Přihlášení na Bety.cz

Neplatné uživatelské jméno nebo heslo

Zapomněla jste své heslo?

Pokud žádný z uvedených účtů nemáte, zaregistrujte se zde

Co je nového

.

Nové zprávy

Nemáte žádné nové zprávy

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Odpovídá: Vladimíra Šťastná

Sociální poradna - dávky, příspěvky či mateřská

Nevíte na jaké sociální dávky máte nárok a jak o ně požádat? Potřebujete sehnat pečovatelku či pomůcky pro postižené? Končí vám mateřská a budete se vracet do práce? Nevíte si rady? Napište dotaz do naší poradny. Vše vám ochotně zodpoví naše sociální poradkyně Vlaďka Šťastná (dříve Nováková).

Tématické oblasti:

Sociální dávky a příspěvky - kdo a za jakých podmínek má na ně nárok, kde a jak si o ně požádat

Rehabilitační a kompenazční pomůcky - doporučení vhodných pomůcek pro maminky pečující o postižené děti, kde pomůcku zapůjčit, jak na ni získat příspěvek

Sociální služby - poskytnutí kontaktů na organizace pečující o děti, dospělé či seniory, doporučení vhodné služby např. pro občasnou či pravidelnou péči/výpomoc

Pracovně právní poradenství - problémy spojené s odchodem na mateřskou a návratem zpět do zaměstnání z RD, ale i běžné pracovně právní problémy - nevyplácení mzdy, hrozba výpovědi, nárok na odstupné apod.

O mně

Vystudovala jsem sociální pedagogiku a poradenství na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Během studia jsem se intenzivně věnovala práci s dětmi jako doborvolník v programu PětP a také jsem doučovala několik sourozenců v jedné pěstounské rodině. Po ukočení studia jsem pracovala 1,5 roku jako sociální pracovnice v denním stacionáři a domově pro osoby se zdravotním postižením - mými klienty byli převážně dospělí lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením. Od jara letošního roku působím jako sociální pracovnice v občanském sdružení LOGO, které pomáhá lidem s poruchami komunikace a hybnosti začlenit se zpět do běžného života.

 

 

Dobrý den, právě jsem ukončila tříletou rodičovskou a jsem znovu těhotná. Do práce se vracet nyní nemůžu, mám již zařízenou neschopenku až do nástupu na mateřskou. Nevím ale, jaké budu nyní pobírat peníze, jsem zaměstnána na dobu neurčitou a při prvním těhotenství jsem též odcházela na neschopenku, teď se situace opakuje. Budu brát peníze stejné jako v prvním případě, nebo se to teď počítá jinak? děkuji.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

vzhledem k tomu, že jste se do zaměstnání vůbec nevrátila a z rodičovské dovolené jste nastoupila rovnou na nemocenskou, měla by Vám být nemocenská a následně i mateřská vypočtena ze stejného vyměřovacího základu jako u prvního dítěte, takže by měla být přibližně stejně vysoká.

Děkuji mnohokrát za Vaši odpověď. Dodáváminformace, které Vám chyběli. Na DPČ pracuji od září 2013. 26.6.2014 jsem nastoupila na neschopenku a naposledy jsem byla v práci 25.6.2014. Smlouvu mi chtěji opravdu ukončit 30.6.2014 (pokud to tedy lze takto zpětně). Nastup na mateřskou by byl v rozmezí 1.8 - 15.8, TP 26.9. Slyšela jsem, že na DPČ se ochranná lhůta nevztahuje. Takto bych na mateřskou nastoupila měsíc a půl po ukončení smlouvy (chtěla bych nastoupit 6 týdnů před porodem) Mohu si po porodu navýšit mateřskou na více jak 7600,- přes manžela? (Hrubého měsíčně přes 20tis.) Děkuji za Vaši odpověď

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

zpětně můžete dohodu ukončit pouze tehdy, pokud se na tom dohodnete. Nicméně to vidím jako problematické, protože pokud byste ukončila DPČ k 30.6., tak byste vlastně neměla nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele, která už Vám ale nejspíš byla vyplacena. Na náhradu mzdy od 4. do 14. dne nemoci totiž máte nárok pouze tehdy, pokud současně trvá Váš pracovní poměr, což by v případě ukončení k 30.6. již nebyla pravda. Takže se mi jeví lepší ukončit dohodu ne zpětně, nýbrž výpovědí s 15denní výpovědní lhůtou. K ukončení dohody zpětně Vás nemohou nutit, záleží na Vás, jak se rozhodnete.

Ochranná lhůta platí i u práce na DPČ, netýká se pouze práce na DPP. Kdyby neplatila ochraná lhůta, musela byste být zaměstnaná až do nástupu na mateřskou, jinka by Vám nárok na mateřskou nevznikl. Ve Vašem případě ale nárok na mateřskou vzniká. 

Pokud manžel splňuje podmínky pro nárok na mateřskou, může si o ni požádat od počátku 6. týdne po Vašem porodu a následně provést volbu výše rodičovského příspěvku. Na mateřské je zapotřebí být alespoň 7 kalendářních dní po sobě jdoucích, během té doby nesmí manžela vykonávat pro svého zaměstnavatele osobně výdělečnou činnost, ze které mu plyne nárok na mateřskou. Pokud by chtěl současně pobírat mateřskou a pracovat pro zaměstnavatele, msuel by na dobu pobírání mateřské uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti s uvedením jiného druhu práce než který má v pracovní smlouvě. Mateřskou totiž jinak může pobírat pouze tak dlouho, jak dlouho skutečně bude fyzicky na mateřské (nebude pracovat pro zaměstnavatele). Další možností je požádat rovnu o rodičovský příspěvek vypočtený z manželova platu.

Dobrý den, chtěla jsem ze zeptat kdy mám opět nárok na nemocenské dávky. Rok jsem byla v pracovní neschopnosti (červen 2013 -červen 2014). Poté mi byl přiznán ID 2. stupně a nahlásila jsem se na úřad práce. Vzhledem k mému zdravotnímu stavu budu opět v pracovní neschopnosti. Budu mít nárok na nemocenské dávky? Pokud ne, od kdy bych nárok na nemocenské dávky zase měla? Z čeho se vypočítají? Nebo musí být odpracovaná nějaká doba? Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

maximální podpůrčí doba při nemocenské je 380 kalendářních dní. Pokud jste tuto maximální dobu vyčerpala, musela byste pro opětovné čerpání maximální doby nemocenské odpracovat alespoň 190 kalendářních dní. Pokud odpracujete kratší dobu, budete moci nemocenskou pobírat stejně dlouhou dobu, jak dlouho jste mezi nemocenskými pracovala. To znamená, že když odpdracujete například dva měsíce, budete moci nemocenskou pobírat pouze dva měsíce. Jestliže jste nyní v evidenci úřadu práce, nárok na nemocenskou Vám nevzniká.

Dobrý den, pracuji na DPČ a nyní mi bude ukončena smlouva, nejspíš k datu 30.6 (od 26.6. jsem na neschopence) Za ten měsíc mám v čistém vyděláno něco málo přes 4200,- čistého. Když se mi ukončí smlouva, dostanu neschopenku za každý měsíc až do porodu nebo do konce šestinědělí? Vzniká mi nárok na mateřskou, když se mi k 30.6 ukončí smlouva? (nástup cca 1.8 - 15.8) TP 26.9. Jsem v nějaké ochranné lhůtě? Nebo se mám pokusit zaměstnavatele poprosit, aby s ukončením smlouvy počkal alespoň do porodu? Děkuji

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

dohodu o pracovní činnosti je možné ukončit buď dohodou obou stran k jakémukoliv datu nebo jednostranně s 15denní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně. Předpokádám tedy spíše, že máte na mysli ukončení ke konci července (pokud tedy nechcete dohodu ukončit zpětně). Na nemocenskou máte nárok i po skončení pracovního poměru. Jestliže jste během posledních dvou let získala alespoň 270 dní nemocenského pojištění (nepíšet,e jak dlouho na DPČ pracujete a co jste dělala předtím), nárok na mateřskou a volbu výše rodičovského příspěvku Vám vznikne, protože v době nástupu na mateřskou dovolenou budete v ochranné lhůtě. Nemocenskou tedy budete pobírat do doby nástupu na mateřskou dovolenou. Vzhledem k výši Vašeho výdělku bude vaše mateřská zpočátku nízká, ale po narození dítěte si můžete požádat o její navýšení do částky 7.600 Kč. V této výši budete moci čerpat i rodičovský příspěvek až do vyčerpání celkové částky 220.000 Kč - navýšení mateřské do částky 7.600 Kč se již také odečítá z celkových 220.000 Kč pro výplatu rodičovského příspěvku.

Dobrý den, měla bych na Vás dotaz, právě mi skončila celá podpůrčí doba nemocenské. Chtěla bych vědět jak dlouhou dobu musím odpracovat než mi vznikne další nárok na čerpání další nemocenské. A pak bych měla ještě jeden dotaz. Četla jsem že existuje něco jako omluvenka a jmenuje se to potvrzení o nezpůsobilosti zdravotního stavu, kde a za jakých podmínek lze toto potvrzení dostat a zda je potřeba nějaké další vyšetření nebo dokumentace? Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

maximální podpůrčí doba při nemocenské činí 380 kalendářních dní. Abyste znovu mohla čerpat celých 380 dní nemocenské, musela byste nyní odpracovat alespoň 190 kalendářních dní. Pokud odpracujete méně, budete moci pobírat nemocenskou jen tak dlouho, jak dlouho budete pracovat. Pokud tedy nastoupíte do práce například na dva měsíce a onemocníte, budete mít nárok na nemocenskou jen po dobu dvou měsíců. 

Co se týče Vámi zmiňovaného potvrzení, přiznám se, že nevím, jaké potvrzení máte na mysli a k jakému účelu by mělo sloužit. I po uplynutí maximální podpůrčí doby (380 dní) je možné na základě žádosti pojištěnce dál vyplácet nemocenské za předpokladu, že dle vyjádření posudkového lékaře lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle během dalších 350 kalendářních dní od uplynutí podpůrčí doby, nabude opět pracovní schopnost, a to i k jiné než dříve vykonávané činnosti. O této žádsot rozhoduej okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), která též určí dobu, po kterou Vám bude nemocenské nadále vypláceno. 

Dobrý den Vladimíro, ráda bych se zeptala.V současné době jsem na 3leté mateřské dovolené s prvním dítětem. V březnu mi bude končit rodičovská dovolená. Chtěla jsem se zeptat, kdybych do března otěhotněla, zda budu moci zůstat doma a případně jít na rizikové těhotenství či nemocenskou. Ráda bych šla do práce, až po druhém dítěti :-). Předem moc děkuji za odpověď. Pěkný den Petra.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Petro,

jestliže Váš pracovní poměr stále trvá, budete mít i udalšího dítěte nárok jak na nemocenskou, tak na mateřskou a volbu výše rodičovského příspěvku. Na nemocenskou můžete klidně nastoupit bezprostředně po ukončení rodiočvské dovolené - během rodičovské dovolené Vám totiž nárok na nemocenské dávky nevzniká, ale po jejím ukončení už ano.

Děkuji za rychlou odpověď. Můžu se ještě zeptat z čeho se mi v mém případě bude nemocenská počítat?Monika

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Moniko,

nemocenská by Vám měla být vypočtena z platu, kterého jste dosahovala před nástupem na předchozí mateřskou a rodičovskou dovolenou.

Dobrý den, byla jsem tři roky na mateřské, pak jsem nastoupila zpět do práce, kde jsem odpracovala asi deset dní a poté odešla na nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství. Teď mi skončila tříletá mateřská a měla bych nastoupit zpět do práce. Zaměstnavatel mi, ale odmítl úpravu pracovní doby a já neseženu každodenní hlídání pro tři děti. Jsem OSVČ, ale na uživení to zatím nestačí. Jak to je, pokud bych šla na neschopenku hned po skončení rodičovské? Když jsem pracovala naposledy před třemi lety? Kamarádka říkala, že nedostanu ani korunu, pouze prý zaměstnavatel za mě bude platit zdravotní a sociální pojištění. Je to pravda?

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

Vaše kamarádka nemá pravdu. Na nemocenskou máte nárok i tehdy, když na ni nastoupíte bezprostředně po ukončeni rodičovské dovolené. Prvních 14 dní Vám bude vyplácet náhradu mzdy zaměstnavatel, od 15. dne nemoci Vám pak bude nemocenskou vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). 

A těch prvních 14 dní nedostanu nic?Jako náhradu mzdy od zaměstnavatele...

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

na náhradu mzdy během prvních 14 dní byste měla nárok pouze tehdy, pokud by Váš pracovní poměr trval. Vzhledem k tomu, že skončil den po nástupu na nemocenskou - a první tři dny nemocenské jste doma vždy "zadarmo" - nedostanete během prvních 14 dní bohužel nic.

Dobrý den,zajímalo by mne,kdo mi bude vyplácet nemocenskou,když jsem na rizikovém těhotenství od 30.5.2014 a smlouva u zaměstnavatele mi skončila 31.5.2014. A kdo za mě teď hradí zdravotní pojištění? Děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jestliže jste nastoupila na nemocenskou dne před ukončením pracovního poměru, máte nárok na nemocenskou od 15. dne Vaší pracovní neschopnosti. Nemocenskou Vám bude vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ), tzv. lístky na peníze je zapotřebí nosit Vašemu bývalému zaměstnavateli. Během pobírání nemocenské za Vás hradí zdravotní pojištění stát.

pobírám delší dobu nemocenskou,je možné si v rámci zdravotního stavu přivydělat?

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

ano, i během nemocenské si můžete přivydělat. Je však zapotřebí respektovat čas vycházek a samozřejmě především omezení vyplývající z Vašeho zdravotního stavu a lékařem stanoveného léčebného režimu. Výše přivýdělku při nemocenské není omezena.

Dobrý den, jsem na nemocenské od 25,11,2014 a doléčuji se ze své nemoci. Chtěla jsem se zeptat otěhotněla jsem,a vím že nemocenská se sčítá mám za sebou už více než 180dní.Jak řešit tuto situaci,abych mohla kvůli těhotenství dále pokračovat v nemocenské?je potřeba starou nemocenskou ukončit? a musím něco odpracovat,abych mohla znovu na nemocenskou? Předem moc děkuji za odpověď.

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

maximální podpůrčí doba při nemocenské činí 380 kalendářních dní. Do této podpůrčí doby se započítávají i doby předchozích pracovních neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dní před vznikem pracovní neschopnosti. Aby Vám vznikl opět nárok na celou podpůrčí dobu při nemocenské, musela byste mezi dvěma pracovními neschopnostmi odpracovat 190 kalendářních dní, což ve vašem případě nejspíš není reálné. Pokud vyčerpáte celou podpůrčí dobu a poté odpracujete méně než 180 dní, budete mít následně nárok na nemocenskou pouze po tu dobu, kteoru jste mezi dvěma pracovními neschopnostmi odpracovala. Jestliže nastoupíte na dva měsíce do práce a poté opět onemocníte, budete moci čerpat pouze dva měsíce nemocenské.

I po uplynutí 380 dní podpůrčí doby lze na základě žádosti pojištěnce vyplácet dále nemocenské za předpokladu, že dle vyjádření posudkového lékaře lze očekávat, že pojištěnec v krátké době - nejdéle během dalších 350 kalendářních dní - nabude opět pracovní schopnost, a to i k jiné než dosud vykonávané výdělečné činnosti. Takže řešením ve Vaší situaci může být požádat si o prodloužení podpůrčí doby - zde ale záleží na vyjádření posudkového lékaře okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Dobrý den měla bych dotaz. Jsem zaměstnaná na dobu neurčitou.v roce 2010 jsem nastoupila na nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství,bylo mi vypočítáno denní dávka 304 kč a denní vyměřovací základ 506 kč. jelikož jsem měla nárok na PPM ta mi byla vypočítána denní dávka 390 kč a vyměřovací základ 557 kč.dále jsem pokračovala na rodičovské dovolené po dobu dovršení 3 let věku dítěte.Jenže jsem nenastoupila do zaměstnání a otěhotněla z druhým dítětem a nastoupila jsem den po 3 narozeninách na rizikové těhotenství (nemocenskou)nyní mi bylo vypočítáno denní dávka 228 kč a denní vyměřovací základ 379 kč ? Moje otázka je tedy zda se má mateřská s prvním dítětem započítává do rozhodného příjmu výpočtu základu ?Proč mám tedy o tolik nižžší výpočty ? Děkuji za odpověd Jana

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, Jano,

denní vyměřovací základ pro nemocenskou se vypočítává z rozhodného období jednoho roku před měsícem, ve kterém dočasná pracovní neschopnost vznikla. Nemá-li v tomto roce člověk příjmy alespoň za 30 dní, vypočítává se denní vměřovací základ z prvního předcházejícího kalendářního roku, ve kterérm je splněna třicetidenní podmínka. Pokud jste tedy během rodičovské dovolené nikde nepracovala, měla by se Vám nemocenská vypočítávat ze stejného základu jako před nástupem na první mateřskou a rodiočvskou dovolenou. Jestliže máte pochybnosti o správnosti výpočtu Vaší nemocenské, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště.

PROSÍM PĚKNĚ RÁDA BYCH SE ZEPTALA VZALA BYCH SI OŠETŘOVÁNÍ NA MAMINKU KAM SE MÁM OBRÁTIT PROSÍM PĚKNĚ DĚKUJI PETŘÍKOVÁ

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den, paní Petříková,

nevím, zda je Vaše maminka nenocná a máte na mysli ošetřovné, nebo zda vaše maminka kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu pobírá příspěvek na péči a Vy byste se ráda stala její pečující osobou.

Pokud máte na mysli ošetřovné, máte na něj nárok tehdy, pokud pečujete o jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav vyžaduje nezbytné ošetřování jinou fyzickou osobou. Podmínkou nároku na ošetřovné je, že s Vámi maminka žije ve společné domácnosti. Nezbytnost ošetřování musí potvrdit ošetřující lékař Vaší maminky, je tedy zapotřebí obrátit se na něj.

Pokud jste měla na mysli to, že Vaše maminka pobírá (nebo by ráda pobírala) příspěvek na péči a Vy byste chtěla být její pečující soobou, je zapotřebí podat za maminku žádost o příspěvek na péči a uvést Vás do žádosti jako pečuující osobu. Pokud již maminka příspěvek na péči pobírá, doporučuji se ohledně doplnění žádosti obrátit na příslušný úřad práce, který jí příspěvek na péči vyplácí.

Právě že přítelkyně je z daleka, a je na nemocenské se zády, dojela by, a gynekolog ji povolil 3 dny volna, resp. řekl jí, že může jen 3 dny. Tedy dovolenou si vzít během nemocenské nelze, ani víc dnů volna?

Vladimíra Šťastná

Odpověd

Vladimíra Šťastná

Dobrý den,

jak už jsem Vám psala v minulé odpovědi, během pracovní neschopnosti není možné čerpat dovolenou ani jiné volno. Pokud gynekolog Vaší přítelkyni povolil změnu místa pobytu pouze na tři dny, bude to muset Vaše přítelkyně respektovat.

TESTOVÁNÍ: Elektrická sešívačka Leitz New NeXXt WOW

Losos s vlažným brusinkovým hořčičným nálevem

Losos s vlažným brusinkovým hořčičným nálevem

14 hlasů
60min 679 kJ 280 Kč

Nejčtenější články

Tip na oběd

Platýz s hroznovým vínem

16 hlasů
45min 635kJ 320 Kč

Recept na chutně připravenou dietní rybu.

Frittata s jarní cibulkou

12 hlasů
45min 425kJ 55 Kč

Frittata z brambor a vajíček.

Poradny

Z čeho se počítá PPM po dlouhodobé nemocenské?

Dobrý den,ve Vašem případě by se peněžitá pomoc v mateřství (PPM neboli mateřská) měla vypočítáva... Více

Jsem v PN, kdy se evidovat na úřadě práce?

Dobrý den,v době pracovní neschopnosti se nemůžete stát uchazečem o zaměstnání, tudíž se nemůžete... Více

Beran

Horoskopy Beran

21. 3. - 20. 4. změnit

Úsilí o zvládnutí všech vašich pracovních závazků a zároveň jejich vyvážení s vašimi osobními předsevzetími bude tento týden u Beranů dominovat. Snažte se proto nebrat si toho více, než bude nezbytně nutné. A nebojte se někter&e...

Více