Smluvní ujednání

Smluvní ujednání upravující užívání služeb poskytovaných společností OMAX Holding s r.o.

 

 1. Společnost OMAX Holding s r.o., se sídlem Děčín 1, Masarykovo nám. 3/3, PSČ: 405 02, IČ: 28628187, DIČ: CZ28628187, jednajícím Ing. Milošem Houfkem, jednatelem společnosti, zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložka 29316/, kontaktní adresa Bucharova 1281/2, 158 00 Praha, poskytuje za níže uvedených podmínek služby, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné zejména na webových serverech bety.cz a prostreno.cz a dalších (dále jen „Služby“). Odsouhlasením „Smluvního ujednání" se uživatel těchto služeb (dále jen Uživatel) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. Uživatel bere na vědomí, že zde uvedený výčet domén není vyčerpávající.
 2. Pro využití některých funkcí Služeb je vyžadována registrace. Pro registraci se využívá formulář na přihlášení, který je vystaven na stránce s pravidly včetně pokynů k jeho vyplnění a odeslání. Registrace není zpoplatněna. Úspěšnou Registrací vzniká Uživatelský účet a obsahuje parametry Užívání služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou emailovou adresu, nastavení Služeb apod.). Uživatel je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 3. Uživatel dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas Provozovateli se zpracováním svých osobních údajů (konkrétně jména, příjmení, roku narození, doručovací adresy, emailové adresy a telefonního čísla), poskytnutých v rámci registrace, k marketingovým účelům, tj. např. nabízení obchodu a služeb, a to až do písemného odvolání tohoto souhlasu. Uživatel dále potvrzuje, že byl Provozovatelem, coby správcem osobních údajů, informován o všech právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že má právo přístupu k nim, jakož i o dalších právech vyplývajících z tohoto zákona. Uživatel bere na vědomí, že tento souhlas může kdykoliv odvolat. Provozovatel informuje tímto každého, kdo poskytl své osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto osobních údajů je dobrovolné, že osoba poskytující své osobní údaje má právo přístupu k nim, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že zjistí, že Poskytovatel porušuje své povinnosti vyplývající z tohoto zákona a má také právo požadovat zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidací svých osobních údajů, a to bezplatně.
 4. Uživatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese Provozovatele.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu požadovat po Uživateli poskytnutí i dalších údajů a pokud je od Uživatele neobdrží, vyhrazuje si právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k funkcím Služeb, které vyžadují registraci.
 6. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb jestliže:
  1. Uživatel používá Služby v rozporu s tímto Smluvním ujednáním
  2. Uživatel používá Služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly poškodit Provozovatele.
  3. Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci Služeb a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Služeb.
  4. Uživatel nepoužil svou registraci déle než 6 (šest) měsíců.
  5. Je-li ze strany Provozovatele podezření, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba, než ta, jejíž údaje byly použity při registraci.
 7. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením registrace a/nebo omezením či změnou funkcí Služeb, ke které Provozovatel přistoupí.
 8. Provozovatel nenese zodpovědnost za činnost svých uživatelů.
 9. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky.

 

Zdarma produkt k testování!

Staň se testerkou!

Reklama

Reklama


Horoskopy

Beran

Beran

21. 3. - 20. 4.

Naplní vás pocit nespravedlnosti. Ačkoliv děláte vše, co drahé polovičce na očích vidíte, stejně vám vyčítá maličkosti a vám to nepřijde zrovna dvakrát fér. Něžně ho na to upozorněte, svou chybu stydlivě uzná a své chyby se bude snažit naprav... Více

Vybrat znamení

Nastavení horoskopu

Vyberte si znameni, které chcete zobrazovat.

Diskuze

1 Příspěvků
Poslední příspěvek 1:37
31 Příspěvků
Poslední příspěvek včera

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit se Registrovat