezký zbytek dne. Jan Tovaryš

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Jane,

jestliže obdržíte výpověď od zaměstnavatele, v případě, že nepůjde o výpověď pro závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů (dříve hrubé porušení pracovní kázně), budete mít nárok na podporu ve standardní výši (65%, 50% a 45%). Pokud byste obdržel výpověď z důvodu nadbytečnosti, rušení či přemístění zaměstnavatele nebo jeho části nebo z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání, máte navíc ještě nárok na odstupné od zaměstnavatele. V takovém případě by Vám podpora v nezaměstnanosti náležela až po vyčerpání odstupného. 

Zdravím Vás, paní Vladimíro. Mám na Vás dotaz. K 31.1.2016 končím pracovní poměr dohodou (nepohodl jsem se s šéfem a on si za mne sehnal náhradu). Mohu v tomto případě požádat o podporu v nezaměstnanosti ? Letos mi bude 62 let, tak nepředpokládám, že bych ještě měl šanci sehnat jiné zaměstnání.Jak dlouho, v kladném případě, mohu podporu v nezaměstnanosti pobírat? Slyšel jsem něco o 11 měsících a dokonce prý vláda zvažuje o prodloužení na 12 měsíců. Děkuji předem za Vaši odpověď a přeji hezký den.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Pěkný den i Vám,

pokud máte za poslední dva roky odpracováno alespoň 12 měsíců, nárok na podporu Vám vznikne. Pod pora Vám bude vyplácena po dobu 11 měsíců. Pokud ale ukončíte pracovní poměr dohodou bez tzv. vážného důvodu, musíte počítat s tím, že Vám již od počátku podpůrčí doby bude podpora vyplácena pouze ve výši 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku (standardní výše podpory činí první dva měsíce 65%, další dva měsíce 50% a teprve poté 45% průměrného čistého výdělku). Vážné důvody jsou vymezeny v § 5, písm. c) zákona o zaměstnanosti - zde: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast1.aspx Pokud na Vás některý z těchto důvodů "sedí" a bude uveden v dohodě o rozvázání pracovního poměru, budete pobírat podporu ve standardní výši.

Dobrí den v březnu mi příjdou zbívající peníze z mateřské. Synovi v té době bude 2,5 roku . Mám nárok na náký sociální dávka abych překonala 0,5 roku než pujde do školky a musim se v tý době nahlásit na pracák .

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

začnu od konce Vašeho dotazu - na úřadě práce se evidovat můžete, ale nemusíte. Pokud se rozhodnete pro evidenci, budete mít díky péči o dítě náro alespoň na minimální podporu v nezaměstnanosti (ta bude první dva měsíce činit cca 3.600 Kč a poté se bude dále snižovat) a stát za Vás bude hradit zdravotní pojištění. Budete ale také muset plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání a na úřad práce pravidelně docházet. Pokud byste v evidenci úřadu práce být nechtěla, je zapotřebí oznámit Vaší zdravotní pojišťovně, že nadále pečujete o dítě mladší sedmi let věku (mělo by stačit doložit čestné prohlášení) - zdravotní pojištění za Vás i v tomto případě bude hradit stát.

Co se týče dávek, můžete si zkusit zažádat o přídavek na dítě ve výši 500 Kč měsíčně. Na ten máte nárok tehdy, pokud příjem Vaší domácnosti nepřesáhne 2,4násobek jejího životního minima. Životní minimum osamělé matky s dítětem je 4.880 Kč, pokud žijete s partnerem či manželem, jde o částku 7.710 Kč - v tom případě byste musela doložit i partnerovy/manželovy příjmy. Dále si můžete žádat o dávky, o které mohou žádat i lidé, kteřé nemají děti - příspěvek na bydlení nebo dávky hmotné nouze.

Na příspěvek na bydlení máte nárok tehdy, jste-li vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém máte trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Pro nárok na příspěvek je zapotřebí doložit příjmy a náklady na bydlení za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Dále by připadaly v úvahu už jen dávky pomoci v hmotné nouzi. Při žádosti o tyto dávky ale musíte doložit také to, zda máte nějaký (ne)movitý majetek, stavební spoření či životní pojištění apod. Nelze tedy předjíamt, zda by Vám hmotná nouze byla přiznána. O uvedené dávky můžete požádat na úřadě práce v místě bydliště.

Dobrý den, do září 2015 jsem byla v evidenci na úřadu práce, v říjnu 2015 jsem nastoupila do práce. Zajímá mě, zda budu moci uplatnit daňový bonus na dítě v daňovém přiznání za rok 2015, když podmínku ročního výdělku ve výši 55 200,-- Kč splňuji pouze s připočtením vyplacené podpory v nezaměstnanosti. Můj výdělek od října do prosince činil pouze 30 600,--Kč.Započítává se podpora v nezaměstnanosti do tohoto příjmu? Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

mezi příjmy, které můžete uplatnit v daňovém přiznání, patří pouze příjmy, které podléhají dani z příjmu fyzických osob. Podpora v nezaměstnanosti (stejně jako další sociální dávky) mezi tyto příjmy nepatří a nemůžete tedy podpora připočítat k Vašim příjmům ze zaměstnání. Daňový bonus na dítě za rok 2015 tedy nebudete moci uplatnit.

Dobrý den, prosím o info z čeho mě bude vypočítána podpora.Hned po skončení zaměstnání jsem omarodila a marodím dosud.Hrubý příjem v zaměstnání činil 15000,. kč.Na úřad práce se budu hlásit asi v červnu po vyléčení. děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

na podporu v nezaměstnanosti máte nárok tehdy, pokud jste během posledních dvou let vykonávala alespoň 12 měsíců výdělečnou činnnost, ze které za Vás bylo odváděno sociální pojištění. Pokud Vám nárok vznikne, nemusíte se obávat toho, že byste kvůli nemocenské měla nižší podporu. Výše podpory není nikdy vypočítávána z výše nemocenské, ale z výše Vašeho platu v posledním zaměstnání.

Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den chci se zeptat přes rok jsem se starala o postiženého člověka 24hod denně kvůli tomu jsem musela ukončit pracovní poměr po ukončení mi dali podporu nezaměstnanosti po necelém roce postižena umřela,nahlásila jsem se na úřad práce a bylo mi zděleno že na podporu nemám nárok jelikož nemám nic odpracováno.Mám tři děti a díky tomu jsem se dostala do svízelné situace a nechápu odpověď úřednice která vám nejdříve zakáže pracovat kvůli postiženému a v zápětí vám sdělí že nemáte nárok na podporu z důvodu neodpracované doby předem děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

do doby, která je potřebná pro zisk podpory v nezaměstnanosti se započítává i tzv. náhradní doba pojištění. Do této náhradní doby pojištění patří i péče o osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II - IV. Záleží tedy na tom, zda osoba, o kterou jste pečovala, měla vyřízený příspěvek na péči v některém z uvedených stupňů. Pokud ne, pak Vám péče nebude moci býti uznána a na podporu v nezaměstnanosti opravdu nedosáhnete. V takovém případě si budete muset zkusit zažádat o sociální dávky - příspěvek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi. Pokud dotyčná osoba měla příspěvek na péči, bude záležet také na tom, zda jste byla uvedena jako pečující osoba (nevím, zda by stačilo pouze čestné prohlášení, když osoba, o kterou pečujete, již zemřela a nemůže Vám péči dosvědčit. Pokud osoba měla přiznaný příspěvek na péči, doporučuji se znovu obrátit na úřad práce a zjistit, jakým způsobem můžete péči doložit. Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti je zapotřebí takto získat alespoň rok pojištění. Pokud jste o sobu nepečovala celý rok, musela byste doložit ještě další dobu pojištění, která by spadala do období dvou let před nynější evidencí na úřadě práce.

Dobrý den, obrácím se na Vás s dotazem ohledně placení zdravotního pojištění. V 3/2016 bych měla nastoupit rovnou na RD s 2.dítětem (nevznikl mi nárok na PPM). Chtěli bychom s manželem situaci vyřešit tak, že by manžel nastoupil na MD počínaje 7. týdnem po porodu a pobíral PPM a já se zaregistrovala na ÚP. Zaměstnaneský poměr mi skončil během první MD, tj. více jak před 2 lety. Je to takto možné udělat? Pochopila jsem správně, že bych měla nárok na podporu v nezaměstnanosti, jejíž výše by se počítala z průměrné mzdy v národním hospodářství s odpovídajícím koeficientem? Jak by to bylo s placením zdravotního pojištění po dobu počinající porodem do konce 6ti nedělí, kdy bych v této době nepobírala PPM ani RD? Musela bych si pojištění uhradit sama? Děkuji za odpověď s pozdravem Kateřina Růtová

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

abyste se vyhnuli čtyřleté variantě rodičovského příspěvku, Váš manžel může nastoupit na mateřskou dovolenou a díky nároku na PPM poté zvolit výši a tím i délku čerpání rodičovského příspěvku. Jestliže je Vaše první dítě mladší sedmi let věku, hradí za Vás i nyní zdravotní pojištění stát. Tak tomu bude i v době šestinedělí i později, takže zdravotní pojištění si sama hradit určitě nemusíte. Můžete se rovněž evidovat na úřadě práce - zdravotní pojištění za Vás opět bude hradit stát a při splnění podmínek Vám vznikne nárok na podporu ve Vámi uváděné výši - na počátku podpůrčí doby (první dva měsíce) je to cca 3.600 Kč, výše podpory se pak snižuje.

Dobrý den zajímalo by mě jestli budu mít nárok na podporu v nezaměstanosti-rok 2014 mám odpracován a 31.8. 2015 jsem dostal vypověd dle §52d/prac.uraz/ted mám nemocenskou z duvodu operace a na uřad práce se budu evidovat k 1.3.2016 Od kdy se mi bude počítat odpracovaná doba abych splnil podmínku 12 měsíců.děkuji za odpověď...

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

při evidenci na úřadě práce se odpracovaná doba posuzuje za poslední dva roky před evidencí na úřadě práce. Pokud se zaevidujete od 1.3.2016, bude se odpracovaná doba posuzovat za poslední dva roky, tedy od 1.3.2014 do 29.2.2016. Do odpracované doby se přitom očítá celá doba, po kterou trval Váš pracovní poměr, tedy včetně doby, kterou jste během trvání pracovního poměru strávil na nemocenské. Nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám tedy vznikne. Podporu ale budete moci čerpat až po vyčerpání odstupného. Při výpovědi z důvodu pracovního úrazu Vám vznikl nárok na odstupné ve výši nejméně 12násobku Vašeho průměrného výdělku. Nárok na čerpání podpory Vám tedy vznikne až po roce od ukončení pracovního poměru, ale zaevidovat se na úřadě práce samozřejmě můžete už dříve.  

Dobrý den,mám dotaz:od 8.12.2014-31.5.2015 jsem marodil z důvodu prac.urazu,jelikož jsem nemohl dále vykonávat součastnou práci a jinou pro mě neměli dostal jsem výpověď dle §52d.od 1.6.2015-31.8.2015 vypovědní lhůta a od 1.9.2015 nemoc v ochrané lhůtě dosud.Zajímalo by mě kdy musím přesně ukončit nemocenskou abych nepřišel o podporu v nezaměstnanosti,nevím jestli je to rok který má 365 dní nebo je to 360 dní.Podle mych propočtů bych měl skončit nemocenskou 8.3.2016 jenže opravdu nevím protože všude to píši jinak dokonce má personalistka mě informovala že prac.uraz se do teto doby nepočítá,následně jsem zjistil že se počítá do této doby i prac.uraz.Byl bych rád kdyby jste mi co nejdív odepsala na email.valvasek@seznam.cz děkuji vašek

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

svůj e-mail nezveřejňuji a na dotazy odpovídám pouze v této poradně, děkuji za pochopení. Při evidenci na úřadě práce se odpracovaná doba posuzuje za poslední dva roky před evidencí na úřadě práce. Pokud ukončtíe pracovní neschopnost k 8.3.2016 a od 9.3. se zaevidujete na úřadě práce, bude se odpracovaná doba posuzovat za poslední dva roky, tedy od 9.3.2014 do 8.3.2016. Do odpracované doby se přitom počítá celá doba, po kterou trval Váš pracovní poměr, tedy včetně doby, kterou jste během trvání pracovního poměru strávil na nemocenské. Nárok na podporu v nezaměstnanosti Vám tedy vznikne. Podporu ale budete moci čerpat až po vyčerpání odstupného. Při výpovědi z důvodu pracovního úrazu Vám vznikl nárok na odstupné ve výši nejméně 12násobku Vašeho průměrného výdělku. Nárok na čerpání podpory Vám tedy vznikne až po roce od ukončení pracovního poměru, ale zaevidovat se na úřadě práce samozřejmě můžete už dříve.

Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, navazuji na předchozí dotaz , myslím, že jsem v něm odpověď našla, jen se ujišťuji, v únoru mi končí MD a zaměstnavatel mi nabídl práci v jiném městě, což vzhledem k dvěma malým dětem nepřipadá v úvahu, dojde tedy k rozvázání pracovního poměru dohodou. Dostala jsem nabídku na práci na dobu určitou na půl roku, když tedy dostanu výpověď k 13.2.2016 a od 14.2.2016 budu mít novou pracovní smlouvu na dobu určitou na půl roku, budu mít po ukončení smlouvy nárok na podporu v nezaměstnanosti ? Předpokládám, že ano. Děkuji za informaci. MJ

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že i během rodičovské dovolené trvá Váš pracovní poměr, budete mít po ukončení dalšího půlročního pracovního poměru nárok na podporu v nezaměstnanosti. Výše podpory Vám bude vypočtena pouze z platu dosaženého v posledním zaměstnání.

Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobry den,chtela sem se zeptat jestli budu mit narok na podporu kdyz ukoncim pracovno pomer po 10 mesicich tim padem nebudu mit oddelany rok ale pred tim sem byla na materske dovolene jestli se to taky pocita?

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

na podporu v nezaměstnanosti máte nárok tehdy, pokud jste během posledních dvou let před evidencí na úřadě práce vykonávala alespoň 12 měsíců výdělečnou činnnost, ze které za Vás bylo odváděno sociální pojištění. Jestliže jste nyní zaměstnaná 10 měsíců, potřebujete získat alespoň další 2 měsíce pojištění. Co se týče doby strávené na mateřské a rodičovské dovolené, ta se počítá za předpokladu, že po tu dobu trval Váš pracovní poměr (měla jste stále platnou pracovní smouvu). Jestliže byl Váš pracovní poměr ukončen až po rodičovské dovolené, pak se doba na rodičovské dovolené počítá. Pokud ale pracovní poměr skončil dříve (například uplynutím doby určité ještě během těhotenství nebo mateřské dovolené), pak se tato doba nepočítá a pro nárok na podporu byste v současném zaměstnání musela odpracovat ještě další dva měsíce. 

Také záleží na důvodu ukončení Vašeho pracovního poměru. Pokud ukončíte pracovní poměr bez tzv. vážného důvodu (týká se dohody a výpovědi, nikoliv doby určité), budete již od počátku evidence na úřaděp ráce pobírat nižší podpotu v nezaměstnanosti. Vážné důvodu jsou vymezeny v § 5, písm. c) zákona o zaměstnanosti - zde: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast1.aspx

Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat.V říjnu mi končila 3 letá RD,do původního zaměstnání jsem se nemohla vrátit.Od 6.10.jsem byla vedená na ÚP a byla mi vypočítána podpora z té rodičovské.Po měsíci jsem si našla práci a 10.11. jsem nastoupila do zaměstnání,problém je v tom,že tam nejsem spokojená :( z více hledisek.A uvažuji o ukončení pracovního poměru.Chtěla jsem se zeptat,pokud ukončím pracovní poměr a opět se budu evidovat na ÚP jestli budu mít ještě nárok na nějakou podporu.Jsem z toho dost nešťastná.Děkuji za odpověď

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

nárok na podporu Vám vznikne, ale protože jste již měsíc vyčerpala přes nástupem do zaměstnání, budete ji moci čerpat už jen čtyři měsíce. Vzhledem k tomu, že jste nyní zaměstnaná, mohla by se Vám ale podpora vypočíst z platu (z předpokládaného výdělku). Každopádně doporučuji jako důvod zrušení pracovního poměru uvést péči o dítě do čtyř let věku, i když je třeba důvod ve skutečnosti jiný.

Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den manželovi je 61 let a chtěl by dát výpověd v zaměstnaní,má odpracovaných 43 let.Když se zaregitsruje na pracovním úřadu na kolik měsíců podpory má nárok a v jaké výši.Děkuji za odpověd.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

Váš manžel bude mít na podporu v nezaměstnanosti nárok za předpokladu, že během posledních dvou let před evidencí na úřadě práce získal výdělečnou činností alespoň 12 měsíců sociálního (důchodového) pojištění. Podpora v nezaměstnanosti mu bude vyplácena po dobu 11 měsíců. Co se týče její výše, ta záleží na tom, z jakého důvodu Váš manžel výpověď podá. Pokud ji podá z některého z tzv. vážných důvodů, bude mít nárok na podporu ve standardní výši - první dva měsíce ve výši 65%, další dva měsíce 50% a zbývající část podpůrčí doby 45% jeho čisétho měsíčního výdělku. Pokud ale podá výpověď bez tzv. vážného důvodu, bude již od počátku podpůrčí doby pobírat podporu pouze ve výši 45% jeho čistého měsíčního výdělku. Vážné důvody jsou vymezeny v § 5, písm. c) zákona o zaměstnanosti, příslušnou část zákona najdete zde: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zamestnanost/cast1.aspx

Státní podpora v nezaměstnanosti

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den,v práci manželka dala výpověď dohodou(dostala odstupné)dlouhodobě marodila,dnem ukončení prac poměru,dostala ID 3 stupně.Dotaz je když by jí důcho byl odebrán,má nárok na podporu v nezaměstnanosti,nebo se počítá odstupné,když už je to déle jak rok?

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pokud by byl Vaší manželce invalidní důchod odebrán, nárok na podporu v nezaměstnanosti by jí vznikl. Protože ale její poslední činností bylo právě pobírání invalidního důchodu 3. stupně, které patří mezi tzv. náhradní doby pojištění, měla by Vaše manželka nárok pouze na minimální podporu v nezaměstnanosti, která by první dva měsíce činila cca 3.400 Kč a poté by se dále snižovala. Protože by se výše podpory vypočítávala už z náhradní doby pojištění a nikoliv ze zaměstnání, nemělo by vyplacené odstupné mít na výplatu podpory vliv.

Přípravek eJoy® může být přirozeným řešením mužských prob...

Treska na fenyklu

Treska na fenyklu

9 hlasů
35min 266 kJ 160 Kč

Horoskopy

Beran

Beran

21. 3. - 20. 4.

Vaše pověstná houževnatost vám málokdy dovolí sejít z cesty, kterou jste sami pro sebe vymysleli a jíž jste odhodláni se držet. Jenže tento týden se vám takováto strategie nemusí právě vyplatit... Vaše okolí vás spíš bude mít tendenci vnímat jako tvrdohlavého člověka, který není přístupný argumentům či názorům jiných. Sami víte, že tak to není, ... Více

Vybrat znamení

Nastavení horoskopu

Vyberte si znameni, které chcete zobrazovat.

Diskuze

4 Příspěvků
Poslední příspěvek včera
4 Příspěvků
Poslední příspěvek včera
4 Příspěvků
Poslední příspěvek včera

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit se Registrovat