Přihlášení na Bety.cz

Neplatné uživatelské jméno nebo heslo

Zapomněla jste své heslo?

Pokud žádný z uvedených účtů nemáte, zaregistrujte se zde

Co je nového

.

Nové zprávy

Nemáte žádné nové zprávy

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Odpovídá: Vladimíra Šťastná

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Nevíte na jaké sociální dávky máte nárok a jak o ně požádat? Potřebujete sehnat pečovatelku či pomůcky pro postižené? Končí vám mateřská a budete se vracet do práce? Nevíte si rady? Napište dotaz do naší poradny. Vše vám ochotně zodpoví naše sociální poradkyně Vlaďka Šťastná (dříve Nováková).

Tématické oblasti:

Sociální dávky a příspěvky - kdo a za jakých podmínek má na ně nárok, kde a jak si o ně požádat

Rehabilitační a kompenazční pomůcky - doporučení vhodných pomůcek pro maminky pečující o postižené děti, kde pomůcku zapůjčit, jak na ni získat příspěvek

Sociální služby - poskytnutí kontaktů na organizace pečující o děti, dospělé či seniory, doporučení vhodné služby např. pro občasnou či pravidelnou péči/výpomoc

Pracovně právní poradenství - problémy spojené s odchodem na mateřskou a návratem zpět do zaměstnání z RD, ale i běžné pracovně právní problémy - nevyplácení mzdy, hrozba výpovědi, nárok na odstupné apod.

O mně

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se intenzivně věnovala práci s dětmi jako doborvolník v programu PětP a také jsem doučovala několik sourozenců v jedné pěstounské rodině. Po ukočení studia jsem pracovala 1,5 roku jako sociální pracovnice v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením - mými klienty byli převážně dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Od jara letošního roku působím jako sociální pracovnice v občanském sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti začlenit se zpět do běžného života.

 

 

Dobrý den, vyřídila jsem si příspěvek na péči o nemocného manžela (rakovina), který už bohužel zemřel měsíc po podání žádosti. O manžela jsem se starala už předtím 3 roky. Můžu žádat o zpětné vyplacení dávky a za jak dlouho? Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

problematiku příspěvku na péči upravuje zákon o sociálních službách. Podle § 13, odst, 2 tohoto zákona vzniká nárok na příspěvek na péči podáním žádosti o přiznání příspěvek. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku. Podle § 16, odst. 1 téhož zákona pak platí, že zemře-li žadatel o příspěvek před pravomocným rozhodnutím o příspěvku, do dalšího řízení vstupuje a nárok na částky splatné do jeho smrti nabývá poskytovatel péče - tedy Vy.

Z výše uvedeného vyplývá, že příspěvek na péči tedy není možné přiznat zpětně, ale právě až od data podání žádosti. O smrti manžela byste měla informovat příslušný úřad práce, u kterého jste o příspěvek na péči žádala. Nárok na výplatu pak budete mít od data podání žádosti do doby manželovy smrti. 

Dobrý den, ráda bych se zeptala zda mám nárok na prodloužení mateřské do 6let věku dítěte. Syn měl v březnu tohoto roku 4 roky. Mateřskou jsem měla na tři (6.3.2015). Od března minulého roku jsem nastoupila do práce. V listopadu jsem byla propuštěna a nyní jsem vedena na úp. U syna se 6.6.2016 objevila epilepsie. Kamarádka mi poradila ať si zajdu na sociálku. Nejsem si vůbec jistá zda mám na něco nárok. Děkuji za odpověď a přeji krásný den Petra

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Pěkný den i Vám, Petro,

možnost čerpat prodloužený rodičovský příspěvek až do sedmi let věku dítěte společně s příspěvkem na péči skončila na konci roku 2011, od roku 2012 to již není možné. Pokud by syn splňoval podmínky pro přiznání příspěvku na péči, mohla byste požádat o něj, ale nikoliv o rodičovský příspěvek. Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Základními životními potřebami jsou například mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání apod. Zkoumá se přitom, jakou míru podpory žadatel (Váš syn) v těchto oblastech potřebuje ve srovnání se zdravými dětmi. Více informací o příspěvku na péči najdete například zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek Pokud se domnníváte, že by Váš szn mohl na příspěvek dosáhnout, můžete o něj požádat na úřadě práce v místě Vašeho bydliště - bude zapotřebí doložit lékařské zprávy dokládající synův aktuální zdravotní stav a podrobit se sociálnímu šetření v domácnosti.

Dobrý den, mám dotaz za kamarádku. Jejímu synkovi (4) byla zjištěna epilepsie, vývojová dysfázie a ještě nějaké anomálie. Dojíždí do speciální školky, asi 18 km od bydliště, dále jezíd na různá vyšetření. V práci jí snížili úvazek. soc.pracovnice u ní byla na návštěvě a je v šetření, zda vůbec má nárok na příspěvek. Pracovnice jí řekla, že to šetření trvá 3-4 měsíce. Myslíte , že má vůbec nárok a případně nárok i na příspěvek na dojíždění? Moc Vám děkuji za Váš čas a za odpověď. Přeji hezký den. Sabetka

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, komunikace, orientace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví a osobní aktivity. Šetření ohledně přiznání příspěvku na péči má dvě části - zdravotní, při které posudkový lékař posuzuje závislost osoby na základě lékařské dokumentace - a sociální, kdy sociální pracovnice zjišťuje míru závislosti s ohledem na samostatnost při zvládání výše uvedených potřeb. Pouze na základě Vámi uvedených informací tedy nedokáži posoudit, zda nárok na příspěvek na péči Vaší kamarádce, resp. jejímu synovi vznikne či nikoliv. 

Co se týče délky řízení, posudkoví lékaři okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) mají na vypracování posudku lhůtu 45 dní, ta ale může být prodloužena v příípadě, že si lékař potřebuje vyžádat další zprávy a podkladz potřebné k objektivnímu posouzení zdravotního stavu. Celkově má úřad práce podle zákona o sociálních službách na provedení sociálního šetření a vzdání rozhodnutí lhůtu 60 kalendářních dní, v nutných případech může požádat nadřízený orgán o prodloužení této lhůty. Navíc platí, že během posuzování zdravotního stavu posudkovým lékařem tato 60denní lhůta neběží a počíná běžet opět až dnem, kdy úřad obdrží lékařský posudek. 

Co se týče příspěvku na dopravu, zde by mohl připadat v úvahu tzv. příspěvek na mobilitu ve výši 400 Kč měsíčně. Pro nárok na tento příspěvek bude ale zapotřebí vyřídit sznovi průkaz ZTP nebo ZTP/P, pokud na něj bude mít nárok. Více informací o těchto průkazech a dalších dávkách najdete například zde (v menu vlevo): http://portal.mpsv.cz/soc/dzp

 

Dobrý den, chci se zeptat mé 7.leté dceři byl přiznán I.stupeň příspěvku na péči..Dočetla jsem se že i při prvním stupni péče o osobu mladší 10.let je možné aby stát platil zdravotní i sociální pojištění..Je to tak ?? Děkuji za odpověď s pozdravem Tereza

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Terezo,

jestliže pečujete o dítě mladší 10 let, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni I, z hlediska zdravotního pojištění patříte mezi tzv. státní pojištěnce, tedy mezi ty, za které platí zdravotní pojištění stát. Co se týče sociálního pojištění, tato doba se Vám započítává jako tzv. náhradní doba pojištění pro nárok na starobní důchod. 

Dávky pro zdravotně postižené

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, můj syn má diagnosu "částečný autista". Z uvedeného důvodu na něj budu pobírat příspěvek na péči. Mohu podnikat na ŽL, aniž mi byl příspěvek odebrán? Resp. kolik si mohu max. vydělat. Manžel pracuje. S pozdravem a díky za odpověď Květa

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Květo,

skutečnost, že Vašemu synovi bude přiznán příspěvek na péči, nemá žádný vliv na výši výdělku jeho rodičů - tedy Vás a vašeho manžela. Pokud bude péče o syna zajištěna, můžete si Vy i Váš manžel vydělávat bez omezení. Můžete se tedy klidně pustit do podnikání, výše výdělku není nijak omezena.

Dávky pro zdravotně postižené

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den chtěla jsem se zeptat. Slyšela jsem že matka samoživitelka má nárok na to pobírat každy měsíc 2000,- navíc jako příspěvek samoživitelkám,nevím co je na tom pravd děkuji za odpověd

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

žádný speciální příspěvek či příplatek určený přímo pro matky samoživitelky neexistuje. Jediným příspěvkem, který se za určitých podmínek navyšuje o částku 2.000 Kč, je příspěvek na péči. Navýšení je určeno rodinám s nízkými příjmy - nemusí tedy jít jen o matky samoživitelky - za předpokladu, že příjem jejich domácnosti nepřesahuje dvojnásobek životního minima domácnosti. Toto navýšení náleží také rodiči, který pobírá příspěvek na péči a pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku. 

Dobrý den Paní Vlaďko,chtěla bych vás poprosit o radu.V roce 1991 se mi narodil tělesně zdravotně postižený syn,má DMO od narození,byla mi už nevím od kterého roku přiznána péče o osobu blízkou,napřed 3 stupeň závislosti do 5/2010 a potom od 6/2010 až do 12/2015 2 stupeň závislosti.Teď od 3/2016 mu dali 1 stupeň (podali jsme odvolání proti rozhodnutí) a pobírá invalidní důchod od roku 2012 měl dvojku a letos ho dali do trojky. Chci se zeptat jak to bude s mojím důchodem,a když nevýde odvolání jak to bude s prací,zatím sem vedená na ÚP a mohu dělat jen na poloviční úvazek(prozatím mě nikde nevzaly kvůli péči) jak to bude dál prosím mohla byste mi poradit.Děkuji moc.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jako náhradní doba pojištění, která se započítává pro nárok na starobní důchod, je u péče o zletilou osobu uznána pouze péče o osobu ve stupni závislosti II - IV, nikoliv ve stupni I. Výše synova invalidního důchodu v tomto případě není rozhodující, i když mě překvapuje, že dochází ke snižování příspěvku na péči, ale ke zvyšování invalidního důchodu, když obě dávky podléhají posouzení zdravotního stavu. Pokud byste tedy neuspěli s odvoláním a synovi by zůstal pouze příspěvek ve stupni I, nepočítala by se Vám už péče o syna do "odpracovaných" let pro nárok na důchod. Doba evidence na úřadě práce se jako náhradní doba pojištění započítává pouze v omezeném rozsahu, a to před dosažením 55 let věku po dobu maximálně jednoho roku a celkově nejvýše tři roky. Jestliže by Vám roky pro nárok na důchod chyběly, musela byste se nechat někde zaměstnat (což chápu, že při péči o postiženého syna není jednoduché)  nebo si začít sama hradit dobrovolné důchodové pojištění. Jeho minimální výše pro rok 2016 je 1.891 Kč měsíčně.

Pokud byste s odvoláním uspěli a syn by i nadále pobíral příspěvek na péči alespoň ve stupni II, nic by se pro Vás nezměnilo a nemusela byste si se sociálním pojištěním dělat starosti.

Dobrý den chtěla jsem se zeptat mám syna 33let je potžké autonehodě a byl mu uznán ČID 3.stupně a je upoután na invalidním vozíku jako matka o něj pečuji na co mám nárok a na co má nárok syn říkají že má nárok jenom na mobilitu proto se vás ptám jestli je to v pořádku děkuji Svozilová

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, paní Svozilová,

jestliže Váš syn z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb, mohl by mít nárok na příspěvek na péči. Mezi základní životní potřeby patří mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a ooubvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost. Více informací o příspěvku na péči najdete především v zákoně o sociálních službách a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu - texty obou právních předpisů najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/7334 O příspěvek na péči můžete požádat na úřadě práce v místě synova bydliště.

Dále doporučuji synovi vyřídit průkaz ZTP nebo ZTP/P. Díky tomuto průkazu by mohl žádat o příspěvek na mobilitu. V úvahu by pak mohl připdat také příspěvek na zvláštní pomůcku, pokud byste nějakou takvou potřebovali. Více informací o těchto dávkách pro osoby se zdravotním postižením najdete zde: http://portal.mpsv.cz/soc/dzp

Dávky pro zdravotně postižené

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Převzali jsme 88letou babičku po mrtvici z nemocnice do domácí péče. Babička potřebuje péči 24hodin, je inkontinentní, s velmi omezenou pohyblivostí, cukrovkářka...Prosíme o informaci, zda máme nějaký nárok na finanční podporu - pleny, hygienické pomůcky, doprava k lékaři..

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jestliže Vaše babička potřebuje pomoc při zvládání yákladních životních potřeb, mohla by mít nárok na příspěvek na péči. Více informací o tomto příspěvku najdete zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek a také v zákoně o sociálních službách a v prováděcí vyhlášce k tomuto zákonu zde: http://www.mpsv.cz/cs/7334. Vaše babička bz mohla mít nárok i na další příspěvky a výhodz - například na průkaz ZTP nebo na příspěvek na mobilitu. Více informací o těchto příspěvcích a výhodách najdete zde: http://portal.mpsv.cz/soc/dzp.

Dávky pro zdravotně postižené

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, mám ve své péči sedmiletou vnučku, u které byl diagnostikován syndrom ADHD a navíc se zjistilo, že je mentálně retardovaná - spadá do oblasti mírné retardace. Ráda bych věděla, zda mám v tomto případě nárok na nějaké sociální dávky. Za odpověď předem děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pokud je Vaše vnučka z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb, mohl by jí vzniknout nárok na příspěvek na péči. Podle toho, do jaké míry Vaše vnučka základní životní potřeby zvládá či nezvládá, bude určena míra její závislosti na pomoci okolí (ve srovnání se zdravým vrstevníkem jejího věku) a v případě splnění kritérií bude určena výše příspěvku na péči. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví a osobní aktivity. Více informací o příspěvku na péči najdete v zákoně o sociálních službách a ve vyhlášce k tomutu zákonu - oba právní předpisy najdete zde: http://www.mpsv.cz/cs/7334 O příspěvek na péči můžete požádat na úřadě práce v místě bydliště Vaší vnučky.

Dobrý den, mám takový dotaz mám 7let starou dceru ( těžší smíšená dysfázie, hyperkinetický syndrom, ADHD, porucha porozumění ) navštěvuje speciální školku pro vadu řeči, která je 35km vzdálená od trvalého bydliště ( manžel ji denně vozí i když v Liberci má práci, musel si upravit pracovní dobu tak aby vyhovovala školce ). Zajímalo by mne zdali bychom mohli mít nárok na příspěvek na dopravu ?? Dcera je dle lékařů po fyzické stránce v pořádku, ale narovinu nám bylo sděleno, že si s ní neví rady. Předem děkuji za odpověď s pozdravem Tereza

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Terezo,

na tzv. příspěvek na mobilitu ve výši 400 Kč měsíčně má nárok osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a která se opakovaně v kalendářním měsící za úhradu dopravuje nebo je dopravována. Podmínky pro nárok na příspěvek na mobilitu najdete zde: http://portal.mpsv.cz/soc/dzp/mobilita, podmínky pro nárok na průkaz ZTP nebo ZTP najdete tady: http://portal.mpsv.cz/soc/dzp/prukaz. V úvahu by mohl přicházet také příspěvek na péči, bližší informace o něm jsou k dispozici zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/prispevek. O uvedené příspěvky a průkaz můžete žádat na úřadě práce v místě dceřina bydliště.

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda může chodit syn do školky na celý, když beru na něj příspěvek na péči ve II. stupni, mám možnosti nastoupit zpět do práce, ale od paní vedoucí z MŠ mi bylo sděleno, že smí syn být ve školce jen 6h denně. Děkuji za odpověď. Svobodová

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, paní Svobodová,

docházka dítěte do školky je sledována pouze z hlediska nároku na rodičovský příspěvek. Obávám se tedy, že Vám ve školce poskytli nesprávnou informaci. Na příspěvek na péči byste měla mít nárok i tehdy, když Váš syn bude ve školce zůstávat déle než 6 hodin.

Dávky pro zdravotně postižené

Dotaz: Božena Dirbáková

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda má smysl a za jakých podmínek žádat o přízpěvek na pořízení osobního automobilu. Pečuji o otce s parkinsonovou nemocí. Tatínek pobírá přízpěvek na ošetřování II. stupně, nyní běží žádost o III. stupeň. Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

pokud jde o příspěvek na nákup automobilu, jedná se o tzv. příspěvek na zvláštní pomůcku. Na nákup automobilu může být ale příspěvek poskytnut pouze osobě, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Záleží tedy na tom, zda Parkinsonova nemoc Vašeho otce má charakter těžké či hluboké retardace. Pokud ano, pak by byla šance na získání příspěvku. Podmínkou přiznání příspěvku je pak také to, že se osoba, která o příspěvek žádá, opakovaně v kalendářním měsíci dopravuje a je schopna řídit motorové vozidlo nebo být vozidlem převážena. Více informací o tomto příspěvku najdete zde: http://portal.mpsv.cz/soc/dzp/pomucka

Dávky pro zdravotně postižené

Dotaz: Anonymní uživatel/ka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, mám doma v péčí tatínka 80 let. Po té, co nám v květnu zemřela maminka, která se o něj starala, jsem si přestěhovala tátu k nám. Má pokročilou parkinsonovu chorobu. Protože potřebuje 24 hod péči, zažádala jsem z zvýšení z II. na III. stupeň přízpěvku, taktéž na mobilitu a ZP. Problém je v tom, že pracuji na plný úvazek já i manžel, proto vozíme v pracovní dny denně tatínka večer ke snaše, která je do ledna 2016 na mat. dovolené. Druhý den po práci si ho zase bereme k sobě. Takže budu muset od února 2016 ukončit prac. poměr. Do důchodu mi zbývá 8let. Mám nárok po ukončení prac. poměru na nějaké dávky kromě přízpěvku na péči? A z čeho se mi bude vypočítávat straobní důchod? Můžete mi poradit, kde bych se mohla na tuto situaci zeptat podrobněji. Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jestliže jste byla v posledních dvou letech zaměstnaná alespoň 12 měsíců, budete mít po ukončení pracovního poměru nárok na podporu v nezaměstnanosti. Ať už budete ukončovat pracovní poměr dohodou nebo výpovědí - pamatujte na to, že u výpovědi běží dvouměsíční výpovědní doba - jako důvod ukončení pracovního poměru uveďte nezbytnou osobní péči o osobu závislou na pomoci jiné osoby ve stupni II - IV. Bez uvedení důvodu pracovní poměr neukončujte - podpora v nezaměstnanosti by Vám byla zbytečně krácena. Pokud je Vám 55 a více let, budete podporu v nezaměstnanosti pobírat po dobu 11 měsíců.

Další možností je zažádat si o klasické sociální dávky. Jste-li Vy nebo Váš manžel vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém máte trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení, můžete si požádat o příspěvek na bydlení.

Co se týče výpočtu výše starobního důchodu, při splnění potřebné doby pojištění se Vám bude výše důchodu primárně počítat z Vašeho příjmu ze zaměstnání. Protože je péče o osobu závislou na péči jiné osoby považována za tzv. náhradní dobu pojištění, počítá se Vám i tato doba. Pokud se bude překrývat s dobou, kdy máte příjem, bude Vám důchod - jak už jsem napsala - primárně vypočítáván z příjmu. Pokud byste však po určitou dobu neměla jiný příjem než příspěvek na péči, počítá se Vám i doba péče pro nárok na důchod. Podrobnější informace o důchodu a způdobu jeho výpočtu Vám poskytnou na OSSZ v místě Vašeho bydliště.

Dávky pro zdravotně postižené

Dotaz: zuzana šteinerova

zajímalo by mne jestli mohu pracovat když na mne bere manžel příspěvek na péči ? příspěvek činí 4000 kč a byla mi nabídnutá práce kterou jsem schopna zvládat děkuji Zuzana

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Zuzano,

samotná skutečnost, že pobíráte příspěvek na péči, nebrání tomu, abyste vykonávala výdělečnou činnost. Je pouze zapotřebí, aby se jednalo o takovou výdělečnou činnost, která bude respektovat Váš zdravotní stav a omezení, která z něho vyplývají - aby šlo o fyzicky nenáročnou práci.

REDAKČNÍ TESTOVÁNÍ: Galvanický peeler RECLAR

Sladká jasmínová rýže

Sladká jasmínová rýže

6 hlasů
45min 627 kJ 70 Kč

Nejčtenější články

Tip na oběd

Mletý řízek se sýrem

26 hlasů
40min 929kJ 99 Kč

Máte rádi řízky? Zkuste tuto variantu z mletého masa s...

Asijské kuřecí nudličky

6 hlasů
45min 404kJ 125 Kč

Nudličky z kuřecího masa a bazalkou.

Poradny

Mohu kombinovat dobu zaměstnání s péčí o dítě?

Dobrý den, Ivo,ano, pokud jste celou potřebnou dobu pojištění (12 měsíců) nezískala zaměstnáním, ... Více

Podal jsem pozdě žádost o ošetřovné, co mám dělat?

Dobrý den,podle výzvy zveřejěné na webových stránkách MPO bylo možné žádosti o ošetřovné za měsíc... Více

Beran

Horoskopy Beran

21. 3. - 20. 4. změnit

Vše, co tento týden učiníte, uděláte ve prospěch svých blízkých. Zapomenete na vlastní sobecké zájmy a budete se snažit, aby se lidé, kteří jsou pro vás důležití, měli co nejlépe. A podaří se vám to. Buďte si jistí, že se...

Více