Kniha ALLATRA aneb jak prolomit spotřebitelský model společnosti

30.08.2019 | Vztahy

Co může být cennějšího než lidský život? Otázka je samozřejmě rétorická. Lidský život - to je to nejcennější.

… nikoliv krví, ale přátelstvím a láskou musíme uchránit mír.

Hans Sachs


Co může být cennějšího než lidský život? Otázka je samozřejmě rétorická. Lidský život - to je to nejcennější.

Avšak lidé v současné společnosti žijí v neustálém stresu a napětí. Co je toho příčinou? Uvedeme několik příkladů: 

  1. vojenské konflikty v různých částech naší planety;
  2. ekonomické, sociální, morální krize;
  3. narůstající globální klimatické změny, a nejen to…

Pokud se upřímně podíváme na dnešní svět bez růžových brýlí, naskytne se nám odpudivý obraz sociální nespravedlnosti, která každým rokem roste. Během posledního desetiletí se neustále zesilovala tendence, při níž bohatí ještě více bohatli a chudí chudli.

Zde uvádíme jen několik faktů podle mezinárodní asociace Oxfam:

  1. Od světové hospodářské krize v roce 2008 se počet miliardářů zdvojnásobil.
  2. Celkový kapitál 26 nejbohatších lidí na planetě odpovídá jmění poloviny populace planety Země! Zamyslete se nad těmito čísly. Dvacet šest lidí soustředilo ve svých rukou stejné množství finančních prostředků jako 3,72 miliardy lidí.
  3. V roce 2018 se jmění miliardářů zvýšilo o 900 miliard dolarů. Přírůstek kapitálu činil 2,47 miliardy dolarů za den! Zároveň se finanční situace chudé části populace v loňském roce snížila o 11%, jinými slovy, denní úbytek činil 500 milionů dolarů.

Ekonomické problémy se stávají příčinou dalších problémů…

O co se stará drtivá většina lidí v současném světě? O přežití. Každý den je jako nová výzva – bolest, beznaděj, nedostatek…   

Současně s narůstající propastí mezi bohatými a chudými, se vzrůstajícím sociálním napětím ve společnosti také vidíme, jak se zintenzivnily globální změny klimatu na Zemi: probouzejí se sopky, zvýšila se frekvence a síla zemětřesení, klimatické rekordy se staly normou. Svět se ohromnou rychlostí řítí vstříc katastrofě. Zdálo by se, že z této bezútěšné situace není východisko, ale není tomu tak.

Kniha ALLATRA – zdroj skutečných prapůvodních znalostí

V roce 2013 vyšla kniha ALLATRA. Není to obyčejná kniha, je to encyklopedie znalostí nezbytných pro duchovní rozvoj. Je to kniha, ve které každý člověk, hledající pravdu o sobě a o světě, najde odpovědi na své nejhlubší a nejniternější otázky.

Kniha se stala velice oblíbenou mezi lidmi, je o ni velký zájem a tak se rychle šíří do různých zemí světa, překládá se do stále více jazyků. Je také volně dostupná a lze ji stáhnout zcela zdarma v ruštině, angličtině a češtině. Do němčiny a francouzštiny je zatím přeložena částečně.  K dnešnímu dni počet stažení knihy na internetu přesáhl několik miliónů. 

Čím je kniha ALLATRA jedinečná? Dává lidem pochopení a odpovědi na otázky „Kdo jsem?“, „Proč jsem na tomto světě?“ „Jaký je smysl mé existence zde?“ „Jak dosáhnout skutečné svobody?“

Kniha ALLATRA je zdrojem skutečných prapůvodních znalostí, které nikoho nenechávají lhostejným. Znalosti, obsažené v knize, osloví člověka do hloubky, neboť uvádí vše na pravou míru, poskytují člověku v tomto světě chybějící znalosti o jeho skutečné podstatě a vnitřní struktuře, o jeho dvojité povaze. Tyto znalosti jsou nezbytné pro jeho osobní a duchovní rozvoj.  Zapalují v člověku vnitřní oheň, který se stává prvotním impulzem konání dobrých skutků ve prospěch celé společnosti. Člověk, když získá pravdivé znalosti o sobě a o světě a rozhodne se pracovat na sobě a změnit sám sebe, začíná jednat – studovat sám sebe, své vědomí, snaží se změnit k lepšímu, změnit především spotřebitelské myšlení v sobě. Přestává být lhostejný, nečinný a aktivně se zapojuje do života společnosti.

A tak se stejně smýšlející lidé setkávají v různých městech, různých zemích, různých koutech naší planety. Spojeni jediným cílem společně jednají a pomáhají si navzájem při realizaci sociálních dobrovolnických projektů.

Taková touha lidí po duchovním a morálním sebezdokonalování vedla k vlně dobrých skutků a v květnu 2014 bylo otevřeno koordinační centrum Mezinárodního společenského hnutí ALLATRA, jehož cílem bylo:

  • vytvoření jednotného informačního prostředí mezinárodního charakteru k zajištění organizace konstruktivní kolektivní spolupráce účastníků;
  • sjednocení iniciativ a úsilí zástupců různých zemí pro plodné, společné, společensky orientované činnosti v celosvětovém měřítku;
  • vytváření podmínek pro účinné provádění sociálních, kulturních a společensky významných iniciativ, programů a mezinárodních projektů zaměřených na sjednocování lidí, rozvoj intelektuální a duchovní spolupráce národů světa. 

Za pouhých 5 let se miliony lidí z celého světa připojily k mezinárodnímu společenskému hnutí ALLATRA. Hnutí se nejen neustále rozrůstá, ale také realizuje mezinárodní projekty - ALLATRA TV, JEDINÉ ZRNO, noviny Polahoda, ALLATRA SCIENCE, ALLATRA GEOCENTER, globální partnerská dohoda ALLATRA, portál DOBRO V AKCI, ALLATRA RADIO a další.

K dnešnímu dni skupiny dobrovolníků ALLATRA aktivně spolupracují v České republice, na Slovensku, v USA, Kanadě, Španělsku, na Ukrajině, v Polsku, Japonsku, Německu, Lotyšsku, Arménii, Číně, Itálii, Bělorusku, Rusku, Francii, Moldavsku, Chorvatsku, Litvě, Uzbekistánu.

Mezinárodní sociálně-výzkumný projekt JEDINÉ ZRNO má za cíl hledání původních zrn společných pro všechna světová náboženství, analýzu současných rysů duchovního vývoje ve společnosti. Výsledkem takové globální studie bylo vytvoření filmu stejného názvu, který získal pozitivní odezvu z mnoha částí naší planety. Byla rovněž publikována kniha JEDINÉ ZRNO, kterou lze nejen zakoupit, ale také zdarma stáhnout z webových stránek. Stále probíhá práce na mezinárodním projektu a připravuje se zveřejnění nového filmu.

Televizní kanál ALLATRA TV GEOCENTER připravuje analytické videoprogramy o změně klimatu. Jedná se o pořady „Mimořádné zprávy“, „Sledování klimatu“, „Globálně o klimatu“, „Klima pohledem očitých svědků“. Tento mezinárodní projekt jen ukazuje situaci globálních změn klimatu takovou, jaká skutečně je. Dobrovolníci z celého světa připravují náměty a přinášejí reportáže o skutečné klimatické situaci ve svém regionu. Tím je umožněno podívat se na změnu klimatu uceleně, nikoliv pouze na jednotlivé fragmenty.

Globální partnerská dohoda ALLATRA je celosvětová iniciativa, která sdružuje čestné a poctivé představitele na vedoucích pozicích, kteří ve svých kolektivech vytvářejí spolupráci na osnovách duchovně tvůrčí společnosti – na základě 7 osnov ALLATRA: Hodnota života, Svoboda volby, Ovládání sebe sama, Duchovní a morální sebezdokonalování, Jednota, Tvoření, Duchovní dědictví.

Pokud se vrátíme k otázce „Jaká bude současná společnost? Spotřebitelská nebo tvořivá, založená na duchovně-morálním základě?“, odpověď na ni je zcela zřejmá - vše záleží na lidech. Vše záleží na volbě každého člověka. Abychom mohli žít v tvořivé duchovní společnosti, musíme ji společně vytvořit. Je třeba prolomit spotřebitelský způsob myšlení v našich myslích a vybudovat tvořivý, láskyplný, dobrý svět, kde je člověk člověku přítelem, nikoliv naopak. Kde nejsou války, chudoba, hlad, konflikty, ale kde mezi lidmi panuje láska, mír, radost, vzájemný respekt a vzájemná pomoc.

Stránky dobrovolnické televize ALLATRA - allatra.tv/csSledujte nás na sociálních sítích:

Reklama

Tip na večeři

Více tipů

Rybí pánev s rajčaty

(3 hlasů)

Rybí karbanátky

(6 hlasů)

Reklama


Horoskopy

Beran

Beran

21. 3. - 20. 4.

Dotahujte do konce vše, co začnete – a to jak v pracovní, tak i osobní oblasti. Nezačínejte rozhovor, který nebudete schopni uzavřít, nejděte do sporu, pokud už je předem jasné, že jej nevyřešíte. Přiděláte si tím totiž spoustu starostí navíc &n... Více

Vybrat znamení

Nastavení horoskopu

Vyberte si znameni, které chcete zobrazovat.

Diskuze

3 Příspěvků
Poslední příspěvek 11:55
1 Příspěvků
Poslední příspěvek 11:53

Pro pokračování se musíte registrovat nebo přihlásit

Přihlásit se Registrovat